Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Časopis Odraz

 

Příspěvky do ODRAZU nově posílejte pouze na odraz@roztoky.cz.

 

O časopisu Odraz

Měsíčník Odraz se už více než třicet let snaží zachovat to nejdůležitější, co má v DNA: Na rozdíl od mnoha městských novin a časopisů je liberální a otevřený i opozičním názorům. V čele Roztok se za tu dobu vystřídaly různé tváře a politické formace, ale nikdo nikdy nepodlehl pokušení udělat si z Odrazu "hlásnou troubu" radnice, natož ho zneužít pro svou propagaci.

Struktura měsíčníku je jednoduchá: kromě základní zpráv a informací z Městského úřadu přinášíme téma měsíce, jemuž se věnujeme podrobněji, a také velkorysý prostor pro názory a komentáře. Nechybí historická ohlédnutí a místo pro školy a místní spolky. Zároveň si samozřejmě uvědomuje, že žijeme v digitální době, a tak má Odraz svoji on-line verzi.

Časopis ODRAZ vychází v nákladu 4.100 výtisků.

Statut městského časopisu ODRAZ Typ: PDF dokument, Velikost: 283.82 kB

Současné číslo a archiv

Všechna čísla Odrazu

Harmonogram výroby a vydávání

Číslo Uzávěrka RR Tisk Roznáška
1 4.1. 8.1. 16.1. 19.1.
2 1.2. 5.2. 13.2. 16.2.
3 29.2. 4.3. 12.3. 15.3.
4 4.4. 8.4. 16.4. 19.4.
5 2.5. 6.5. 14.5. 17.5.
6 30.5. 3.6. 11.6. 14.6.
7+8 11.7. 15.7. 23.7. 26.7.
9 29.8. 2.9. 10.9. 13.9.
10 3.10. 7.10. 15.10. 18.10.
11 31.10. 4.11. 12.11 15.11.
12 28.11. 2.12. 10.12. 13.12.

Pro přispěvatele a inzerenty

Své příspěvky do jednotlivých vydání zasílejte prosím na adresu odraz@roztoky.cz a to nejpozději do termínu uzávěrky Typ: DOCX dokument, Velikost: 13.94 kB příslušného čísla.

Redakční rada bude zařazovat materiály do velikosti ½ strany časopisu. Delší texty mohou být v případě velkého počtu dodaných příspěvků redakčně kráceny nebo vráceny přispívateli k autorskému krácení. Tištěná forma Odrazu není bohužel nafukovací a zájmem nás všech je, aby měl možnost publikovat co největší počet přispěvatelů jak z řad občanů tak zájmových spolků.

Parametry příspěvků

1 strana: 6220 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

1/2 strany: 2730 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

1/3 strany: 1630 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

V případě fotografie nebo loga na šíři jednoho sloupce je potřeba odečíst cca 620 znaků. 

Formáty komerční inzerce

formáty inzerce časopis Odraz Typ: PDF dokument, Velikost: 69.55 kB

Hotové podklady

  • ve formátu PDF (Adobe Acrobat) v tiskové kvalitě, obrázky v rozlišení 300 dpi
  • případně ve formátu JPEG v rozlišení 300 dpi

Velikost inzerátu musí odpovídat výše uvedeným rozměrům a formátu uvedenému v objednávce.

Podklady pro zpracování

Pokud nejste schopni dodat inzerát jako finální produkt, za paušální poplatek 700 Kč vám na základě vašich podkladů inzerát zpracujeme do esteticky přiměřené podoby. Pro to potřebujeme:

  • Text v elektronické podobě – prosíme, abyste věnovali pozornost tomu, aby počet znaků (textu) inzerátu odpovídal zakoupené ploše a inzerát byl ještě čitelný, což u velkého počtu znaků nelze zaručit.
  • Logo ve formátech EPS, TIFF, JPEG nebo v křivkách Adobe Ilustrátor/Corel
  • Foto ve formátech EPS, TIFF a JPEG (minimální velikost fotografie v JPEG je 315 kB, u TIFF 1,3 MB, jedná se o fotografii velikosti 60×42 mm)

Při nedodržení výše uvedených technických specifikací budou podklady vráceny k přepracování. Loga a obrázky jsou nepoužitelné ve formátech DOC, GIF, PPT.

Redakční rada

Stanislav Boloňský – předseda
Václav Dolejší
Martin Svášek
Jaroslav Huk
Eva Sodomová
Ivana Vránková
Marcela Šášinková
Lenka Červenková


nahoru