Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Oznámení města Roztoky ve věci záměru vypůjčky části pozemku parc. č. 2567 v k.ú. Roztoky u Prahy (PDF 459 KB)
204
15.10. – 31.10.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2579 v k.ú. Roztoky u Prahy (PDF 443 KB)
205
15.10. – 31.10.
Usnesení RM z 3.10.2018 (PDF 1.60 MB)
203
STA
10.10. – 26.10.
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (PDF 2.07 MB)
202
STA
8.10. – 24.10.
Odročení dražebního jednání - Štěpánovi Petr a Lucie (PDF 654 KB)
201
134 EX 10190/16-511
4.10. – 20.11.
Usnesení ZM z 26.9.2018 (PDF 2.28 MB)
200
STA
2.10. – 17.10.
VV - RP Horní Žalov (PDF 384 KB)
198
OSRM
27.9. – 15.10.
VV - Změna č. 6 územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou (PDF 982 KB)
199
MeULi/2189/2018
27.9. – 15.10.
VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 15 ÚP SÚ hl.m. Prahy (PDF 935 KB)
193
MHMP 1382933/2018
14.9. – 24.10.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (PDF 459 KB)
191
ČEZ Distribuce a.s.
13.9. – 19.11.
VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP SÚ hl.m. Prahy (PDF 953 KB)
190
MHMP 1383004/2018
13.9. – 24.10.
Závěrečný účet Města Roztoky za rok 2017 - odkaz (PDF 210 KB)
99
OF
13.6. – 13.6. 2019