Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Změna č. 1 územního plánu


Usnesení ZM Roztoky ze dne 20. 10. 2021 č. usn. UZ-161-8/21 obsahuje výrok, že po vydání nového územního plánu Roztoky bude spuštěn proces pořízení změny č. 1 tohoto územního plánu, kdy tato změna se pokusí vyřešit problémy způsobené nevyhověním některým požadavkům veřejnosti uplatněným v rámci veřejného projednání a opakovaného veřejného projednání návrhu stávajícího územního plánu. O pořízení změny č.1 územního plánu bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva města UZ-49-4/22 dne 27.4. 2022. Tato změna územního plánu je pořizována ve zkráceném postupu, veřejné projednání návrhu se uskutečnilo dne 5. 8. 2022. Změna č. 1 byla vydána formou opatření obecné povahy zastupitelsvem města Roztoky dne 23.11.2022 usnesením č. UZ-155-10/22.

Projednávaná dokumentace

00a_Zmena_c1_uzemniho_planu_vyrok

00a_ZM1_UP_Roztoky_Vyrok.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 724,09 kB

00b_Zmena_c1_uzemniho_planu_oduvodneni

00b_ZM1_UP_Roztoky_Oduvodneni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,87 MB

00c_Zmena_c1_uzemniho_planu_text_s_vyznacenim_zmen

00c_ZM1_UP_Roztoky_Text_s_vyznac.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,72 MB

01_Zmena_c1_Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi

01_Vykres_zakladniho_cleneni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,73 MB

02_Zmena_c1_Hlavni_vykres

02_Hlavni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,39 MB

03_Zmena_c1_Vykres_VPS_VPO

03_Vykres_verejne_prospesnych_st.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,25 MB

06_Zmena_c1_Vykres_sirsich_vztahu

06_Vykres_sirsich_vztahu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,93 MB

07_Zmena_c1_Koordinacni_vykres

07_Koordinacni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 17,48 MB

09_Zmena_c1_Vykres_predpokladanych_zaboru_PF

09_Vykres_predpokladanych_zaboru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,4 MB

nahoru