Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Oznámení města Roztoky: prodej části poz. parc.č. 2651 v k.ú. Žalov (PDF 493 KB)
č.81
3.6. – 22.6.
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 (PDF 7.19 MB)
č.82
3.6. – 25.6.
Oznámení veřejnou vyhláškou-stanovení přechodné úpravy provozu - kanalizace (PDF 184 KB)
č.80
26.5. – 12.6.
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny CVZ III Z 2748/00 ÚP SÚ HMP (PDF 580 KB)
č.78
22.5. – 1.7.
Oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Starý Suchdol (PDF 818 KB)
č.79
22.5. – 3.7.
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 (PDF 1.31 MB)
č.75
19.5. – 19.6.
Usnesení RM z 13.5.2020 (PDF 1.86 MB)
č.76
19.5. – 8.6.
VV - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 (PDF 393 KB)
č.71
5.5. – 10.6.
Vyhlášení programové dotace (PDF 831 KB)
č.72
5.5. – 5.8.
NÁVRH ZMĚNY Č. 4 ÚP KLECAN, Praha-východ – PŘIZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ návrhu zm.č. 4 ÚP-úde.č.69 (PDF 534 KB)

30.4. – 10.6.
Rozpočtový výhled města Roztoky do roku 2023 (PDF 867 KB)
č.2
2.1. – 17.12.
Čerpání rozpočtu 2019 (PDF 2.70 MB)
č.1
2.1. – 17.12.
Schválený závěrečný účet za rok 2018 (PDF 6.91 MB)

9.7. 2019 – 30.6.