Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
VŘ - "Vedoucí úředník - vedoucí odboru životního prostředí" (PDF 350 KB)
24
TAJ
18.2. – 15.3.
VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U 1359/06, U 1360/06, U 1361/06 ÚP SÚ hl.m. Prahy (PDF 1.47 MB)
23
MHMP 203642/2019
13.2. – 14.3.
VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP SÚ hl.m. Prahy (PDF 4.23 MB)
22
MHMP 209610/2019
13.2. – 14.3.
Usnesení RM z 6.2.2019 (PDF 3.08 MB)
18
STA
12.2. – 28.2.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 4.3.2019 v ulicích: Masarykova, 17. listopadu a Havlíčkova (č.p. v příloze) (PDF 651 KB)
19
PREdistribuce
12.2. – 4.3.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 28.2.2019 v ulicích: Dobrovolného a Braunerova (č.p. v příloze) (PDF 321 KB)
20
PREdistribuce
12.2. – 28.2.
Pozvánka na ZM dne 20.2.2019 (PDF 181 KB)
21
STA
12.2. – 20.2.
VŘ - "Vedoucí úředník - vedoucí odboru financí" (PDF 360 KB)
17
TAJ
8.2. – 22.2.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru směny pozemků parc. č. 940/1 za 940/11 v k.ú. Roztoky u Prahy (PDF 901 KB)
16
OSRM
7.2. – 22.2.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru prodeje části pozemku parc. č. 3643/1 v k.ú. Žalov (PDF 629 KB)
15
OSRM
7.2. – 22.2.
Usnesení ZM ze dne 30.1.2019 (PDF 2.09 MB)
13
STA
6.2. – 22.2.
VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy (PDF 1.06 MB)
12
MHMP 169742/2019
5.2. – 14.3.
Usnesení RM z 30.1.2019 (PDF 1007 KB)
11
STA
4.2. – 22.2.
VV - Oznámení o veřejném projednání změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (PDF 1.04 MB)
10
MHMP 110784/2019
28.1. – 4.3.
VV - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy (PDF 1003 KB)
9
MHMP 89161/2019
23.1. – 11.3.
Rozpočtový výhled 2019-2022 + Rozpočet 2019 (PDF 4.10 MB)
4
OF
8.1. – 19.12.
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky - dotace (PDF 826 KB)
221
OVSV
13.11. 2018 – 28.2.
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky - granty (PDF 1.35 MB)
222
OVSV
13.11. 2018 – 28.2.
Závěrečný účet Města Roztoky za rok 2017 - odkaz (PDF 210 KB)
99
OF
13.6. 2018 – 13.6.