Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Při povodni

Průběžně sledovat vývoj situace, informace o vyhlášených stupních pohotovosti získáte ze sdělovacích prostředků, od orgánu obce nebo státní správy.

Digitální povodňový plán na: https://stredocesky.dppcr.cz

I. stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI

o tomto stupni jsou orgány samosprávy informovány cestou okresního úřadu

II. stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI

je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření

III. stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ

realizace plánovaných opatření ke snížení ohrožení životů a majetku

 • odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál
 • odvést do bezpečí domácí a hospodářská zvířata
 • uzavřít hlavní přívod plynu a elektřiny
 • přemístit majetek do prostor, které nejsou ohroženy
 • uposlechnout pokynů orgánu obce

Při zátopové vlně

 • tato situace může vzniknout v důsledku narušení nebo rozrušení vodních přehrad na řece Vltavě
 • informace o důsledcích zatopení, času příchodu zátopové vlny, předpokládané doby zatopení, určené komunikace k evakuaci a místa soustředění obyvatel získáte u příslušného obecního úřadu
 • opustit včas ohrožený prostor za dodržení zásad pro evakuaci obyvatel
 • důsledně dbát pokynů orgánů obce

Kontakty

 • MÚ Roztoky - odbor životního prostředí tel: 220 400 264
 • Hasičský záchranný sbor tel: 950 846 011, 602 170 150
 • Sbor dobrovolných hasičů: 607 843 815
 • Povodí Vltavy - tel: 602 449 876, 257 329 425

nahoru