Volby

Vydávání voličských průkazů

Dita Dvořáková – referentka Odboru vnitřních a sociálních věcí – evidence obyvatel
Kontakt: 220 400 227, dvorakova.dita@roztoky.cz

Ke stažení: zadost-o-vydani-volicskeho-prukazu.doc

Volební okrsky

Roztoky jsou rozdělené do sedmi volebních okrsků. Mapu rozdělení najdete zde.