Zvláštní orgány

Krizový štáb obce

jméno funkce / instituce  
Mgr. Jaroslav Drda (předseda) starosta, město Roztoky
Mgr. Tomáš Novotný (místopředseda) místostarosta, město Roztoky
Mgr. Zuzana Šrůmová místostarostka, město Roztoky
  tajemník MÚ Roztoky
Petr Skřivan vedoucí odboru SRM MÚ
Ing. Pavel Flener vedoucí odboru ŽP MÚ
Petr Vevera vedoucí strážník MP
René Šmíd velitel JSDH
Vladimír Došek velitel HZS Roztoky
Petr Vágner Středočeské muzeum
Ing. Petr Matuška vodohospodář VÚAB
Ing. Miroslav Harciník SČVK
PhDr. Vladimír Matoušek ředitel RHG
npor. Mgr. Rudolf Štis velitel OO PČR
Michal Černý  záchranář

 

Povodňová komise

jméno funkce / instituce  
Mgr. Jaroslav Drda (předseda) starosta, město Roztoky
Mgr. Tomáš Novotný (místopředseda) místostarosta, město Roztoky
Mgr. Zuzana Šrůmová místostarostka, město Roztoky
Petr Skřivan vedoucí odboru SRM MÚ
Ing. Pavel Flener vedoucí odboru ŽP MÚ
Petr Vevera vedoucí strážník MP
René Šmíd velitel JSDH
Vladimír Došek velitel HZS Roztoky
Petr Vágner Středočeské muzeum
Ing. Petr Matuška vodohospodář VÚAB
Ing. Miroslav Harciník SČVK
PhDr. Vladimír Matoušek ředitel RHG
npor. Mgr. Rudolf Štis velitel OO PČR
Michal Černý  záchranář

 

 

Komise pro projednávání přestupků

Mgr. Gabriela Houšková - předsedkyně
Mgr. Štěpán Jurajda
Eva Caithamlová
Mgr. Richard Turoň
Ing. Otakar Veselý