Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Rada města

Termíny zasedání 2024

10. ledna, 14. února, 13. března, 10. dubna, 15. května, 12. června, 10. července, 14. srpna, 11. září, 9. října, 6. listopadu, 4. prosince 2024

Rada města a rozdělení kompetencí

Jaroslav Drda | starosta
Sociální záležitosti a příprava projektu domova pro seniory, odpadové hospodářství, sport, bezpečnost a řízení městské policie, články o zasedání Zastupitelstva města Roztoky v časopise Odraz.

Tomáš Novotný | místostarosta
Kultura, silnice a chodníky včetně průtahu (spolu s Evou Sodomovou), provoz technických služeb, dohled nad správou bytových a nebytových prostor města, dopravní obslužnost, průvodcovská služba a provoz a údržba na Levém Hradci, zastupování města Roztoky v dobrovolných svazcích obcí, o jednání Rady města Roztok v časopise Odraz.
Statutární zástupce starosty v období 2022, 2023 a 2026.

Zuzana Šrůmová | místostarostka
Životní prostředí, digitalizace, otevřená radnice, strategický plán a zastupování města v odborných svazcích.
Statutární zástupkyně starosty v období 2024 a 2025.

Jaromír Beran | člen Rady města
Oblast školství a vzdělávání.

Michal Hadraba | člen Rady města
Územně plánovací dokumentace (RP, studie, pasporty), vodohospodářská infrastruktura, cyklodoprava a partnerská města.

Marie Kantorová | členka Rady města
Participace veřejnosti, komunikace města s veřejností.

Eva Sodomová | členka Rady města, členka finančního výboru
Silnice a chodníky včetně průtahu (spolu s Tomášem Novotným), dětská hřiště, obnova stezek a alejí, oblast Žalova a záležitosti Levého Hradce (v kooperaci s Tomášem Novotným).

 

Zápisy z rady a přehledy usnesení

Obsah je generovaný z aplikace Usnesení, kterou rada města Roztoky využívá.

Zobrazit v novém okně


nahoru