Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Oznámení OVP_DO: Územní plán Únětice (PDF 163 KB)
č.97
16.5. – 23.6.
URM z 11.5.2022 (PDF 4.65 MB)
č.96
16.5. – 2.6.
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Zdib (PDF 334 KB)
č.95
12.5. – 28.5.
Rozhodnutí o prominutí míst. poplatku a jeho přísl. z důvodu mimoř. události - z pobytu (PDF 562 KB)
č.94
12.5. – 13.6.
Rozhodnutí o prominutí míst. poplatku a jeho přísl. z důvodu mimoř. události - ze psů (PDF 580 KB)
č.93
12.5. – 13.6.
Rozhodnutí o prominutí míst. poplatku a jeho přísl. z důvodu mimoř. události - obecní systém odpadového hospodářství (PDF 596 KB)
č.92
12.5. – 13.6.
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 (PDF 10.66 MB)
č.91
9.5. – 10.6.
Dokumenty 067 EX 17099/21-37-výzva,35-Dr.vyhl-jiný SE (PDF 844 KB)
č.90
9.5. – 10.6.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru pronájmu části poz.p.č. 1350/1 v k.ú. Roztoky (PDF 445 KB)
č.89
6.5. – 25.5.
Ohlášení přerušení dodávky el. energie dne: 23.,25.,26. a 27.5.2022 - Tiché údolí, Svojsíkovy sady (č.p. a čas v příloze) (PDF 126 KB)
příloha [1] (PDF 127 KB)
příloha [2] (PDF 127 KB)
příloha [3] (PDF 126 KB)
příloha [4] (PDF 127 KB)
příloha [5] (PDF 126 KB)
příloha [6] (PDF 126 KB)
příloha [7] (PDF 126 KB)
příloha [8] (PDF 126 KB)
příloha [9] (PDF 126 KB)
č.88
6.5. – 27.5.
Závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2021 - návrh (PDF 2.42 MB)
č.87
5.5. – 6.6.
Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období (2022-2026) (PDF 234 KB)
č.86
5.5. – 6.6.
Oznámení o uložení písemnosti - Siváková D. (PDF 236 KB)
č.85
4.5. – 20.5.
VV o doručení písemnosti - Nejedlý M. (PDF 258 KB)
č.84
4.5. – 20.5.
Rozhodnutí - povolení k nakládání s vodami - vypouštění (PDF 576 KB)
č.83
3.5. – 20.5.
Rozhodnutí - změna ÚR, stavební povolení, povolení k nakládání s vodami, povolení ke kácení (PDF 747 KB)
č.82
3.5. – 20.5.
ZÚR - veřejné jednání 6.6.2022: 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (PDF 250 KB)
č.81
2.5. – 2.6.
Výroční zpráva Města Roztoky za rok 2021 o vyřizování stížností a petic (PDF 228 KB)
č.80
29.4. – 30.5.
Oznámení Města Roztoky ve věci záměru prodeje části poz. p.č. 3695 v k.ú. Žalov (PDF 657 KB)
č.79
29.4. – 17.5.
Oznámení Města Roztoky ve věci záměru prodeje části poz. p.č. 527/1 v k.ú. Roztoky (PDF 632 KB)
č.78
29.4. – 17.5.
Oznámení o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu ÚP hl.m. Prahy - MPP a VVURÚ (PDF 561 KB)
č.76
26.4. – 1.7.
Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou (PDF 70 KB)
příloha [1] (PDF 38 KB)
č.75
26.4. – 26.5.
Vyhlášení programové dotace pro 2. pololetí roku 2022 (PDF 481 KB)
č.52
28.3. – 29.6.
Schválený rozpočet 2022 (PDF 4.39 MB)
č.6
11.1. – 21.12.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Roztoky na roky 2023 - 2024 (PDF 1.42 MB)
č.5
10.1. – 21.12.
Opatření obecné povahy 1/2021 (PDF 358 KB)
příloha [1] (PDF 1.84 MB)
č.145
14.9. 2021 – 9.6. 2024
Schválený závěrečný účet za rok 2020 (PDF 9.93 MB)
č.102
24.6. 2021 – 30.6.
Opatření obecné povahy - Poškození lesních porostů kůrovcem (PDF 216 KB)
příloha [1] (PDF 1.60 MB)
č.128
28.7. 2020 – 31.12.