Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Změna č. 2 územního plánu


Z požadavků stavebního zákona mají obce povinnost své územní plány upravit do standardizované podoby. Tuto povinnost má i město Roztoky, a tak spustilo proces změny územního plánu č. 2. Jde o změnu z velké míry administrativní, tj. beze změn charakteru využití jednotlivých ploch.

Dne 5. 4. 2024 byl zveřejně návrh změny č. 2 územního plánu Roztoky pro veřejné řízení.

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Roztoky dle ust. § 55b, změna je pořizována tzv. zkráceným postupme pořízení, ve vazbě na ust. 52 stavebního zákona, proběhne v úterý 7. 5. 2024 od 15:00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Roztoky. Toto jednání je primárně určeno veřejnosti. Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 14. 5. 2024 včetně, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Podávání námitek a připomínek k návrhu změny ÚP

Podání námitek a připomínek k projednávanému návrhu je možné do 14. 5. 2024 včetně.

V námitce je důležité uvést identifikační údaje, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, vymezit území dotčené námitkou a námitku řádně odůvodnit. Upozorňujeme, že pozdě podané námitky není možné zohlednit.

Změna č. 2 územního plánu

OBSAH změny č. 2

OBSAH_změny_č. 2 Úp roztoky+stanovisko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 590,93 kB

VV - Doručení návrhu změny č.2

Veřejná_vyhláška_změna_č. 2 Úp roztoky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,14 kB

Projednávaná dokumentace

0a_UP_Roztoky_ZM2_Textova_cast_vyrok

0a_UP_Roztoky_ZM2_Textova_cast_v.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,27 MB

0b_UP_Roztoky_ZM2_Textova_cast_oduvodneni

0b_UP_Roztoky_ZM2_Textova_cast_o.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,13 MB

0c_UP_Roztoky_ZM2_Priloha_oduvodneni_srovnavaci_text

0c_UP_Roztoky_ZM2_Priloha_oduvod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,38 MB

01_UP_Roztoky_ZM2_Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi

01_UP_Roztoky_ZM2_Vykres_zakladn.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB

02_UP_Roztoky_ZM2_Hlavni_vykres

02_UP_Roztoky_ZM2_Hlavni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,19 MB

03_UP_Roztoky_ZM2_Vykres_verejne_prospesnych_staveb_a_opatreni

03_UP_Roztoky_ZM2_Vykres_verejne.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,24 MB

04_UP_Roztoky_ZM2_Vykres_koncepce_dopravni_infrastruktury

04_UP_Roztoky_ZM2_Vykres_koncepc.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,88 MB

05_UP_Roztoky_ZM2_Vykres_koncepce_usporadani_krajiny

05_UP_Roztoky_ZM2_Vykres_koncepc.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,92 MB

06_UP_Roztoky_ZM2_Koordinacni_vykres

06_UP_Roztoky_ZM2_Koordinacni_vy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,15 MB

07_UP_Roztoky_ZM2_Koordinacni_vykres_koncepce_technicke_infrastruktury

07_UP_Roztoky_ZM2_Koordinacni_vy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,63 MB

nahoru