Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Při epidemiích a nákazách

Důsledné dodržování osobní hygieny

 • v případě onemocnění nebo podezření na infekční onemocnění vyhledejte ihned pomoc u orgánů zdravotnické, hygienické nebo veterinární služby

Původci infekčních onemocnění získali po dobu svého několik miliónů let trvajícího vývoje vlastnosti parazitů lidí a zvířat. V jejich organismech nalézají zárodky vhodné podmínky pro rozmnožování. Člověka nebo zvíře, ve kterém se původci nákaz zdržují, rozmnožují nebo z něj vylučují nazýváme v přirozených podmínkách zdrojem nákazy. Zdrojem nákazy je tedy infikovaný člověk nebo zvíře (akutně nemocný, skrytě nemocný, v rekonvalescenci či nosič choroboplodných zárodků). Proces šíření nákazy pokračuje přenosem choroboplodných zárodků ze zdroje na vnímavého jedince. Přenos nakažlivých onemocnění může být přímý (přímým stykem) např. u pohlavních nákaz vč. AIDS, zvláštním příkladem přímého přenosu je poranění zvířetem (např. vzteklina) a přenos z matky na plod (např. AIDS, toxoplasmóza apod.), nebo nepřímý:

 • znečištěnými předměty (nádobí, kapesníky, prádlo apod.
 • vzduchem - vdechnutím a proniknutí mikrobů na sliznici a kůži (např. chřipkové onemocnění, meningokoková meningitida t. j. nejzávažnější hnisavý zánět mozku apod.)
 • požitím potravin a vody s choroboplodnými zárodky (např. salmonelózy a některé ostatní střevní nákazy, žloutenka typu A apod.)
 • přisátím infikovaného klíštěte nebo bodnutím infikovaným hmyzem (klíšťový zánět mozku, lymská borrelióza apod.)

Vnímavý jedinec je třetím a posledním článkem epidemického procesu. Na vnímavosti člověka závisí, zda u něj onemocnění proběhne akutně nebo skrytě. Vnímavost je protikladem imunity - odolnosti.

Protože každý výskyt infekčního onemocnění předpokládá přítomnost zdroje nákazy a její přenos na vnímavé obyvatelstvo, je boj proti každé infekční nákaze zaměřen na:

 • izolaci nemocných nebo nosičů
 • účinnou léčbu nemocných
 • vyhledávání kontaktů a dalších možných zdrojů nákazy
 • karanténu osob podezřelých z nákazy včetně zvýšeného zdrav. dozoru lékařem
 • vyhubení zvířecích zdrojů nákazy

Přenos nákazy lze znemožnit nebo omezit dodržováním základních hygienických zásad, desinfekcí, příp.dezinsekcí a deratizací v ohnisku nákazy. Vnímavého jedince lze zbavit vnímavosti očkováním, eventuálně profylaktickým podáváním preparátů (léků) osobám podezřelým z nákazy.

Kontakty

 • Krajská hygienická stanice - tel: 234 118 215 (Praha 2),
  územní pracoviště Kladno 312 292 019
 • Rychlá záchranná zdravotní služba tel.: 155
 • Hasičský záchranný sbor tel: 950 846 011, 602 170 150

Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz


nahoru