Kontakt pro agendu voleb na MÚ Roztoky


Eva Caithamlová – referentka Odboru vnitřních a sociálních věcí – evidence obyvatel
vyřizuje voličské průkazy
e-mail: caithamlova@roztoky.cz
tel.: 220 400 227