Úřední deska

Název
Evidenční/jednací číslo
Platnost
Opatření obecné povahy 1/2021 (ÚDe č.145)
č.145
14.9.2021 - 9.6.2024
Opatření obecné povahy 1/2022 (ÚDe č.233)
č.233
7.11.2022 - 1.1.2024
(PDF 440.82 kB)
Schválený rozpočet města Roztoky na rok 2023 - ÚDe č. 12
č.12
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 5.09 MB)
Schválený střednědobý výhled města Roztoky na roky 2024-2025 - ÚDe č. 11
č.11
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 2 MB)
Schválený rozpočet MŠ Spěšného pro rok 2023 - ÚDe č. 10
č.10
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 462.26 kB)
Schválený rozpočet MŠ Přemyslovská pro rok 2023 - ÚDe č. 9
č.9
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 502.4 kB)
Schválený rozpočet MŠ Havlíčkova pro rok 2023 - ÚDe č. 8
č.8
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 498.94 kB)
Schválený rozpočet ZUŠ Roztoky pro rok 2023 - ÚDe č. 7
č.7
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 339.29 kB)
Rozpočet ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky na rok 2023 a výhled 2024-2025 - ÚDe č. 6
č.6
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 223.8 kB)
Finanční plán Technických služeb města Roztoky pro rok 2023 - ÚDe č. 5
č.5
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 615.91 kB)
Roztoky, Neznámý vlastník - stav k 1.2.2023 (ÚDe č.84)
č.84
2.3.2023 - 2.1.2024
(PDF 743.03 kB)
(PDF 32.86 kB)
Schválený závěrečný účet za rok 2022 (ÚDe č. 159)
č.159
28.6.2023 - 1.7.2024
(PDF 13.56 MB)
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3578/00 (ÚDe č.226)
č.226
6.11.2023 - 13.12.2023
Oznámení o konání VP návrhu Z 3428 a VVURU (ÚDe č.227)
č.227
6.11.2023 - 13.12.2023
(PDF 241.07 kB)
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 23 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (ÚDe č.228)
č.228
6.11.2023 - 13.12.2023
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně projednávané změny Z 3612/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (ÚDe č.229)
č.229
6.11.2023 - 13.12.2023
Oznámění o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3618/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (ÚDe č.230)
č.230
6.11.2023 - 13.12.2023
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 33 ÚP SÚ HMP (ÚDe č.231)
č.231
6.11.2023 - 13.12.2023
Dražební vyhláška (nemovité věci) - 145EX 74/21-132 DVNEL (ÚDe č.232)
č.232
9.11.2023 - 13.12.2023
(PDF 140.98 kB)
Návrh rozpočtu 2024 DSO Údolí Vltavy - úde č. 234
č.234
13.11.2023 - 13.12.2023
(PDF 348.13 kB)
Oznámení o společném jednání o Z 3127/12, Z 3133/12, Z 3169/12 a Z 3182/12 (ÚDe č.236)
č.236
16.11.2023 - 5.1.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 13.12.2023 8-16 hod. ul: U hřiště, Pod Koláčovem, Sportovní, Souběžná - č.p. v příloze (ÚDe č.242)
č.242
22.11.2023 - 15.12.2023
(PDF 129.41 kB)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 13.12.2023 8-16 hod. ul: Přemyslovská, U hřiště, Pod Koláčovem, Sportovní, Souběžná - č.p. v příloze (ÚDe č.241)
č.241
22.11.2023 - 14.12.2023
(PDF 129.59 kB)
Oznámení města Roztoky ve věci záměru prodeje části poz. p.č. 3625 v k.ú. Žalov (ÚDe č.243)
č.243
24.11.2023 - 12.12.2023
(PDF 372.17 kB)
149EX 11724/16-50 draž. vyhláška nemov.- Martin Chvojka - (úde č. 245)
č.245
27.11.2023 - 4.1.2024
(PDF 222.08 kB)
220 EX 4178/16-315-Usn.nař.dražby nem. - Jedlička Petr,87-Sdělení,23-EP nemov. - (úde č. 244)
č.244
27.11.2023 - 23.1.2024
(PDF 229.38 kB)
Usnesení zastupitelstva města z 22.11.2023 (ÚDe č.246)
č.246
29.11.2023 - 15.12.2023
(PDF 370.08 kB)
Usnesení rady města z 20.11.2023 (ÚDe č.247)
č.247
29.11.2023 - 15.12.2023
(PDF 353.5 kB)
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2025 - 2026 (ÚDe č.248)
č.248
30.11.2023 - 21.1.2024
(PDF 75.47 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2024 (ÚDe č.249)
č.249
30.11.2023 - 21.1.2024
(PDF 1.16 MB)
Usnesení rady města z 28.11.2023 (ÚDe č.250)
č.250
1.12.2023 - 18.12.2023
(PDF 359.61 kB)
MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 15 ÚP SÚ HMP a VVURU (ÚDe č.253)
č.253
10.12.2023 - 16.1.2024
(PDF 241.24 kB)
MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3748/00 ÚP SÚ HMP (ÚDe č.252)
č.252
10.12.2023 - 16.1.2024
(PDF 257.91 kB)
MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 31 a vyhodnocení vlivů (ÚDe č.251)
č.251
10.12.2023 - 16.1.2024
(PDF 244.22 kB)