Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Městský kamerový systém

Městský kamerový dohlížecí systém (dále je MKDS) je provozován Městskou policií Roztoky v souladu s ustanovením  § 24b z.č. 553/1991 Sb, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.  MKDS slouží jako prevence ke zvýšení ochrany bezpečnosti občanů, života, zdraví a majetku, ochraně veřejného pořádku, sledování dopravní situace ve městě apod.

MKDS umožňuje přiblížení a monitorování vzniklé situace a pořízený záznam je uchováván v nahrávacím zařízení, ze kterého je následně možno provést prohlídku záznamu a jeho export. Materiál pak slouží jako důkazní materiál ve správním nebo trestním řízení.

Pořízením MKDS se snaží město dosáhnout snížení pouliční kriminality, zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku, jedná se o další podpůrný prostředek prevence kriminality ve městě.

Obsluhu na městské polici zajišťuje vyškolená obsluha, která při správě dat povinna postupovat plně v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Je zabráněno přístupu k datům z MKDS nepovolaným a neoprávněným osobám.


nahoru