Úřední deska

Název
Evidenční/jednací číslo
Platnost
Opatření obecné povahy 1/2021 (ÚDe č.145)
č.145
14.9.2021 - 9.6.2024
Opatření obecné povahy 1/2022 (ÚDe č.233)
č.233
7.11.2022 - 1.1.2024
(PDF 440.82 kB)
Schválený rozpočet města Roztoky na rok 2023 - ÚDe č. 12
č.12
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 5.09 MB)
Schválený střednědobý výhled města Roztoky na roky 2024-2025 - ÚDe č. 11
č.11
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 2 MB)
Schválený rozpočet MŠ Spěšného pro rok 2023 - ÚDe č. 10
č.10
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 462.26 kB)
Schválený rozpočet MŠ Přemyslovská pro rok 2023 - ÚDe č. 9
č.9
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 502.4 kB)
Schválený rozpočet MŠ Havlíčkova pro rok 2023 - ÚDe č. 8
č.8
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 498.94 kB)
Schválený rozpočet ZUŠ Roztoky pro rok 2023 - ÚDe č. 7
č.7
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 339.29 kB)
Rozpočet ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky na rok 2023 a výhled 2024-2025 - ÚDe č. 6
č.6
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 223.8 kB)
Finanční plán Technických služeb města Roztoky pro rok 2023 - ÚDe č. 5
č.5
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 615.91 kB)
Roztoky, Neznámý vlastník - stav k 1.2.2023 (ÚDe č.84)
č.84
2.3.2023 - 2.1.2024
(PDF 743.03 kB)
(PDF 32.86 kB)
Schválený závěrečný účet za rok 2022 (ÚDe č. 159)
č.159
28.6.2023 - 1.7.2024
(PDF 13.56 MB)
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38 (ÚDe č.178)
č.178
1.9.2023 - 11.10.2023
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 a VVURÚ (ÚDe č.179)
č.179
1.9.2023 - 11.10.2023
(PDF 316.51 kB)
VV - Výzva k vyzvednutí písemnosti - Suchý Filip (ÚDe č.182)
č.182
4.9.2023 - 6.10.2023
(PDF 38.21 kB)
DO_CR_94 EX 4941/06-291 dražební vyhláška k nemovitosti (ÚDe č.184)
č.184
6.9.2023 - 12.10.2023
VV - "Návrh regulačního plánu Solníky pro veřejné řízení" (ÚDe č.185)
č.185
8.9.2023 - 18.10.2023
(PDF 333.54 kB)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 9.10.2023 8:00-16:00 hod. ul. Olbrachtova - č.p. v příloze (ÚDe č.187)
č.187
12.9.2023 - 10.10.2023
(PDF 129.17 kB)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 3.10.2023 10:00-14:00 hod. ul: Tichého, V Solníkách, Čáslavského - č.p. v příloze (ÚDe č.186)
č.186
12.9.2023 - 4.10.2023
VŘ - vedoucí OKVM - úde č. 189
č.189
14.9.2023 - 2.10.2023
(PDF 350.72 kB)
VŘ - tajemnice/tajemník - úde č. 188
č.188
14.9.2023 - 2.10.2023
(PDF 789.05 kB)
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (ÚDe č.192)
č.192
15.9.2023 - 26.10.2023
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 a VVURÚ (ÚDe č.191)
č.191
15.9.2023 - 3.10.2023
(PDF 310.27 kB)
Usnesení rady města z 8.9.2023 (ÚDe č.190)
č.190
15.9.2023 - 2.10.2023
(PDF 226.75 kB)
VV - Vyrozumění o výši nedoplatku na místním poplatku (odpady, psi) daňových subjektů s pobytem na ohlašovně Nám. 5 května 2, Roztoky (ÚDe č.193)
č.193
15.9.2023 - 18.10.2023
(PDF 243.12 kB)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 4.10.2023 9-13 hod. ul. Bezručova, Svobody - č.p. v příloze (ÚDe č.197)
č.197
15.9.2023 - 5.10.2023
Společné rozhodnutí: Propojení ulic Šebkova a Levohradecká v Roztokách u Prahy (ÚDe č.196)
č.196
15.9.2023 - 3.10.2023
(PDF 458.45 kB)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 10.10.2023 8-16 hod. ul. Puchmajerova, Jungmannova, Nad Čakovem - č.p. v příloze (ÚDe č.195)
č.195
15.9.2023 - 11.10.2023
(PDF 129.31 kB)
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32 (ÚDe č.194)
č.194
15.9.2023 - 26.10.2023
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26 (ÚDe č.198)
č.198
18.9.2023 - 26.10.2023
Usnesení rady města z 13.9.2023 (ÚDe č.200)
č.200
20.9.2023 - 7.10.2023
(PDF 1.66 MB)
Propojení ulic Šebkova a Levohradecká (ÚDe č.201)
č.201
21.9.2023 - 8.10.2023
(PDF 471.58 kB)