Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
149EX 11724/16-33 draž. vyhláška nemov. (PDF 344 KB)
č.177
23.9. – 4.11.
VV - Vyrozumění o podaném odvolání: "Rekonstrukce silnic II/242, III/2421,2422 Roztoky" (PDF 1.38 MB)
č.176
22.9. – 9.10.
Oznámení: uzavření dodatku k pachtovní smlouvě - parc.č. 2455/5,7 v k.ú. Roztoky (PDF 314 KB)
č.175
21.9. – 7.10.
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 15 ÚP SÚ HMP (PDF 292 KB)
č.173
18.9. – 5.11.
Výzva k provedení ořezu (PDF 73 KB)
č.174
18.9. – 16.11.
URM z 9.9.2020 (PDF 3.06 MB)
č.170
15.9. – 1.10.
Telefonní spojení do okrskových volebních místností - volby 2020 (PDF 574 KB)
č.171
15.9. – 3.10.
Roztoky, Neznámý vlastník - stav k 1.8.2020 (PDF 34 KB)
příloha [1] (PDF 844 KB)
příloha [2] (PDF 367 KB)
č.168
14.9. – 16.10.
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 ÚPSÚ hl.m. Prahy (PDF 370 KB)
č.169
14.9. – 21.10.
Stanovení přechodné úpravy provozu: Roztoky u Prahy-soutěž elegance historických vozidel - sil II/24 (PDF 165 KB)
příloha [1] (PDF 811 KB)
č.166
9.9. – 28.9.
Ohlášení o přerušení dodávky elektřiny dne 2.10.2020 ul. Puchmajerova, Třebízského (PDF 113 KB)
č.165
8.9. – 2.10.
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 15 ÚP SÚ HMP (PDF 304 KB)
č.164
4.9. – 13.10.
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 ÚP SÚ HMP (PDF 319 KB)
č.163
4.9. – 13.10.
Volby 2020: Svolání prvního zasedání OVK (PDF 141 KB)
č.160
3.9. – 3.10.
Volby 2020: Vyrozumění členů OVK o termínech školení (PDF 146 KB)
č.161
3.9. – 3.10.
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva SK a do Senátu Parlamentu ČR (PDF 439 KB)
č.158
1.9. – 3.10.
Oznámení o společném jednání o návrzích změn CVZ V s VVURÚ - 22 změn (PDF 295 KB)
č.151
26.8. – 12.10.
Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 04 úprav (PDF 376 KB)
č.140
17.8. – 2.10.
Oznámení o společném jednání o návrhu části změn vlny 16 (PDF 374 KB)
č.139
17.8. – 2.10.
120 EX 9515/16-22-EPN,168-Dražební vyhláška,169-Žádost o zveřejnění (PDF 261 KB)
příloha [1] (PDF 231 KB)
příloha [2] (PDF 158 KB)
č.134
12.8. – 29.10.
Volby do Senátu Parlamentu ČR- Informace o počtu a sídlech vol. okrsků (PDF 206 KB)
č.133
10.8. – 5.10.
Opatření obecné povahy - Poškození lesních porostů kůrovcem (PDF 216 KB)
příloha [1] (PDF 1.60 MB)
č.128
28.7. – 31.12. 2022
Schválený závěrečný účet za rok 2019 (PDF 2.13 MB)
č.113
8.7. – 30.6. 2021
Aktualizovaný rozpočtový výhled města Roztoky do roku 2023 (PDF 955 KB)
č.93
17.6. – 17.12.
Rozpočtový výhled města Roztoky do roku 2023 (PDF 867 KB)
č.2
2.1. – 17.12.
Čerpání rozpočtu 2019 (PDF 2.70 MB)
č.1
2.1. – 17.12.