Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Únik nebezpečné látky

V takovéto mimořádné situaci bude vyhlášen signál KATASTROFA pomocí sirén nebo jinými dostupnými prostředky.

Poplach vyhlašuje

 • původce mimořádné situace
 • obec v rámci svého katastru
 • krajský úřad podle charakteru a rozsahu nebezpečí plošně v ohroženém území

Pokyny pro občana v zástavbě

 • vraťte se okamžitě domů nebo vstupte do nejbližšího domu, který pro vás vytváří důležitou ochranu
 • pokud je to možné, tak se zdržujte v prostorách na odvrácené straně od zdroje úniku
 • nemá-li místnost přívod vody, přineste ji ve vhodné nádobě zhruba v množství 3–5 litrů
 • zavřete dveře, okna a ventilační otvory, utěsněte je izolační páskou
 • zachovejte klid a neopouštějte ochranné prostory do doby vydání pokynu k jejich opuštění
 • pokud je možnost naslouchejte rozhlasu, televizi
 • v případě průniku škodliviny do místnosti, přitiskněte si navlhčené tampony nebo kapesník k ústům a nosu, přes tento jednoduchý filtr zvolna dýchejte

Konec POPLACHU bude vyhlášen všemi dostupnými prostředky

 • vyvětrejte úkrytové prostory

Pokyny pro občany v nezastavěném prostoru

 • ve volném prostoru, kde není možnost využít izolačních vlastností staveb se snažte opustit ohrožené území kolmo na směr přízemního větru

Konec POPLACHU bude vyhlášen všemi dostupnými prostředky

 • dále se řiďte pokyny orgánu obce nebo záchranných složek
 • nechte se odborně vyšetřit lékařem i když si myslíte, že u Vás nedošlo k poškození zdraví

Kontakty

 • MÚ Roztoky - odbor životního prostředí tel: 220 400 264, 
 • Hasičský záchranný sbor tel: 950 846 011, 602 170 150
 • Sbor dobrovolných hasičů - tel: 607 843 815
 • Povodí Vltavy - tel: 602 449 876, 257 329 425

Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz


nahoru