Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Rozhodnutí o umístění stavby - Roztoky, Masarykova - obnova kNN (PDF 7.69 MB)
292
4238/2011/OÚPSÚ
28.12. 2011 – 16.1. 2012
Výzva k podání nabídky Přístavba k budově ZŠ Roztoky (PDF 317 KB)
293
28.12. 2011 – 23.1. 2012
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Legií (PDF 313 KB)
291
27.12. 2011 – 10.1. 2012
Posuzování vlivů na životní prostředí - PV Roztoky II - vědeckotechnický park (PDF 782 KB)
290
237547/2011/KUSK
22.12. 2011 – 12.1. 2012
Rozhodnutí - Oprava zřejmých nesprávností - Na Panenské II - komunikace - Severní cesta, větev A,B,C (PDF 482 KB)
289
MUCE 64299/1/2011
15.12. 2011 – 2.1. 2012
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání PV Roztoky (PDF 1.20 MB)
288
4148/2011/OÚPSÚ
14.12. 2011 – 2.1. 2012
Veřejná vyhláška - Herclík Jan (PDF 217 KB)
286
OVV4092/2011
12.12. 2011 – 29.12. 2011
Veřejná vyhláška - Herclíková Markéta (PDF 219 KB)
287
OVV4090/2011
12.12. 2011 – 29.12. 2011
Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek VZ Poskytování služeb exekutorského úřadu (PDF 226 KB)
285
8.12. 2011 – 19.12. 2011
Veřejná vyhláška - Opravné rozhodnutí - Severní cesta lokalita Na Panenské II, etapa C,D (PDF 556 KB)
283
S-MUCE 55688/2011
7.12. 2011 – 27.12. 2011
Pozvánka na ZM dne 14.12.2011 (PDF 261 KB)
284
7.12. 2011 – 14.12. 2011
Usnesení - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol - Březiněves (PDF 611 KB)
282
4013/ÚD
5.12. 2011 – 22.12. 2011
Usnesení - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně - Suchdol (PDF 613 KB)
281
3985/ÚD
2.12. 2011 – 20.12. 2011
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II (PDF 593 KB)
280
3978/ÚD
1.12. 2011 – 18.1. 2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn (PDF 625 KB)
279
3959/ÚD
30.11. 2011 – 18.1. 2012
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího záměru - VTP (PDF 784 KB)
276
221562/2011/KUSK
29.11. 2011 – 16.12. 2011
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí stavební povolení Severní cesta, lokalita Na Panenské II (PDF 1.60 MB)
275
S-MUCE 55688/2011
29.11. 2011 – 16.12. 2011
Veřejná vyhláška - Votýpková Lucie (PDF 264 KB)
277
6238/2011/ROZ/OSDPS
29.11. 2011 – 16.12. 2011
Veřejná vyhláška - Danč Michal (PDF 262 KB)
278
6234/2011/ROZ/OSDPS
29.11. 2011 – 16.12. 2011
Veřejná vyhláška - o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Husinec (PDF 3.74 MB)
272
28.11. 2011 – 19.12. 2011
Návrh rozpočtu na rok 2012 (PDF 3.25 MB)
274
28.11. 2011 – 15.12. 2011
Výběrové řízení - vedoucí úřadu (tajemník městského úřadu) (PDF 582 KB)
273
28.11. 2011 – 4.1. 2012
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Na Pomezí (PDF 246 KB)
271
SEG/ÚD
24.11. 2011 – 12.12. 2011
Veřejná vyhláška - Pšenička Martin (PDF 217 KB)
268
OVV 3835/2011
23.11. 2011 – 9.12. 2011
Oznámení o zahájení spoj. územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání (PDF 1003 KB)
269
3817/2011/Mk/OÚPSÚ
23.11. 2011 – 12.12. 2011
Veřejná vyhláška - Obytná zóna Na Panenské II - Severní cesta větev A,B,C (PDF 1.25 MB)
270
MUCE 64299/2011/ÚD
23.11. 2011 – 12.12. 2011
Dražební vyhláška - Vaněček Robert (PDF 1.26 MB)
266
EX 3653/07-29
22.11. 2011 – 8.12. 2011
Veřejná vyhláška - Hříbová Jana (PDF 244 KB)
267
172428/11
22.11. 2011 – 8.12. 2011
Výzva k podání nabídek Přemístění centrálního racku do nových prostor v rámci MÚ Roztoky (PDF 487 KB)
263
21.11. 2011 – 7.12. 2011
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek Poskytování služeb exekutorského úřadu pro město Roztoky (PDF 1.74 MB)
264
21.11. 2011 – 19.12. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby - kat.území Statenice, Černý Vůl (PDF 1.48 MB)
265
OVP-5430/2011
21.11. 2011 – 7.12. 2011
Veřejná vyhláška - Rejsa Andrij (PDF 216 KB)
261
3716/2011
14.11. 2011 – 30.11. 2011
Veřejná vyhláška - Florián Lukáš (PDF 262 KB)
259
11.11. 2011 – 27.11. 2011
Rozhodnutí - STL plynovod v délce 337 m profilu PE o průměru 90 a 6ks PE50, v celkové délce 92 m (PDF 2.32 MB)
258
3669/2011
9.11. 2011 – 15.11. 2011
Pozvánka na mimořádné ZM dne 15.11.2011 (PDF 71 KB)
257
7.11. 2011 – 15.11. 2011
Veřejná vyhláška - Sarkisov Pavel (PDF 70 KB)
256
3578/2011/OVV
3.11. 2011 – 21.11. 2011
