Datum a doba konání voleb

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. Den vyhlášení voleb je 13. dubna 2022.

Dny konání voleb: 23. a 24. září 2022

 

Právní předpisy

1) zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),

 2) vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“). 

Dokumenty starosty

Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období (2022-2026)

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů

Oznámení registračních úřadů