Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Regulační plán Solníky


Zastupitelstvo Město Roztoky vydalo regulační plán Solníky dne 29. 5. 2024 svým usnesením č. UZ-47-5/24 podle ustanovení § 69 odst. 2 stavebního zákona formou opatření obecné povahy v souladu s ustanoveními §§ 172-173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Regulační plán Solníky se skládá z textové části dokumentace v rozsahu dokumentace „Regulační plán Solníky" a dokumentace „Odůvodnění regulačního plánu Solníky" a z grafické části dokumentace obsahující Hlavní výkres v M 1: 1000, Výkres navržené regulace v M 1: 1000, Výkres dopravní a technické infrastruktury v M 1: 1000, Koordinační výkres v M 1: 1000, Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v M 1: 1000, Výkres předpokládaných záborů ZPF v M 1: 1000 a Výkres širších vztahů v M 1: 5000.

Regulační plán Solníky - Závazná část

Textová část

00a_RP_Solníky_TEXTOVÁ_ČÁST_VÝRO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,18 MB

Hlavní výkres

01_RP_Solníky_HLAVNÍ_VÝKRES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 836,34 kB

Výkres navržené regulace

03_RP_Solníky_VÝKRES_NAVRŽENÉ_RE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 870,42 kB

Výkres dopravní a technické infrastruktury

04_RP_Solníky_VÝKRES_DOPRAVNÍ_A_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,32 MB

Výkres veřejně prospěšných stavbeb, opatření a asanací

02_RP_Solníky_VÝKRES_VEŘEJNĚ_PRO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 804,61 kB

Regulační plán Solníky - Odůvodnění

Textová část

00b_RP_Solníky_TEXTOVÁ_ČÁST_ODŮV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,81 MB

Koordinační výkres

05_RP_Solníky_KOORDINAČNÍ_VÝKRES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,29 MB

Výkres širších vztahů

06_RP_Solníky_VÝKRES_ŠIRŠÍCH_VZT.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,4 MB

Výkres předpokládaných záborů ZPF

07_RP_Solníky_VÝKRES_ZÁBORŮ_PŮDN.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 833,07 kB

nahoru