Oznámení ve věci pronájmu nebytových prostor - Nádražní 22 (PDF 91 KB)
254
OSRMŽP
1.11. 2011 – 18.11. 2011
Oznámení o zahájení spoj. územníhoa stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání (PDF 203 KB)
255
3544/2011/Ko
1.11. 2011 – 18.11. 2011
Oznámení výsledku výběrového řízení - Oprava komunikací Masarykova, Jungmannova a Školní náměstí (PDF 94 KB)
251
OSRMŽP
31.10. 2011 – 16.11. 2011
Posuzování vlivů na životní prostředí (PDF 2.16 MB)
252
MŽP/68161/ENV/11
31.10. 2011 – 21.11. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Komenského, Levohradecká, Na Pískách (PDF 91 KB)
253
KS/111031/ÚD
31.10. 2011 – 16.11. 2011
Pozvánka na ZM dne 2.11.2011 (PDF 82 KB)
250
27.10. 2011 – 3.11. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Na Pomezí (PDF 79 KB)
248
SEG/ÚD
26.10. 2011 – 14.11. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. U Školky (PDF 79 KB)
249
SEG/ÚD
26.10. 2011 – 14.11. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Zahradní, U Školky, Pod Vodojemem, Lidická (PDF 239 KB)
246
SEG/ÚD
19.10. 2011 – 10.11. 2011
Oznámení výsledku výběrového řízení - Obnova tepelné obálky objektu jídelny ZŠ (PDF 289 KB)
247
OSRMŽP
19.10. 2011 – 4.11. 2011
Veřejná vyhláška - Zahájení vodoprávního řízení - Obytná zóna Na Panenské II (PDF 681 KB)
244
MUCE 57658/2011
13.10. 2011 – 31.10. 2011
Veřejná vyhláška - Zahájení vodoprávního řízení - Severní cesta, Na Panenské II (PDF 529 KB)
245
MUCE 57662/2011
13.10. 2011 – 31.10. 2011
Rozhodnutí - přístavba domu na pozemku č. parc. 821 v k.ú. (PDF 954 KB)
243
3327/2011/Fr/OÚPSÚ
12.10. 2011 – 27.10. 2011
Oznámení záměru - prodej pozemku (PDF 465 KB)
239
189118/2011/KUSK
11.10. 2011 – 28.10. 2011
Veřejná vyhláška - Bouška Milan (PDF 218 KB)
240
401357/11
11.10. 2011 – 27.10. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Šebkova, Burgerova (PDF 312 KB)
241
105/11SU
11.10. 2011 – 27.10. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Na Panenské (PDF 303 KB)
242
105/11SU
11.10. 2011 – 27.10. 2011
Veřejná vyhláška - Tomášek Zdeněk (PDF 94 KB)
238
400850/11
10.10. 2011 – 25.10. 2011
Oznámení o odročení dražby - Plešnerová Despina (PDF 381 KB)
236
144EX 537/11-34
6.10. 2011 – 24.10. 2011
Odpověď na dotaz zájemce - I. Zpracování PD pro ZŠ (PDF 102 KB)
237
OSRMŽP
6.10. 2011 – 1.11. 2011
Obecně závazná vyhláška města Roztoky č. 7/2011 o místních poplatcích (PDF 3.13 MB)
235
3.10. 2011 – 18.10. 2011
Výzva k podání nabídek - Oprava komunikací Masarykova, Jungmannova a Školní náměstí v Roztokách (PDF 301 KB)
233
30.9. 2011 – 17.10. 2011
Usnesení ZM z 21.9.2011 (PDF 594 KB)
234
30.9. 2011 – 27.10. 2011
VV - Blažek Pavel (PDF 214 KB)
232
S434/11/OVV/Ca
29.9. 2011 – 14.10. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby - Prodloužení STL plynovodu (PDF 6.28 MB)
231
3173/2011
27.9. 2011 – 14.10. 2011
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - STL Plynovod v délce 337m profilu PE (PDF 1.47 MB)
230
3147/2011
26.9. 2011 – 13.10. 2011
Veřejná vyhláška - Sloupová Denisa (PDF 256 KB)
229
4853/2011/ROZ
23.9. 2011 – 10.10. 2011
Výzva k podání nabídek - Zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy a dostavbu ZŠ Roztoky (PDF 1.84 MB)
228
20.9. 2011 – 5.10. 2011
Oznámení o změně zadávacích podmínek a lhůty pro podání nabídek - obnoba tepelné obálky objektu jídelny ZŠ Roztoky Havlíčkova č.p. 711 (PDF 321 KB)
227
16.9. 2011 – 3.10. 2011
Pozvánka na ZM dne 21.9.2011 (PDF 271 KB)
225
14.9. 2011 – 22.9. 2011
Oznámení o výsledku VŘ - poskytování právních služeb - vymáhání pohledávek pro města Roztoky (PDF 277 KB)
226
14.9. 2011 – 30.9. 2011
Oznámení výsledků VŘ - ZŠ Roztoky - oprava kanalizace (PDF 255 KB)
222
13.9. 2011 – 29.9. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Obnova kNN - Lidická, Roztoky (PDF 6.16 MB)
221
2952/2011
12.9. 2011 – 27.9. 2011
Rozhodnutí - Přístavba modulového objektu MŠ Roztoky (PDF 10.03 MB)
220
2925/2011/Fr/OÚPSÚ
6.9. 2011 – 22.9. 2011
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Přístavba domu na pozemku parc.č. 821, ul. Obránců míru (PDF 1.46 MB)
217
2898/2011/OÚPSÚ
5.9. 2011 – 21.9. 2011
Dražební vyhláška - Stavební bytové družstvo Praha-západ (PDF 681 KB)
218
115 EX 249/02-051
