Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Oznámení města Roztoky - záměr propachtování části pozemku parc.č. 3766/1 v k.ú. Žalov (PDF 291 KB)
č.187
12.12. – 30.12.
URM z 4.12.2019 (PDF 3.68 MB)
č.183
10.12. – 27.12.
VPS smlouva o zajišťování výkonu úkolů obecní policie (PDF 2.98 MB)
č.184
10.12. – 27.12.
Pozvánka na ZM dne 18.12.2019 - (PDF 207 KB)
č.186
10.12. – 27.12.
Opatření obecné povahy - Kalamitní poškození lesních porostů (PDF 204 KB)
č.182
9.12. – 31.12.
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání (PDF 291 KB)
č.180
6.12. – 14.1. 2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1004/01 a U 1244/01 vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (PDF 289 KB)
č.181
6.12. – 14.1. 2020
Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP SÚ HMP (PDF 249 KB)
č.179
4.12. – 20.1. 2020
Oznámení města Roztoky ve věci záměru prodeje pozemku parc.č. 2366/2 v k.ú. Roztoky (PDF 261 KB)
č.178
3.12. – 20.12.
Oznámení o společném jednání o návrhu změny U 933/02 ÚP SÚ HMP (PDF 285 KB)
č.175
29.11. – 17.12.
Rozpočtový výhled města do roku 2023 (PDF 897 KB)
č.177
29.11. – 18.12.
Návrh rozpočtu na rok 2020 (PDF 2.90 MB)
č.176
29.11. – 18.12.
VŘ - "Vedoucí úředník - ved. odd. sociálního a DPS MÚ Roztoky" (PDF 274 KB)
č.172
19.11. – 20.12.
VV - Návrh ÚP Roztoky pro veřejné řízení (PDF 244 KB)
č.160
30.10. – 17.12.
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky (granty) (PDF 943 KB)
č.133
18.9. – 31.12.
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky (PDF 559 KB)
č.132
18.9. – 31.12.
Schválený závěrečný účet za rok 2018 (PDF 6.91 MB)

9.7. – 30.6. 2020
Rozpočtový výhled do roku 2022 + návrh rozpočtu na rok 2019 (PDF 4.10 MB)
č.4
8.1. – 18.12.