Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Stavební uzávěry

Územní plán

Územní plán je plánem rozvoje města. Říká, kde a co je možné stavět a kde to naopak možné není. Nepřikazuje, aby stavby vznikaly, ale právně tuto možnost umožňuje nebo neumožňuje.

Město Roztoky má kromě územního plánu zpracované i regulační plány vybraných oblastí, které podrobněji určují charakter možné zástavby. Na některá území jsou zpracované studie, které jdou ještě do větších podrobností.

Změna č. 1 územního plánu

Po vydání nového územního plánu Roztoky byl spuštěn proces pořízení změny č. 1 tohoto územního plánu, jejímž cílem je vyřešit problémy způsobené nevyhověním některým požadavkům veřejnosti uplatněným v rámci veřejného projednání a opakovaného veřejného projednání návrhu stávajícího územního plánu.

Změna č. 2 územního plánu

Z požadavků stavebního zákona mají obce povinnost své územní plány upravit do standardizované podoby. Tuto povinnost má i město Roztoky, a tak spustilo proces změny územního plánu č. 2. Jde o změnu z velké míry administrativní, tj. beze změn charakteru využití jednotlivých ploch.

Regulační plány

Územní studie

Stavební uzávěry

Stavební uzávěra – Kontejnery

Opatření obecné povahy – územní opatření o stavební uzávěře Roztoky - Kontejnery

OOP_Stavební_uzávěra_Roztoky_Kon.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 594,82 kB

Vymezení stavební uzávěry – situace

Hranice_stavebni_uzavery_Roztoky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 290,27 kB

nahoru