5.9. 2011 – 6.10. 2011
Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby - Sídlo firmy, Roztoky-ul.Lidická, parc.č.2419/101,2419/100 a 2419/89 (PDF 4.22 MB)
219
2858/2011/Mk/OÚPSÚ
5.9. 2011 – 21.9. 2011
Výzva k podání nabídek na VZ obnova tepelné obálky objektu jídelny ZŠ (PDF 564 KB)
216
2.9. 2011 – 21.9. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby - Prodejna textilu - pozemky č. 2419/89, 2419/90, 2419/100 (PDF 3.23 MB)
215
2848/2011/Mk/SÚ
31.8. 2011 – 16.9. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby - Únětice - zástavba v lokalitě K Roztokám (PDF 4.93 MB)
204
2270/2011/Mk/SÚ
30.8. 2011 – 14.9. 2011
Veřejná vyhláška - Zhengová Marie (PDF 219 KB)
205
2817/2011
30.8. 2011 – 14.9. 2011
Veřejná vyhláška - Smetanová Jana (PDF 218 KB)
206
2818/2011
30.8. 2011 – 14.9. 2011
Veřejná vyhláška - Procházková Věra (PDF 219 KB)
207
2819/2011
30.8. 2011 – 14.9. 2011
Veřejná vyhláška - Procházka Rudolf (PDF 219 KB)
208
2820/2011
30.8. 2011 – 14.9. 2011
Veřejná vyhláška - Novák Jan (PDF 219 KB)
209
2821/2011
30.8. 2011 – 14.9. 2011
Veřejná vyhláška - Novák Ladislav (PDF 220 KB)
210
2822/2011
30.8. 2011 – 14.9. 2011
Veřejná vyhláška - Kořínková Věra (PDF 220 KB)
211
2823/2011
30.8. 2011 – 14.9. 2011
Veřejná vyhláška - Korček Luboš (PDF 219 KB)
212
2824/2011
30.8. 2011 – 14.9. 2011
Veřejná vyhláška - Jindřich Lubomír (PDF 220 KB)
213
2825/2011
30.8. 2011 – 14.9. 2011
Veřejná vyhláška - Bartko L´udevít (PDF 220 KB)
214
2826/2011
30.8. 2011 – 14.9. 2011
Veřejná vyhláška - Blaho Miroslav (PDF 260 KB)
203
367925/11/060911202073
29.8. 2011 – 13.9. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - parc. č. 2377/1 (PDF 425 KB)
202
2753/2011
24.8. 2011 – 8.9. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Rodinný dům a oplocení uliční části na pozemcích parc. č. 646, 647/1, 647/2, 647/3 (PDF 2.18 MB)
201
2717/2011
23.8. 2011 – 7.9. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Reklamní billboard parc. č. 3189/37 Žalov (PDF 4.77 MB)
199
2680/2011
19.8. 2011 – 2.9. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby - Rozotky - Lidická, Na Pomezí, nová TS+kVN+kNN (PDF 8.71 MB)
198
S 270/2011
16.8. 2011 – 1.9. 2011
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 238 KB)
197
2413/11/OSRMŽP
11.8. 2011 – 12.10. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 17. listopadu, Poděbradova (PDF 263 KB)
195
Kos/608919665
10.8. 2011 – 25.8. 2011
Pozvánka na ZM dne 17.8.2011 (PDF 243 KB)
196
10.8. 2011 – 18.8. 2011
Dražební vyhláška - Plešnerová Despina (PDF 559 KB)
190
144 EX 537/11-29
5.8. 2011 – 22.8. 2011
Výzva k podání nabídek - vymáhání pohledávek pro město Roztoky (PDF 273 KB)
191
5.8. 2011 – 24.8. 2011
Výzva k podání nabídek - Sběrný dvůr a zázemí TS na pozemku 3156/1 k.ú. Žalov (PDF 284 KB)
192
5.8. 2011 – 22.8. 2011
Oznámení ve věci pronájmu nebytových prostor - Nádražní 22 (PDF 272 KB)
193
5.8. 2011 – 22.8. 2011
Informace o pozastavení VZ - Poskytování právních služeb pro město Roztoky (PDF 246 KB)
194
5.8. 2011 – 22.8. 2011
Výzva k podání nabídek - dodávky plynu pro město Roztoky (PDF 258 KB)
188
3.8. 2011 – 23.8. 2011
Výzva k podání nabídek - Základní škola Roztoky - oprava kanalizace (PDF 298 KB)
189
3.8. 2011 – 23.8. 2011
Dražební vyhláška - Vacková Martina (PDF 1.10 MB)
187
2475/2011
2.8. 2011 – 17.8. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Jiráskova (PDF 609 KB)
183
8U7H/2011/ÚD
1.8. 2011 – 17.8. 2011
Veřejná vyhláška - Kalvoda Jaroslav (PDF 287 KB)
184
4082/2011/ROZ
1.8. 2011 – 16.8. 2011
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Přístavba modulového objektu MŠ Roztoky (PDF 1.45 MB)
185
2437/2011/OÚPSÚ
1.8. 2011 – 16.8. 2011
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Novostavba rod. domu o 1 b.j. včetně domovních přípojek inženýrských sítí, Palackého ulice, Roztoky (PDF 1.91 MB)
186
2448/2011/OÚPSÚ
1.8. 2011 – 16.8. 2011
Veřejná vyhláška - Altmannová Děvana (PDF 252 KB)
180
2439/2011/ÚD
29.7. 2011 – 15.8. 2011
Veřejná vyhláška - Tamim El Haje (PDF 220 KB)
181
S314/2011, 2423/2011
29.7. 2011 – 15.8. 2011
Veřejná vyhláška - Jana El Haje Benešová (PDF 223 KB)
182
S313/2011, 2424/2011
