Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Zvláštní orgány

Krizový štáb obce

 • Mgr. Jaroslav Drda (předseda): starosta, město Roztoky
 • Mgr. Tomáš Novotný (místopředseda): místostarosta, město Roztoky
 • Mgr. Zuzana Šrůmová: místostarostka, město Roztoky
 • Ing. Ivan Goll, CSc.: tajemník MÚ Roztoky
 • Petr Skřivan: vedoucí odboru SRM MÚ
 • Ing. Pavel Flener: vedoucí odboru ŽP MÚ
 • Petr Vevera: vedoucí strážník MP
 • René Šmíd: velitel JSDH
 • Vladimír Došek: velitel HZS Roztoky
 • Petr Vágner: Středočeské muzeum
 • Ing. Petr Matuška: vodohospodář VÚAB
 • Ing. Miroslav Harciník: SČVK
 • PhDr. Vladimír Matoušek: ředitel RHG
 • npor. Mgr. Rudolf Štis: velitel OO PČR
 • Michal Černý: záchranář

Povodňová komise

 • Mgr. Jaroslav Drda (předseda): starosta, město Roztoky
 • Mgr. Tomáš Novotný (místopředseda): místostarosta, město Roztoky
 • Mgr. Zuzana Šrůmová: místostarostka, město Roztoky
 • Petr Skřivan: vedoucí odboru SRM MÚ
 • Ing. Pavel Flener: vedoucí odboru ŽP MÚ
 • Petr Vevera: vedoucí strážník MP
 • René Šmíd: velitel JSDH
 • Vladimír Došek: velitel HZS Roztoky
 • Petr Vágner: Středočeské muzeum
 • Ing. Petr Matuška: vodohospodář VÚAB
 • Ing. Miroslav Harciník: SČVK
 • PhDr. Vladimír Matoušek: ředitel RHG
 • npor. Mgr. Rudolf Štis: velitel OO PČR
 • Michal Černý: záchranář

Komise pro projednávání přestupků

 • JUDr. Taťána Chvalová – předsedkyně
 • Mgr. Gabriela Houšková
 • Mgr. Štěpán Jurajda
 • Eva Caithamlová
 • Dita Dvořáková
 • Ing. Otakar Veselý

nahoru