2014 E. parlament

 Kontakt pro agendu voleb na MÚ Roztoky

Mgr. Kateřina Skutilová – vedoucí odboru Kancelář vedení města
e-mail: skutilova@roztoky.cz
tel.: 220 400 215, 733 123 655


Eva Caithamlová – referentka Odboru vnitřních a sociálních věcí – evidence obyvatel
vyřizuje voličské průkazy
e-mail: caithamlova@roztoky.cz
tel.: 220 400 227

Kontakty do volebních místností

Kontakty do volebních místností v územním obvodu pověřeného úřadu Roztoky

Kontakty do volebních místností města Roztoky

II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

  • v pátek dne 17.10. 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
  • v sobotu 18.10. 2014 od 8.00 do 14.00 hodin

Voliči obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Vyhlášení voleb

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu parlamentu České republiky a do obecních zastupitelstev  
dne 10. a 11. října 2014 

Právní předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Vyhláška MV ČR č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.

Směrnice MF č. MF-62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR

Vyhláška MV ČR č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.

Vyhláška MF ČR č. 396/2003 Sb.

Dokumenty starosty

Jmenování zapisovatelů

Oznámení o době a místě konání voleb

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

 

Registrační úřad

Počet členů zastupitelstev obcí – funkční období 2014 – 2018

Harmonogram úkolů a lhůt - volby do zastupitelstev obcí

Přehled obcí – volby do Senátu

Harmonogram úkolů a lhůt – volby do Senátu

Informace pro voliče

Informace k vydání voličského průkazu – volby do Senátu

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu – volby do Senátu