29.7. 2011 – 15.8. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - parc. č. 2419/101, 2419/100, 2419/89 (PDF 970 KB)
179
2275/2011/Mk/OÚPSÚ
28.7. 2011 – 12.8. 2011
Informace o záměru - odvodnění a sanace ZŠ Žalov, Zaorálkova č.p. 1300 (PDF 428 KB)
178
27.7. 2011 – 29.8. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Roztoky, Legií obnova kNN (PDF 969 KB)
177
2319/2010/OÚPSÚ
20.7. 2011 – 8.8. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Sedláčkova ulice,Chelčického,Najdrova,Felklova/1 (PDF 256 KB)
174
8YZT/2011/ÚD
14.7. 2011 – 5.8. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Sedláčkova ulice, Zaorálkova,Hálkova/2 (PDF 254 KB)
175
8YZT/2011/ÚD
14.7. 2011 – 5.8. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Sedláčkova ulice, Havlíčkova, Zaorálkova,Chelčického/3 (PDF 258 KB)
176
8YZT/2011/ÚD
14.7. 2011 – 5.8. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Masarykova 651 (PDF 309 KB)
170
90PG/2011/ÚD
11.7. 2011 – 27.7. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Havlíčkova 713 (PDF 303 KB)
171
90OL/2011/ÚD
11.7. 2011 – 29.7. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Havlíčkova 611 (PDF 308 KB)
172
90OL/2011/ÚD
11.7. 2011 – 29.7. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Havlíčkova, Masarykova, 17.listopadu (PDF 304 KB)
173
90OL/2011/ÚD
11.7. 2011 – 29.7. 2011
Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2010 (PDF 791 KB)
168
930C/2011/OSRMŽP
1.7. 2011 – 18.7. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Novostavba rodinného domu - Tiché údolí na pozemku č. parc. 2270/8 a 2270/9 (PDF 656 KB)
169
2147/2011/OÚPSÚ
1.7. 2011 – 18.7. 2011
Oznámení výsledku VŘ - Předtisková příprava a tisk časopisu ODRAZ (PDF 293 KB)
167
30.6. 2011 – 18.7. 2011
Oznámení o zrušení VŘ - Základní škola Roztoky - oprava kanalizace (PDF 535 KB)
163
29.6. 2011 – 15.7. 2011
Oznámení výsledků VŘ - Odvodnění a sanace budovy Základní školy Roztoky v ul. Zaorálkova (PDF 262 KB)
164
29.6. 2011 – 15.7. 2011
Oznámení výsledku VŘ - Správa počítačové sítě a servis PC (PDF 264 KB)
165
29.6. 2011 – 15.7. 2011
Oznámení záměru - bezúplatný převodu pozemku p.č. 1526/12 a 1527/9 (PDF 238 KB)
166
2118/2011/ÚD
29.6. 2011 – 15.7. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Reklamní billboard včetně kovové konstrukce (PDF 1.15 MB)
161
2093/2011/OÚPSÚ
28.6. 2011 – 14.7. 2011
Obecně závazná vyhláška města Roztoky č. 6/2011 (PDF 842 KB)
162
28.6. 2011 – 14.7. 2011
Usnesení ZM z 15.6.2011 (PDF 556 KB)
159
27.6. 2011 – 18.8. 2011
Výběrové řízení - úředník - referent Odboru kancelář vedení města (PDF 103 KB)
160
27.6. 2011 – 13.7. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Na Panenské, Šebkova/1 (PDF 88 KB)
157
9652/2011/ÚD
24.6. 2011 – 11.7. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Šebkova/2, Burgerova, Husova (PDF 90 KB)
158
9652/2011/ÚD
24.6. 2011 – 11.7. 2011
Veřejná vyhláška - Riedl Robert (PDF 73 KB)
156
2043/2011/ÚD
23.6. 2011 – 11.7. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Tiché údolí/1 (PDF 90 KB)
153
96MP/2011/ÚD
22.6. 2011 – 8.7. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Tiché údolí/2 (PDF 92 KB)
154
96MP/2011/ÚD
22.6. 2011 – 8.7. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby - 2 vrty pro instalaci zemních kolektorů systému tepelného čerpadla (PDF 322 KB)
155
1993/2011/OÚPSÚ
22.6. 2011 – 8.7. 2011
Změna úředních hodin na kontaktním místě SSP v Roztokách (PDF 104 KB)
152
21.6. 2011 – 1.9. 2011
Veřejná vyhláška - Bartík Jan (PDF 90 KB)
151
3497/2011/ROZ
20.6. 2011 – 7.7. 2011
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP (PDF 212 KB)
150
1975/2011/ÚD
17.6. 2011 – 18.7. 2011
Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Údolí Vltavy (PDF 282 KB)
148
15.6. 2011 – 1.7. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení - Prodejna textilu, Roztoky (PDF 330 KB)
149
1952/2011/Mk/OÚPSÚ
15.6. 2011 – 1.7. 2011
Výběrové řízení - úředník - referent Odboru správy, rozvoje města a životního prostředí (PDF 108 KB)
145
14.6. 2011 – 30.6. 2011
Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy pro rok 2011 (PDF 114 KB)
146
14.6. 2011 – 30.6. 2011
Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2010 (PDF 127 KB)
147
14.6. 2011 – 30.6. 2011
