2021

JUNÁK (vyvěšeno 4.5.2021)
Sdružení Roztoč ( vyvěšeno 4.5.2021)
SPCCH (vyvěšeno 4.5.2021)

 

2020

TJ SOKOL (vyvěšeno 11.12.2020)
Sdružení Roztoč (vyvěšeno 17.7.2020)
RR, z.s. (vyvěšeno 5.5.2020)
SK Roztoky (vyvěšeno 30.4.2020)
TJ SOKOL (vyvěšeno 30.4.2020)
JUNÁK (vyvěšeno 1.4.2020)
Equilibrium Education (vyvěšeno 11.3.2020)
Sdružení Roztoč (vyvěšeno 3.3.2020)
Sdružení Roztoč dodatek (vyvěšeno 3.3.2020)
Sdružení Roztoč (vyvěšeno 3.3.2020)
SPCCH (vyvěšeno 3.3.2020)

2019

TJ Sokol (vyvěšeno 11.3.2019)
SPCC (vyvěšeno 15.2.2019)
Equilibrium Education (vyvěšeno 15.2.2019)
SK Roztoky (vyvěšeno 15.2.2019)
JUNÁK - český skaut (vyvěšeno 15.2.2019)
Sdružení ROZTOČ (vyvěšeno 8.2.2019)
Sdružení ROZTOČ (vyvěšeno 8.2.2019)
Sdružení ROZTOČ - dodatek (vyvěšeno 8.2.2019)
 

2018

TJ Sokol - Dodatek (vyvěšeno 16.10.2018)
SK Roztoky (vyvěšeno 10.9.2018)
Sdružení ROZTOČ (vyvěšeno 20.7.2018)
SK Roztoky (vyvěšeno 16.5.2018)
Sdružení ROZTOČ (vyvěšeno 20.2.2018)
Sdružení ROZTOČ - granty I/2018 (vyvěšeno 20.2.2018)
JUNÁK - český skaut, středisko Lípa Roztoky, z.s. (vyvěšeno 20.2.2018)
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, pobočný spolek Roztok (vyvěšeno 20.2.2018)
SK Roztoky (vyvěšeno 20.2.2018)
TJ SOKOL (vyvěšeno 20.2.2018)