Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Mobilní sběry

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

Bude proveden ve dnech: 13. 4. a 5. 10. 2024 (harmonogram míst níže)

Svoz kompostovatelného odpadu

Bude proveden ve dnech: 2. 3., 16. 3., 30. 3., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 12. 10., 26. 10. a 9. 11. 2024 (harmonogram míst níže)

Svoz železného šrotu

Proběhne v termínech:

 • Sběrná oblast č. 1: 15. 4. a 2. 9. 2024
  (Oblast od Hálkovy ulice východně, tj. převážná část katastrálního území Roztoky)
 • Sběrná oblast č. 2: 22. 4. a 9. 9. 2024
  (Oblast od Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální území Žalov a nejzápadnější část k.ú. Roztoky)

Ke shromažďování kovu (železného šrotu) využít chodník před nemovitostí, ze které kov pochází, a to nejdéle 1 den před vyhlášeným sběrným dnem.

Do sběrné oblasti č. 1 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast od Hálkovy ulice východně, tj. převážná část katastrálního území Roztoky.

Do sběrné oblasti č. 2 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast od Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální území Žalov a nejzápadnější část k.ú. Roztoky.

Stanovené zastávky pro mobilní sběry komunálních odpadů s časy

 1. Žalov: 8.00–8.35
 2. Ul. U Školky – rozcestí na Žalov: 8.40–9.00
 3. Na Hurťáku – u trafostanice ve Smetanově ulici: 9.05–9.40
 4. U Rybníčku – ul. Smetanova: 9.45–10.20
 5. Stanoviště kontejnerů u č.p. 1036 na Lidické ulici: 10.25–11.00
 6. Ul. Nad Vinicemi: 11.05–11.40
 7. Před sokolovnou: 11.45–12.20
 8. "Pepco" v č.p. 1379 v Havlíčkově ulici: 12.25–13.00
 9. Ul. Obránců míru – u paneláků: 13.05–13.40
 10. Ul. Třebízského – u garáží: 13.45–14.20
 11. Nad Čakovem – u ZUŠ: 14.25–15.00
 12. Na parkovišti před VÚAB: 15.05–15.15
 13. U parkoviště „Koruna“: 15.20–15.35
 14. Bytové domy Solníky I: 15.40–15.55
 15. Na Panenské I – u vjezdu do areálu: 16.00–16.15
 16. Na Panenské II: 16.20–16.35
 17. Na Dubečnici: 16.40–16.55
 18. Ul. Lederova: 17.00–17.15

nahoru