Pozvánka na ZM dne 15.6.2011 (PDF 84 KB)
142
9.6. 2011 – 16.6. 2011
Veřejná vyhláška - Bublák Ján (PDF 89 KB)
143
1882/2011/ÚD
9.6. 2011 – 27.6. 2011
Veřejná vyhláška - Ptáček Pavel (PDF 90 KB)
144
1883/2011/ÚD
9.6. 2011 – 27.6. 2011
Veřejná vyhláška - Boška Václav (PDF 80 KB)
141
1849/2011/ÚD
7.6. 2011 – 23.6. 2011
Výběrové řízení - účetní Odboru financí (PDF 107 KB)
140
6.6. 2011 – 23.6. 2011
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Roztoky - Lidická, Na Pomezí, nová TS + kVN + kNN (PDF 200 KB)
139
1763/2011/OÚPSÚ
2.6. 2011 – 20.6. 2011
Předtisková příprava a tisk časopisu Odraz (vydavatel město Roztoky) (PDF 75 KB)
138
1.6. 2011 – 14.6. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Na Panenské (PDF 91 KB)
129
9F66/2011/ÚD
1.6. 2011 – 16.6. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Chalupeckého/1 (PDF 91 KB)
130
9F66/2011/ÚD
1.6. 2011 – 16.6. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Chalupeckého/2 (PDF 90 KB)
131
9F66/2011/ÚD
1.6. 2011 – 16.6. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Vlháčkova (PDF 91 KB)
132
9F66/2011/ÚD
1.6. 2011 – 16.6. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 17. listopadu, Školní náměstí (PDF 90 KB)
133
9F5B/2011/ÚD
1.6. 2011 – 16.6. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Jana Palacha/1 (PDF 90 KB)
134
9F5B/2011/ÚD
1.6. 2011 – 16.6. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Jana Palacha/2 (PDF 90 KB)
135
9F4G/2011/ÚD
1.6. 2011 – 17.6. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Jana Palacha, Puchmajerova, Spěšného (PDF 93 KB)
136
9F4G/2011/ÚD
1.6. 2011 – 17.6. 2011
Informační memorandum - výběrové řízení na majetek dlužníka Tomáše Balína (PDF 120 KB)
137
1784/2011/ÚD
1.6. 2011 – 1.7. 2011
Rozhodnutí - veřejná vyhláška - stavební povolení na stavbu: Rekonstrukce ulice Smetanova, Roztoky (PDF 524 KB)
128
1680/2011/ÚD
25.5. 2011 – 10.6. 2011
Závěrečný účet města Roztoky za rok 2010 (PDF 626 KB)
125
24.5. 2011 – 16.6. 2011
Výzva k podání nabídek - Základní škola Roztoky - oprava kanalizace (PDF 143 KB)
126
24.5. 2011 – 14.6. 2011
Výzva k podání nabídek - Odvodnění a sanace budovy Základní školy Roztoky v ul. Zaorálkova (PDF 143 KB)
127
24.5. 2011 – 14.6. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Za Cihelnou, Přemyslovská (PDF 88 KB)
122
9IXU/2011/ÚD
23.5. 2011 – 8.6. 2011
Dražební vyhláška - Vinš Karel (PDF 228 KB)
123
1634/2011/ÚD
23.5. 2011 – 1.7. 2011
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 80 KB)
124
1648/11/OSRMŽP
23.5. 2011 – 25.7. 2011
Usnesení ZM z 11.5.2011 (PDF 571 KB)
121
20.5. 2011 – 16.6. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Novostavba rodinného domu na pozemcích parc. č. 2207/1, 2207/8 a 2207/9 - Tiché údolí (PDF 282 KB)
120
1572/2011/OÚPSÚ
18.5. 2011 – 3.6. 2011
Závěrečný účet DSO Přemyslovské Střední Čechy (PDF 184 KB)
118
1534/2011/ÚD
16.5. 2011 – 1.6. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Přístavba a stavební úpravy u RD č.p. 1294 (PDF 1.08 MB)
119
1544/2011/OÚPSÚ
16.5. 2011 – 1.6. 2011
Usnesení - Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) - stavba 518 Ruzyně - Suchdol (PDF 204 KB)
115
1529/2011/ÚD
13.5. 2011 – 30.5. 2011
Usnesení - Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) - stavba 519 Ruzyně - Březiněves (PDF 241 KB)
116
1528/2011/ÚD
13.5. 2011 – 30.5. 2011
Veřejná služba - pomoc v hmotné nouzi (PDF 171 KB)
117
13.5. 2011 – 30.5. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení - Únětice - zástavba v lokalitě K Roztokám a Nad Rybníkem (PDF 366 KB)
114
1451/2011/Mk/OÚPSÚ
12.5. 2011 – 30.5. 2011
Veřejná vyhláška - návrh zadání celoměstsky významné změny Z 2755/00 ÚP SÚ HMP (PDF 153 KB)
113
1498/2011/OSRMŽP
11.5. 2011 – 13.6. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Novostavba rodinného domu na pozemku č. parc. 2271, 2270/3 a 2286 (PDF 2.38 MB)
112
1480/2011/Fr/OÚPSÚ
10.5. 2011 – 26.5. 2011
Oznámení zahájení územního řízení - 2 vrty pro instalaci zemních kolektorů systému tepelného čerpadla (PDF 160 KB)
111
1445/2011/OÚPSÚ
9.5. 2011 – 25.5. 2011
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 80 KB)
108
1391/11/OSRMŽP
4.5. 2011 – 7.7. 2011
