Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Czech POINT

Kde Czech POINT najdete

 • Odbor vnitřních a sociálních věcí (zadní budova, Jungmannova 1020) - Anna Pösingerová
 • Odbor kancelář vedení města (hlavní budova – informační kancelář, Nám. 5. května 2) - Naděžda Libosková

Kontaktní místa Czech POINT poskytují výpisy z těchto evidencí:

 • Obchodní rejstřík
  • Potřebné údaje: IČ subjekt 
 • Živnostenský rejstřík
  • Potřebné údaje: IČ podnikatele / fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí
  • Potřebné údaje: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví.
   Číslo LV zjistíte případně na: https://nahlizenidokn.cuzk.cz 
 • Výpis bodového hodnocení řidiče
  • Potřebné údaje: OP + 100 Kč
 • Rejstřík trestů
  • Je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti si s sebou přineste občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
  • Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Služba je zpoplatněna, za výpisy z Katastru nemovitosti, z Obchodního rejstříku a ze Živnostenského registru činí poplatek 100 Kč za první stránku, 50 Kč za každou další. U výpisu z Rejstříku trestů činí poplatek 100 Kč za jeden výpis.


nahoru