Nový územní plán

Veřejná vyhláška - návrh ÚP Roztoky pro veřejné řízení  zde

 

Dokumentace ÚP Roztoky pro veřejné řízení:

Návrh
Odůvodnění
Výkres základního členění území
Hlavní  výkres
Výkres VPS VPO asanace
Výkres koncepce dopravní infrastruktury
Výkres koncepce uspořádání krajiny
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Koordinační výkres koncepce
Výkres předpokládaných záborů PF
 

Zápis z veřejného projednání konaného dne 9.12.2019 zde
Toto je autentický písemný Zápis z veřejného projednání návrhu územního plánu Roztoky prováděný oprávněnou úřední osobou ve smyslu ust. § 22 odst. 2  stavebního zákona přímo na veřejném projednání. Zápis nebyl dále doplňován ani jinak korigován a byl ověřen ihned po ukončení projednání – může tedy obsahovat přepisy, chyby v uváděných jménech vystupujících nebo pravopisné chyby. Jedná se o AUTENTICKOU PODOBU ZÁPISU Z PROJEDNÁNÍ.

 

Územní plán

Vzhledem k velikosti dokumentu je celý územní plán rozdělen do šesti částí. Co která část zobrazuje, najdete v dokumentu rozdělení ÚP na části. Šestá část obsahuje i legendu k územnímu plánu.

ÚP rozdělení na části
ÚP legenda
ÚP 1. část
ÚP 2. část
ÚP 3. část
ÚP 4. část
ÚP 5. část
ÚP 6. část + legenda
Textová část

Změna č. 1 ÚP Roztoky - mapa

Změna č. 2 ÚP Roztoky - mapa

Změna č. 4 ÚP Roztoky - dokumentace

                                       - Veřejná vyhláška