Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

O Roztokách

Roztoky, které se nacházejí u Prahy, mají k 1. 1. 2024  9.034 obyvatel, zaujímají rozlohu 813 hektarů a jsou tvořeny dvěma katastrálními územími (Roztoky, 537 ha, a Žalov, 276 ha). Statistické údaje prozrazují například ještě to, že podíl žen tvoří 51 % a že průměrný věk roztockých občanů je 39,8 roku.

V posledních letech prošly Roztoky v důsledku komerční bytové výstavby výraznými změnami spojenými s nárůstem počtu obyvatel. Statistiky zaznamenávají pouze obyvatele s trvalým pobytem na území města, reálně již počet obyvatel překročil 10 000 osob.

Město zareagovalo navyšováním kapacit mateřských škol a základní školy. Zároveň ale také začalo další výstavbu regulovat. Postupně vznikají pro jednotlivé části města regulační plány a rozpracován je nový územní plán.

Roztoky ale mají také víc než bohatou historii. Součástí Roztok je i Levý Hradec, první křesťanské sídlo v Čechách, a mnoho dalších pamětihodností. V průběhu roku se zde také koná spousta zajímavých a již tradičních akcí.


nahoru