Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Adopce zeleně

Rádi byste se stali "adoptivními rodiči" kousku městské zeleně? Rádi vás v tom podpoříme. Společně můžeme vytvořit rozmanitější a krásnější město pro nás i všeliké druhy rostlin a živočichů a vy si u toho můžete užít krásný čas na čerstvém vzduchu a příjemné chvilky hrabání se v hlíně.

Adopce zeleně je program podporovaný městem, který umožňuje jednotlivcům, organizacím či firmám převzít odpovědnost za péči o kus veřejného prostranství. V rámci programu se můžete stát "adoptivními rodiči" pro některou z městských zelených ploch.

Pro vaši aktivitu není potřeba mít žádné speciální znalosti ani vybavení. Stačí jen chuť pomáhat a zájem o péči o zeleň. Pokud budete chtít, rádi vám navíc pomůžeme s naplánováním kvalitní skladby zeleně.

Pokud máte chuť se zapojit, neváhejte nás kontaktovat. Ozývat se můžete Zuzaně Richterové na richterova@roztoky.cz, případně rovnou vyplňte formulář.

Těšíme se na Vaši účast a společné úsilí o krásnější a zdravější město!

Chci pečovat o kousek Roztok či Žalova

Jak adopce zeleně funguje?

 • Adopce zeleně je domluva mezi občanem Roztok a městem (konkrétně Odborem životního prostředí).
 • Adopce je možná jen na veřejných místech ve vlastnictví města Roztoky v jeho zastavěném území. Pokud si nejste jisti, jestli pozemek patří městu, nevadí – přijďte, pomůžeme a případně poradíme, jak postupovat.
 • Adopce probíhá na základě písemné dohody (Dohoda o adopci), abychom měli sepsané, o kterou plochu jde, kontakt na vás a domluvu o péči o místo na papíře.
 • Rádi vám umožníme výsev, výsadby a úpravy trávníků, trvalkových a letničkových záhonů a nízkých dřevin/keřů. Vítané je také zajištění péče o dříve založenou zeleň popř. instalace drobných objektů podporujících biodiverzitu, jako ptačí budky a pítka, hmyzí domky, ježkovníky a pod.
 • Budete-li chtít, poradíme vám v volbou vhodných druhů. Pozor, není možná výsadba invazních a expanzivních druhů, ani používání herbicidů.
 • Adopcí nevzniká žadateli nárok na odměnu za vykonanou práci, použitý materiál a podobně. Odbor životního prostředí se ale bude snažit čas od času aktivní občany podpořit nabídkou cibulovin, sazenic a podobně dle možností.

Výjimky a okrajové případy

Adopce stromů a záměry ve volné krajině/extravilánu nejsou předmětem Adopce. Pokud o něco takového máte zájem, přijďte prosím svůj záměr na OŽP zkonzutovat, rádi s vámi budeme hledat cestu, jak na to.

V případě zájmu o adopci zeleně na pozemcích mimo vlastnictví města Roztoky, lze po souhlasu vlastníka postupovat obdobně jako u adopce městské zeleně s tím, že OŽP má pouze konzultační roli a žádným způsobem nevstupuje do vztahů mezi vlastníkem a zájemcem o adopci.

Jaký je tedy postup?

 1. Ozvěte se odboru životního prostředí, kterou plochu byste rádi "adoptovali" - ideálně rovnou vyplňte formulář.
 2. Společně se na místě potkáme a zkonzultujeme váš záměr. Pokud bude potřeba, poptáme se sousedů či SVJ, zda s úpravami souhlasí.
 3. Podepíšeme jednoduchou dohodu, kde bude stručně sepsané, na čem jsme se domluvili.
 4. Budete o místo pečovat – a odbor bude zase pečovat o to, aby vaší péči nezkřížilo cestu kosení městských trávníků a podobná nebezpečí.
 5. Pokud budete chtít svou péči ukončit, dejte to vědět odboru životního prostředí – třeba se najde někdo, kdo váš odkaz ponese dál.

nahoru