Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Pozvánka na ZM dne 19.12.2018 (PDF 337 KB)
246
STA
11.12. – 20.12.
Usnesení ZM ze dne 28.11.2018 (PDF 2.19 MB)
č.245
STA
7.12. – 21.12.
Rozpočtový výhled města Roztoky do roku 2022 (PDF 1.30 MB)
232
OF
3.12. – 19.12.
Návrh rozpočtu na rok 2019 (PDF 5.28 MB)
231
OF
3.12. – 19.12.
Rozpočtový výhled ZŠ Zdenky Braunerové na rok 2019-2021 (PDF 426 KB)
č. 233
OF
3.12. – 19.12.
Rozpočet ZŠ Zdenky Braunerové na rok 2019 (PDF 342 KB)
č. 234
OF
3.12. – 19.12.
Rozpočtový výhled MŠ Havlíčkova na rok 2020-2021 (PDF 343 KB)
č.235
OF
3.12. – 19.12.
Rozpočet MŠ Havlíčkova na rok 2019 (PDF 378 KB)
č. 236
OF
3.12. – 19.12.
Rozpočtový výhled MŠ Přemyslovská na rok 2020-2021 (PDF 445 KB)
č. 237
OF
3.12. – 19.12.
Rozpočet MŠ Přemyslovská na rok 2019 (PDF 349 KB)
č.238
OF
3.12. – 19.12.
Rozpočtový výhled MŠ Spěšného na rok 2019-2021 (PDF 305 KB)
č.239
OF
3.12. – 19.12.
Rozpočet MŠ Spěšného na rok 2019 (PDF 311 KB)
č.240
OF
3.12. – 19.12.
Rozpočtový výhled ZUŠ Roztoky na rok 2019-2021 (PDF 314 KB)
č.241
OF
3.12. – 19.12.
Rozpočet ZUŠ Roztoky na rok 2019 (PDF 317 KB)
č.242
OF
3.12. – 19.12.
Rozpočtový výhled Technických služeb na rok 2019- 2021 (PDF 392 KB)
č.243
OF
3.12. – 19.12.
Rozpočet Technických služeb na rok 2019 (PDF 157 KB)
č.244
OF
3.12. – 19.12.
Rozhodnutí - společné povolení: "Základní škola Žalov" (PDF 8.43 MB)
230
MUCE 73879/2018 OSU
29.11. – 17.12.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru uzavření dodatku k nájemní smlouvě: část pozemku parc. č. 1526/2 v k.ú. Roztoky (PDF 509 KB)
229
OSRM
29.11. – 14.12.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ZŠ Zdenky Braunerové, Havlíčkova 711 dne 14.12.2018 (PDF 343 KB)
č.226
PRE
20.11. – 14.12.
Dražební vyhláška: P. a L. Štěpánovi (PDF 599 KB)
223
134 EX 10190/16-532
15.11. – 17.12.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 11.12.2018 v ulicích: Jantarová a Na Pomezí (č.p. v příloze) (PDF 328 KB)
224
PREdistribuce
15.11. – 12.12.
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky - dotace (PDF 826 KB)
221
OVSV
13.11. – 28.2. 2019
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky - granty (PDF 1.35 MB)
222
OVSV
13.11. – 28.2. 2019
Dražební vyhláška: P. a R. Jedličkovi (PDF 1.71 MB)
218
085 EX 3276/15-159
7.11. – 17.12.
VV - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (PDF 970 KB)
217
MHMP 1767319/2018
5.11. – 21.12.
Závěrečný účet Města Roztoky za rok 2017 - odkaz (PDF 210 KB)
99
OF
13.6. – 13.6. 2019