Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Usnesení rady města z 10.7.2019 (PDF 2.51 MB)
96
STA
16.7. – 1.8.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru pronájmu nebytových prostor Nádražní čp. 21 (PDF 245 KB)
č.97
OSRM
16.7. – 12.8.
VZ - "Poskytování služeb technického dozoru stavebníka při výstavbě nové ZŠ Žalov" (PDF 1.72 MB)
95
OSRM
12.7. – 29.7.
VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav U 1350/05, U 1351/05 - U1358/05 ÚP hl.m. Prahy (PDF 691 KB)
č.93
MHMP 1277993/2019
9.7. – 15.8.
VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03 - U1326/03 ÚP hl.m. Prahy (PDF 718 KB)
č.94
MHMP 1277884/2019
9.7. – 15.8.
VV - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změny Z 2600/00 (PDF 698 KB)
č.92
MHMP 1279753/2019
8.7. – 23.8.
Usnesení zastupitelstva města z 26.6.2019 (PDF 2.14 MB)
č.91
STA
3.7. – 19.7.
Oznámení o konání e-dražby nemovité věci (PDF 1.24 MB)
89
20190209
26.6. – 22.8.
Schválený závěrečný účet města Roztoky za rok 2018 (PDF 6.85 MB)
80
OF
10.6. – 30.6. 2020
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky - granty (PDF 468 KB)
39
OVSV
26.3. – 26.7.
Rozpočtový výhled 2019-2022 + Rozpočet 2019 (PDF 4.10 MB)
4
OF
8.1. – 19.12.