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2011 (PDF 67 KB)
109
1406/2011/ÚD
4.5. 2011 – 20.5. 2011
Pozvánka na ZM dne 11.5.2011 (PDF 95 KB)
110
4.5. 2011 – 12.5. 2011
Výzva k podání nabídek - Přístavba modulového objektu MŠ - projektová dokumentace a dodávka díla (PDF 68 KB)
107
3.5. 2011 – 20.5. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby - vrt na pozemku č. parc. 2443/137 (PDF 210 KB)
105
1343/2011/OÚPSÚ
2.5. 2011 – 18.5. 2011
Výběrové řízení - vedoucí úředník - vedoucí oddělení životního prostředí v Odboru správy, rozvoje města a životního prostředí - prodloužení termínu (PDF 117 KB)
106
2.5. 2011 – 18.5. 2011
Dražební vyhláška - Smugalová Zuzana (PDF 154 KB)
102
1263/2011/ÚD
22.4. 2011 – 31.5. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Potoky (PDF 83 KB)
103
9W1K/2011/ÚD
22.4. 2011 – 10.5. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Haškova, Jana Palacha, Palackého (PDF 88 KB)
104
9W0P/2011/ÚD
22.4. 2011 – 12.5. 2011
Veřejná vyhláška - Novák Karel (PDF 91 KB)
101
6424/2011/ROZ
21.4. 2011 – 9.5. 2011
Dražební vyhláška - Dušek Ladislav (PDF 220 KB)
100
1245/2011/ÚD
20.4. 2011 – 1.6. 2011
Veřejná vyhláška - Žižková Věra (PDF 68 KB)
97
1209/2011/OVV
18.4. 2011 – 4.5. 2011
Obecně závazná vyhláška města Roztoky č. 5/2011 o změně OZV č. 5/2003 o pravidlech pohybu zvířat ve městě Roztoky (PDF 73 KB)
98
18.4. 2011 – 4.5. 2011
Rozhodnutí - VV - Změna stavby před dokončením - odvodnění Sběrného dvora a zázemí Technických služeb Roztoky (PDF 440 KB)
99
1219/2011/ÚD
18.4. 2011 – 4.5. 2011
Usnesení ZM z 6.4.2011 (PDF 427 KB)
90
14.4. 2011 – 12.5. 2011
Oznámení ve věci záměru prodeje nemovitostí - pozemek parc. č. 3202 (PDF 61 KB)
91
14.4. 2011 – 2.5. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Lidická, Přílepská (PDF 86 KB)
92
9YSF/2011/ÚD
14.4. 2011 – 4.5. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Pod Koláčovem, U háje (PDF 88 KB)
93
9YRK/2011/ÚD
14.4. 2011 – 5.5. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Komenského, Pilařova, Krásného, Mühlbergerova (PDF 82 KB)
94
9YQP/2011/ÚD
14.4. 2011 – 6.5. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - U zastávky/1, K Nádraží (PDF 86 KB)
95
9YPU/2011/ÚD
14.4. 2011 – 11.5. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - U zastávky/2 (PDF 80 KB)
96
9YOZ/2011/ÚD
14.4. 2011 – 12.5. 2011
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 79 KB)
89
1133/11/OSRMŽP
13.4. 2011 – 15.6. 2011
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 80 KB)
88
1125/11/OSRMŽP
12.4. 2011 – 14.6. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení - vrtaná studna na pozemku č. parc. 2443/137 (PDF 383 KB)
87
1065/2011/OÚPSÚ
8.4. 2011 – 26.4. 2011
Výběrové řízení - vedoucí úředník - vedoucí oddělení životního prostředí v Odboru správy, rozvoje města a životního prostředí (PDF 114 KB)
84
6.4. 2011 – 3.5. 2011
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 82 KB)
85
996/11/OSRMŽP
6.4. 2011 – 8.6. 2011
Veřejná vyhláška - Rokos Michal (PDF 71 KB)
86
1036/2011/ÚD
6.4. 2011 – 22.4. 2011
Výběrové řízení - úředník - referent Odboru kancelář vedení města (PDF 105 KB)
81
5.4. 2011 – 3.5. 2011
Výběrové řízení - úředník - referent výběrových řízení Odboru správy, rozvoje města a životního prostředí (PDF 112 KB)
82
5.4. 2011 – 3.5. 2011
Výběrové řízení - úředník - referent školství Odboru vnitřních věcí (PDF 107 KB)
83
5.4. 2011 – 3.5. 2011
Výběrové řízení - referent finanční a daňové správy v odboru financí (PDF 110 KB)
78
4.4. 2011 – 20.4. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Přístavba a stavební úpravy u RD č.p. 1294 (PDF 455 KB)
79
974/2011/OÚPSÚ
4.4. 2011 – 20.4. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - U Školky (PDF 84 KB)
80
A3FW/2011/ÚD
4.4. 2011 – 19.4. 2011
Výběrové řízení - vedoucí úředník - vedoucí Odboru územního plánování a stavební úřad (PDF 114 KB)
72
1.4. 2011 – 27.4. 2011
Výběrové řízení - vedoucí úředník - vedoucí Odboru správy, rozvoje města a životního prostředí (PDF 113 KB)
73
1.4. 2011 – 27.4. 2011
Výběrové řízení - vedoucí úředník - vedoucí Odboru vnitřních věcí (PDF 111 KB)
74
1.4. 2011 – 27.4. 2011
Výběrové řízení - vedoucí úředník - vedoucí Odboru sociálního a DPS (PDF 110 KB)
