Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení kolaudačního řízení - Silnice II/242 Roztoky - přeložka - část vodovod (PDF 304 KB)
297
3556/2009/ÚD
16.12. 2009 – 28.12. 2009
Oznámení zahájení vodoprávního řízení - VV - vrtaná studna na pozemku č. parc. 2124/10 (PDF 266 KB)
288
3416/2009/ÚD
4.12. 2009 – 21.12. 2009
Oznámení zahájení vodoprávního řízení - splašková kanalizace v ulici Třebízského (PDF 266 KB)
251
2964/2009/ÚD
13.10. 2009 – 16.11. 2009
Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - změna podmínky rozhodnutí č.j. ŽP/MEUC-061622/2007/V/Vej-R (PDF 266 KB)
181
2026/2009/ÚD
1.7. 2009 – 17.7. 2009
Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Rozhodnutí - Na Dubečnici - komunikace (PDF 1.20 MB)
119
1376/2009/ÚD
5.5. 2009 – 21.5. 2009
Veřejná vyhláška - Silnice II/242 Roztoky - přeložka - Rozhodnutí o změně stavby před dokončením - vodovod, dešťová stoka a úprava na kanalizaci (PDF 1017 KB)
110
1260/2009/ÚD
23.4. 2009 – 11.5. 2009
Informace pro občany - Odstávka informačního systému správních evidencí (PDF 445 KB)
112
23.4. 2009 – 27.4. 2009
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení vodoprávního řízení o změně stavby před dokončením - VTP Roztoky (PDF 595 KB)
93
1093/2009/ÚD
6.4. 2009 – 11.5. 2009
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Na Dubečnici - komunikace (PDF 521 KB)
74
972/2009/ÚD
25.3. 2009 – 10.4. 2009
Veřejná vyhláška - Silnice II/242 Roztoky - přeložka - změna stavby před dokončením - vodovod, dešťová stoka a úprava na kanalizaci (PDF 669 KB)
58
755/2009/ÚD
9.3. 2009 – 14.4. 2009
Informace pro samostatně hospodařící rolníky (PDF 250 KB)
48
33H5/2009/ÚD
20.2. 2009 – 4.5. 2009