Úřední deska

Název
Evidenční/jednací číslo
Platnost
Opatření obecné povahy 1/2021 (ÚDe č.145)
č.145
14.9.2021 - 9.6.2024
Opatření obecné povahy 1/2022 (ÚDe č.233)
č.233
7.11.2022 - 1.1.2024
(PDF 440.82 kB)
Schválený rozpočet města Roztoky na rok 2023 - ÚDe č. 12
č.12
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 5.09 MB)
Schválený střednědobý výhled města Roztoky na roky 2024-2025 - ÚDe č. 11
č.11
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 2 MB)
Schválený rozpočet MŠ Spěšného pro rok 2023 - ÚDe č. 10
č.10
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 462.26 kB)
Schválený rozpočet MŠ Přemyslovská pro rok 2023 - ÚDe č. 9
č.9
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 502.4 kB)
Schválený rozpočet MŠ Havlíčkova pro rok 2023 - ÚDe č. 8
č.8
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 498.94 kB)
Schválený rozpočet ZUŠ Roztoky pro rok 2023 - ÚDe č. 7
č.7
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 339.29 kB)
Rozpočet ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky na rok 2023 a výhled 2024-2025 - ÚDe č. 6
č.6
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 223.8 kB)
Finanční plán Technických služeb města Roztoky pro rok 2023 - ÚDe č. 5
č.5
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 615.91 kB)
Roztoky, Neznámý vlastník - stav k 1.2.2023 (ÚDe č.84)
č.84
2.3.2023 - 2.1.2024
(PDF 743.03 kB)
(PDF 32.86 kB)
Vyhlášení programové dotace (granty) pro II. pol. 2023 (ÚDe č.89)
č.89
6.3.2023 - 1.7.2023
(PDF 1.38 MB)
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3577/00 ÚP SÚ HMP (ÚDe č.136)
č.136
9.5.2023 - 15.6.2023
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3221/14 vlny 14 a VVURÚ (ÚDe č.135)
č.135
9.5.2023 - 15.6.2023
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3205/14 vlny 14 MHMP (ÚDe č.134)
č.134
9.5.2023 - 15.6.2023
VŘ - "Tajemník/tajemnice MÚ Roztoky" (ÚDe č.137)
č.137
12.5.2023 - 10.6.2023
(PDF 816.24 kB)
VŘ - "Veřejný opatrovník/opatrovnice" (ÚDe č.142)
č.142
18.5.2023 - 9.6.2023
(PDF 655.29 kB)
VV - Rozhodnutí - " Splašková kanalizace ul. Na Vyhlídce" (ÚDe č.143)
č.143
23.5.2023 - 10.6.2023
VV - Uložení písemnosti: nedoplatek-Brosch Michal (ÚDe č.144)
č.144
25.5.2023 - 11.6.2023
(PDF 345.82 kB)
Odchyt koček za účelem kastrace v ul. Na Vyhlídce dne 30.5.2023 (ÚDe č.145)
č.145
26.5.2023 - 12.6.2023
(PDF 207.35 kB)
Stanovení přechodné úpravy provozu - prodloužení č.j. MUCE 61413/2023 OSU: Roztoky, III/2421 ul. Nádražní + Lidická (ÚDe č.147)
č.147
29.5.2023 - 15.6.2023
(PDF 244.17 kB)
EX 58/22-80 Usnesení - Dražební vyhláška – elektronická dražba: S.E.Bayly (ÚDe č.146)
č.146
29.5.2023 - 30.6.2023
(PDF 199.8 kB)
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Úde č. 148
č.148
6.6.2023 - 23.6.2023
(PDF 14.01 MB)
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060898973 - ÚDe č. 149
č.149
7.6.2023 - 28.6.2023