75
1.4. 2011 – 27.4. 2011
Výběrové řízení - vedoucí úředník - vedoucí Odboru kancelář vedení města (PDF 112 KB)
76
1.4. 2011 – 27.4. 2011
Dražební vyhláška - Přibková Zdeňka (PDF 262 KB)
77
961/2011/ÚD
1.4. 2011 – 18.4. 2011
Veřejná vyhláška - Danč Michal (PDF 92 KB)
66
1664/2011/ROZ
29.3. 2011 – 14.4. 2011
Pozvánka na ZM dne 6.4.2010 (PDF 89 KB)
67
29.3. 2011 – 7.4. 2011
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 85 KB)
68
834/11/ŽP
29.3. 2011 – 31.5. 2011
Oznámení o zahájení stavebního řízení - VV - Rekonstrukce ulice Smetanova (PDF 324 KB)
69
910/2011/ÚD
29.3. 2011 – 14.4. 2011
Oznámení o zahájení stavebního řízení - VV - Obytná zóna Na Panenské II - komunikace - Severní cesta (PDF 247 KB)
70
911/2011/ÚD
29.3. 2011 – 14.4. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Novostavba rodinného domu na pozemku č. parc. 2271, 2270/3 a 2286/9 (PDF 475 KB)
71
900/2011/SÚ
29.3. 2011 – 14.4. 2011
Veřejná vyhláška - Girga Emil (PDF 68 KB)
56
816/2011/SPR
24.3. 2011 – 11.4. 2011
Veřejná vyhláška - Girga Tomáš (PDF 68 KB)
57
822/2011/SPR
24.3. 2011 – 11.4. 2011
Veřejná vyhláška - Gáborová Jaroslava (PDF 68 KB)
58
829/2011/SPR
24.3. 2011 – 11.4. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Josefa Pilaře, Příčná, Mühlbergerova, Levohradecká (PDF 89 KB)
59
A7JK/2011/ÚD
24.3. 2011 – 15.4. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Felklova, Masarykova (PDF 88 KB)
60
A7IP/2011/ÚD
24.3. 2011 – 20.4. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Felklova, Dobrovolného, Braunerova (PDF 69 KB)
61
A7HU/2011/ÚD
24.3. 2011 – 21.4. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - V Solníkách, Třebízského, Nad Vltavou (PDF 70 KB)
62
A7GZ/2011/ÚD
24.3. 2011 – 22.4. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Na Vyhlídce, ZBVO chaty (PDF 87 KB)
63
A7F4/2011/ÚD
24.3. 2011 – 27.4. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Bělina, Riegrova (PDF 79 KB)
64
A7E9/2011/ÚD
24.3. 2011 – 28.4. 2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Riegrova, Muzeum, Za potokem, Tiché údolí (PDF 69 KB)
65
A7DE/2011/ÚD
24.3. 2011 – 29.4. 2011
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 79 KB)
55
810/11/ŽP
23.3. 2011 – 25.5. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Sedláčkova ul. - rekonstrukce a přemístění TS 3384 + kVN (PDF 1.53 MB)
54
760/2011/SÚ
21.3. 2011 – 6.4. 2011
Volby - Oznámení MÚ Černošice o zajištění služby na oddělení občanských průkazů (PDF 80 KB)
52
16.3. 2011 – 28.3. 2011
Veřejná vyhláška - návrh Zásad územního rozvoje Sředočeského kraje (PDF 163 KB)
53
745/2011/SRM
16.3. 2011 – 3.5. 2011
Veřejná vyhláška - Zoulová Eliška (PDF 68 KB)
51
710/2011/SPR
15.3. 2011 – 31.3. 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 - Kontakty na detašováné pracoviště ČSÚ PZ (PDF 105 KB)
49
14.3. 2011 – 20.4. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Obnova pivovaru Únětice (PDF 2.21 MB)
50
685/2011/SÚ
14.3. 2011 – 30.3. 2011
Usnesení ZM z 2.3.2011 (PDF 478 KB)
46
10.3. 2011 – 7.4. 2011
Územní rozhodnutí o dělení pozemku parc. č. 216/17 - Únětice (PDF 2.46 MB)
47
672/2011/SÚ
10.3. 2011 – 28.3. 2011
Oznámení ve věci záměru pronájmu obecního bytu - Nádražní 21 (PDF 100 KB)
48
10.3. 2011 – 28.3. 2011
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 79 KB)
45
655/11/ŽP
9.3. 2011 – 11.5. 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 - Sčítací obvody (PDF 447 KB)
44
7.3. 2011 – 20.4. 2011
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v ČR (PDF 144 KB)
42
4.3. 2011 – 20.4. 2011
ZRUŠENO ROZHODNUTÍM KRAJSKÉHO SOUDU Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2011 - Regulační plán Roztoky - Tiché údolí (PDF 322 KB)
43
4.3. 2011 – 21.3. 2011
Kvalifikační dokumentace koncesního řízení na výběr provozovatele vodovodního a kanalizačního systému města Roztoky (PDF 10.99 MB)
40
25.2. 2011 – 14.3. 2011
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 77 KB)
41
438/11/ŽP
25.2. 2011 – 27.4. 2011
Volby - Oznámení o době a místě konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR - Okrsek č. 1 (PDF 97 KB)
33
24.2. 2011 – 28.3. 2011
Volby - Oznámení o době a místě konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR - Okrsek č. 2 (PDF 101 KB)

