Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Nařízení SVS č.j. SVS/2022/009278-S - Ochranné pásmo moru včelího plodu-Roztoky (PDF 444 KB)
č.13
19.1. – 4.2.
Oznámení ve věci záměru uzavření dodatku k náj. sml. na pronájem části p.pč. 2980 Žalov (PDF 410 KB)
č.14
19.1. – 7.2.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru pronájmu pozemku parc.č. 2547/26 v k.ú. Roztoky (PDF 484 KB)
č.12
17.1. – 4.2.
Dokumenty 067 EX 17437/21-123-výzva,122-Dr.vyhl. - Urban M. (PDF 71 KB)
č.11
12.1. – 15.2.
Schválený rozpočet 2022 (PDF 4.39 MB)
č.6
11.1. – 21.12.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Roztoky na roky 2023 - 2024 (PDF 1.42 MB)
č.5
10.1. – 21.12.
Rozpočet na rok 2022 (MŠ Havlíčkova) (PDF 537 KB)
č.7
10.1. – 27.1.
Rozpočet na rok 2022 (MŠ Spěšného) (PDF 533 KB)
č.8
10.1. – 31.1.
Rozpočet na rok 2022 (ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky) (PDF 856 KB)
č.10
10.1. – 31.1.
Rozpočet na rok 2022 (MŠ Přemyslovská) (PDF 527 KB)
č.9
10.1. – 31.1.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru výpůjčky části poz. p.č. 1526/2 v k.ú. Roztoky (PDF 401 KB)
č.3
6.1. – 24.1.
Závěr zjišťovacího řízení: Velké Přílepy obchvat (PDF 4.87 MB)
č.4
6.1. – 24.1.
VŘ: vedoucí OŽP (PDF 340 KB)
č.2
5.1. – 4.2.
UZM z 15.12.2021 (PDF 3.21 MB)
č.1
4.1. – 20.1.
URM z 13.12.2021 (PDF 3.89 MB)
č.215
15.12. 2021 – 31.1.
Opatření obecné povahy 1/2021 (PDF 358 KB)
příloha [1] (PDF 1.84 MB)
č.145
14.9. 2021 – 9.6. 2024
Schválený závěrečný účet za rok 2020 (PDF 9.93 MB)
č.102
24.6. 2021 – 30.6.
Opatření obecné povahy - Poškození lesních porostů kůrovcem (PDF 216 KB)
příloha [1] (PDF 1.60 MB)
č.128
28.7. 2020 – 31.12.