Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Při požáru

 • vyhlásit POŽÁRNÍ POPLACH zvoláním "HOŘÍ !", informovat hasičský záchranný sbor na telefon 150, nebo příslušnou ohlašovnu požárů
 • prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, tak zabezpečte jejich vyvedení
 • zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud!
 • vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opusťte!
 • vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů
 • z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek omezujících zásah hasičských sborů a dalších záchranných jednotek
 • nezdržujte se v těsné blízkosti požáru
 • při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu
 • do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat
 • pamatujte, že záleží na každém jak se zachová a jak bude rozhodný. Svým postojem je mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na životech spoluobčanů

Vodní hasicí přístroj

 • Vhodný na: Pevných látek - dřevo, papír, seno, sláma, textil
 • Nevhodný na: Hořlavých kapal. benzín, nátěrové hmoty, nafta, ředidla
 • Poznámka: Nepoužívat na zařízení pod elektrickým proudem

Pěnový hasicí přístroj

 • Vhodný na: Pevných látek - dřevo, papír, seno, sláma, textil, plasty
 • Nevhodný na: Polárních kapal. aceton, alkoholy, líh, étery
 • Poznámka: Nepoužívat na zařízení pod elektrickým proudem, k hašení lehkých kovů

Práškový hasicí přístroj

 • Vhodný na: Pevných látek - (dřevo apod.), hořlavých kapal. plynů a el. zařízení
 • Nevhodný na: Hořlav. prachů, hašení jemné mechaniky a točivých strojů
 • Poznámka: Nepoužívat na lehké kovy, (hliník. sl. hořčíkové slitiny)

Halonový hasicí přístroj

 • Vhodný na: Hořlavé kapaliny el. zařízení pod proudem počítačové techniky
 • Nevhodný na: Požáru pevných látek, nesmí se používat k hasení požárů leh. kovů
 • Poznámka: V uzavřených prostorech možnost vzniku toxických plynů

Sněhový hasicí přístroj

 • Vhodný na: Hořlavé kapaliny, hořlavé plyny a el. zařízení pod proudem
 • Nevhodný na: Rozvířitelné látky - piliny, hoblovačky, cukr, mouka apod.
 • Poznámka: Nebezpečí vzniku omrzlin

Kontakty

 • Hasičský záchranný sbor tel: 950 846 011, 602 170 150
 • Sbor dobrovolných hasičů - tel: 607 843 815
 • Rychlá záchranná zdravotní služba tel.: 155

Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz


nahoru