Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Přehled o telefonním spojení do volebních místností - EP 2019 (PDF 456 KB)
68
STA
21.5. – 27.5.
Pozvánka na zastupitelstvo města dne 29.5.2019 (PDF 175 KB)
69
STA
21.5. – 30.5.
Dražební vyhláška - ozn. o dražbě nemovité věci (PDF 1.54 MB)
66
2714240/19/2102-80542-203327
20.5. – 25.6.
Usnesení rady města z 15.5.2019 (PDF 1.53 MB)
67
STA
20.5. – 7.6.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2521/1 v k.ú. Roztoky (PDF 291 KB)
65
OSRM
17.5. – 3.6.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru výpůjčky části pozemku parc.č. 2521/1 v k.ú. Roztoky (PDF 305 KB)
64
OSRM
17.5. – 3.6.
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 (PDF 7.23 MB)
62
OF
13.5. – 29.5.
Vydávání občanských průkazů k volbám do Evropského parlamentu (PDF 173 KB)
63
MUCE30016/2019OVM
13.5. – 27.5.
Dražba movitých věcí (PDF 1.36 MB)
61
2619873/19/2102-80542-204636
9.5. – 19.6.
Vyhrazení ploch pro výlep volebních plakátů (PDF 123 KB)
60
STA
7.5. – 27.5.
Usnesení rady města z 30.4.2019 (PDF 421 KB)
59
STA
6.5. – 24.5.
Oznámení o době a místě konání voleb do EU 2019 (PDF 385 KB)
56
STA
30.4. – 25.5.
VV - Daň z nemovitých věcí na rok 2019 (zpřístupnění seznamu) (PDF 196 KB)
54
25.4. – 27.5.
1. zasedání OVK pro volby do EP (PDF 111 KB)
53
STA
24.4. – 24.5.
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 (PDF 564 KB)
46
KHSSC 16258/2019
11.4. – 13.6.
Volby do EP - Podmínky pro zápis do seznamu voličů jiného členského státu EU s trvalým nebo přechodným pobytem na MÚ Roztoky (PDF 200 KB)
38
STA
26.3. – 26.5.
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky - granty (PDF 468 KB)
39
OVSV
26.3. – 26.7.
Volby do EP - Informace o počtu a sídle volebních okrsků (PDF 234 KB)
36
STA
22.3. – 25.5.
Volby do EP - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (PDF 244 KB)
35
STA
22.3. – 25.5.
Rozpočtový výhled 2019-2022 + Rozpočet 2019 (PDF 4.10 MB)
4
OF
8.1. – 19.12.
Závěrečný účet Města Roztoky za rok 2017 - odkaz (PDF 210 KB)
99
OF
13.6. 2018 – 13.6.