Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Při dopravní nehodě

Zabezpečit jakýmkoliv způsobem předání informace kterékoliv složce integrovaného záchranného systému. Využijte telefonu (známá tísňová čísla 158, 155, 150), prostřednictvím vzkazu po jiné osobě nebo pomocí rádiového spojení občanského pásma, CB radiostanice 9 kanál, který je trvale monitorován u operačního a informačního střediska (OPIS) HZS.

Hlášení o nehodě by mělo obsahovat tyto informace:

 • místo nehody (orientační body místa)
 • zda došlo k újmě na zdraví (pravděpodobný počet raněných, případně počet usmrcených)
 • zda v důsledku nehody nedochází k úniku ropných látek
 • zda je přepravní prostředek označen oranžovou tabulí nebo jinou výstražnou značkou
 • kdo nehodu oznamuje
 • případně další podrobnosti
 • poskytněte podle svých schopností první pomoc
 • zabraňte podle možnosti dalšímu rozšíření nehody jinými účastníky provozu
 • dle možnosti zabraňte úniku ropných látek
 • v případě přepravy nebezpečných látek se k havarovanému prostředku nepřibližujte! Snažte se přečíst o jakou látku jde nebo přečíst čísla v oranžové obdélníkové tabulce. Tato čísla uveďte v hlášení o nehodě
 • vyčkejte do příjezdu policie a záchranných složek

Kontakty

 • Policie ČR Libčice nad Vltavou - tel.: 233 930 788-9, 
 • Tísňová linka: 158
 • Městská policie Roztoky - tel: 220 910 468, 602 666 458, 
 • Tísňová linka: 156

Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz


nahoru