Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Vítání občánků

Chcete s vaším dítětem přijít na vítání občánků?

Předpokladem pro přihlášení Vašeho dítěte je jeho trvalý pobyt v územním obvodu Města Roztoky a věk do 1 roku dítěte. Vítání občánků se koná pravidelně 2× do roka a zúčastní se ho všechny přihlášené děti v pořadí dle data narození.

Způsob vyrozumění o konání obřadu

Oznámení o konání obřadu a možnosti přihlášení dítěte vycházejí v měsíčníku ODRAZ, upozorňujeme i na webových stránkách města.

Po přihlášení Vám zašleme pozvánku na obřad poštou, nejpozději 10 dní před jeho konáním. Pokud se obřadu z jakéhokoliv důvodu nezúčastníte, oznamte nám to, prosím, včas.

Místo konání

Vítání občánků se koná v zasedací místnosti Městského úřadu v Roztokách, nám. 5. května 2, 252 63  Roztoky.

Vítání občánků zajišťuje Ivana Korunková.

Přihláška na vítání občánků

Vitani_obcanku_formular_web.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 25,5 kB

nahoru