34
24.2. 2011 – 28.3. 2011
Volby - Oznámení o době a místě konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR - Okrsek č. 3 (PDF 100 KB)
35
24.2. 2011 – 28.3. 2011
Volby - Oznámení o době a místě konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR - Okrsek č. 4 (PDF 96 KB)
36
24.2. 2011 – 28.3. 2011
Volby - Oznámení o době a místě konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR - Okrsek č. 5 (PDF 98 KB)
37
24.2. 2011 – 28.3. 2011
Volby - Oznámení o době a místě konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR - Okrsek č. 6 (PDF 99 KB)
38
24.2. 2011 – 28.3. 2011
Volby - Oznámení o době a místě konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR - Okrsek č. 7 (PDF 103 KB)
39
24.2. 2011 – 28.3. 2011
Usnesení ZM z 2.3.2011 (PDF 79 KB)
31
23.2. 2011 – 3.3. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby - vrt na pozemku č. parc. 3413 (PDF 274 KB)
32
520/2011/SÚ
23.2. 2011 – 11.3. 2011
Výzva k odstranění silničního vozidla technicky nezpůsobilého k provozu (PDF 78 KB)
30
489/11/ŽP
22.2. 2011 – 26.4. 2011
Usnesení - Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) - stavba 518 Ruzyně - Suchdol (PDF 196 KB)
28
487/2011/ÚD
21.2. 2011 – 9.3. 2011
Veřejná vyhláška - Voves Jaroslav (PDF 68 KB)
29
494/2011/SPR
21.2. 2011 – 9.3. 2011
Veřejná vyhláška - Brádler Lukáš (PDF 92 KB)
26
397/2011/ROZ
17.2. 2011 – 7.3. 2011
Veřejná vyhláška - Růžička Aleš (PDF 92 KB)
27
609/2011/ROZ
17.2. 2011 – 7.3. 2011
Usnesení ZM z 9.2.2011 (PDF 224 KB)
25
16.2. 2011 – 4.3. 2011
Obecně závazná vyhláška města Roztoky č. 3/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (PDF 343 KB)
21
14.2. 2011 – 2.3. 2011
Obecně závazná vyhláška města Roztoky č. 4/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství (PDF 294 KB)
22
14.2. 2011 – 2.3. 2011
Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy na rok 2011 (PDF 96 KB)
23
14.2. 2011 – 2.3. 2011
Usnesení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy - Regulačního plánu Tiché údolí (PDF 788 KB)
24
14.2. 2011 – 2.3. 2011
Výběrové řízení - účetní finančního odboru (prodloužení termínu) (PDF 107 KB)
19
10.2. 2011 – 23.2. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby - Vědeckotechnický park Roztoky - Kompresorová stanice CNG, Palivové hospodářství a Sklad tlakových lahví (PDF 1.49 MB)
20
250/2011/SÚ
10.2. 2011 – 28.2. 2011
Územní rozhodnutí - vrtaná studna na pozemku č. parc. 2443/121 (PDF 272 KB)
17
306/2011/SÚ
7.2. 2011 – 23.2. 2011
Usnesení ZM z 19.1.2011 (PDF 147 KB)
18
7.2. 2011 – 23.2. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Obnova pivovaru Únětice (PDF 516 KB)
15
283/2011/SÚ
2.2. 2011 – 18.2. 2011
Pozvánka na ZM dne 9.2.2011 (PDF 77 KB)
16
2.2. 2011 – 10.2. 2011
Obecně závazná vyhláška města Roztoky č. 1/2011 o znaku a vlajce města (PDF 321 KB)
14
26.1. 2011 – 11.2. 2011
Návrh rozpočtu na rok 2011 (PDF 1.75 MB)
11
25.1. 2011 – 10.2. 2011
Výběrové řízení - účetní finančního odboru (PDF 108 KB)
12
25.1. 2011 – 9.2. 2011
Výběrové řízení - účetní finančního odboru (PDF 107 KB)
13
25.1. 2011 – 10.2. 2011
Obecně závazná vyhláška města Roztoky č. 2/2011 o místních poplatcích (PDF 1.22 MB)
9
24.1. 2011 – 9.2. 2011
Veřejná vyhláška - Růžička Petr (PDF 68 KB)
10
203/2011/SPR
24.1. 2011 – 9.2. 2011
Veřejná vyhláška - Omoregie Michaela (PDF 71 KB)
8
S 17/11/SPR/Ca
21.1. 2011 – 7.2. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení - Vrt na pozemku č. parc. 3413 (PDF 371 KB)
5
175/2011/SÚ
20.1. 2011 – 7.2. 2011
Volby - Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Roztokách (PDF 78 KB)
6
176/2011/volby/Hoj
20.1. 2011 – 28.3. 2011
Výběrové řízení - účetní finančního odboru (PDF 108 KB)
7
20.1. 2011 – 7.2. 2011
Kolaudační rozhodnutí - Veřejná vyhláška - Silnice II/242 Roztoky - přeložka (PDF 479 KB)
4
118/2011/ÚD
14.1. 2011 – 31.1. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Sedláčkova ul. - rekonstrukce a přemístění TS 3384 včetně přeložky kVN (PDF 384 KB)
2
96/2011/SÚ
12.1. 2011 – 28.1. 2011
Pozvánka na ZM dne 19.1.2011 (PDF 78 KB)
3
12.1. 2011 – 20.1. 2011
Veřejná vyhláška - Císař Šimon (PDF 66 KB)
1
8/2011/ÚD
3.1. 2011 – 19.1. 2011