Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Při evakuaci

Evakuace je jedním z opatření, které bude vydáno vždy, pokud nebude zajištěna ochrana osob v místech jejich pobytu jiným způsobem.

Evakuaci vyhlašují

 • v místě zásahu vedoucí záchranné složky integrovaného záchranného systému, organizace apod. Hasičský záchranný sbor tel: 950 846 011, 602 170 150
 • v obci orgán samosprávy (Informace: MÚ Roztoky - starosta 220 400 212, místostarosta 220 400 213 / 725 021 475, odbor životního prostředí tel: 220 400 264)
 • pro území více obcí hejtman krajského úřadu

Důvodem pro vyhlášení evakuace může být

 • nebezpečí zamoření chemickými látkami
 • povodeň nebo zátopová vlna
 • požár
 • hrozící výbuch
 • stavební narušení objektu apod

Podle okolností i důvodů k evakuaci budou rozdílné časové možnosti a materiální prostředky k jejímu provedení.

Po vyhlášení evakuace

 • zachovejte klid a rozvahu
 • přesvědčte se zda i vaši sousedé o tomto opatření vědí
 • připravte si nejnutnější věci (doklady, cennosti, léky apod.)
 • podle časových možností zabezpečte zvířectvo, majetek a sledujte další pokyny, informace ve sdělovacích prostředcích, místním rozhlase apod.
 • uhaste otevřený oheň v kamnech, krbech a podobně
 • před opuštěním objektu uzavřete hlavní přívod vody, plynu a vypněte elektrický proud
 • opusťte s připravenými věcmi místo pobytu
 • svým přístupem buďte nápomocni k hladkému průběhu evakuace
 • dodržujte pokyny pracovníků samosprávy, složek integrovaného záchranného systému a orgánu státní správy
 • zabraňte panice

Jednejte lidsky! Přesvědčte se, zda ve vaší blízkosti nejsou ohroženi lidé staří, nemocní, neschopni pohybu. Postarejte se o děti bez dozoru! Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz


nahoru