Změna č. 1 územního plánu

Usnesení ZM Roztoky ze dne 20. 10. 2021 č. usn. UZ-161-8/21 obsahuje výrok, že po vydání nového územního plánu Roztoky bude spuštěn proces pořízení změny č. 1 tohoto územního plánu, kdy tato změna se pokusí vyřešit problémy způsobené nevyhověním některým požadavkům veřejnosti uplatněným v rámci veřejného projednání a opakovaného veřejného projednání návrhu stávajícího územního plánu. O pořízení změny č.1 územního plánu bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva města UZ-49-4/22 dne 27.4. 2022. Tato změna územního plánu je pořizována ve zkráceném postupu, veřejné projednání návrhu se uskutečnilo dne 5. 8. 2022. Změna č. 1 byla vydána formou opatření obecné povahy zastupitelsvem města Roztoky dne 23.11.2022 usnesením č. UZ-155-10/22.

OBSAH změny č. 1

Projednávaná dokumentace:

00a_Zmena_c1_uzemniho_planu_vyrok

00b_Zmena_c1_uzemniho_planu_oduvodneni

00c_Zmena_c1_uzemniho_planu_text_s_vyznacenim_zmen

01_Zmena_c1_Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi

02_Zmena_c1_Hlavni_vykres

03_Zmena_c1_Vykres_VPS_VPO

06_Zmena_c1_Vykres_sirsich_vztahu

07_Zmena_c1_Koordinacni_vykres

09_Zmena_c1_Vykres_predpokladanych_zaboru_PF