Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Povinnost k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v okolí vedení distribuční soustavy v majetku spol. ČEZ Distribuce, a.s. (PDF 360 KB)
131
ČEZ Distribuce, a.s.
18.9. – 15.11.
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky (PDF 558 KB)
132
OVSV
18.9. – 31.12.
Vyhlášení programové dotace Města Roztoky (granty) (PDF 943 KB)
133
OVSV
18.9. – 31.12.
Usnesení rady města z 11.9.2019 (PDF 4.46 MB)
134
STA
18.9. – 5.10.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8.10.2019 v ulici Nad Vinicemi, Vrchlického (PDF 215 KB)
128
PREdistribuce, a.s.
17.9. – 8.10.
VV - Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice (PDF 230 KB)
129
MUCE 57202/2019 OUP
17.9. – 18.10.
Pozvánka na zastupitelstvo města dne 25.9.2019 (PDF 175 KB)
č. 130
STA
17.9. – 26.9.
Oznámení města Roztoky ve věci záměru pronájmu nebytového prostoru - na pozemku parc.č. 2191, 2194/1 v k.ú. Roztoky (PDF 185 KB)
127
OSRM
13.9. – 1.10.
VŘ - referent odboru životního prostředí MÚ Roztoky (PDF 261 KB)
126
TAJ
11.9. – 11.10.
Usnesení zastupitelstva města z 28.8.2019 (PDF 711 KB)
125
STA
6.9. – 22.9.
VV - "Záplavové území Podmoráňského potoka" (PDF 3.54 MB)
123
MUCE 55602/2019 OZP/V/Steh
4.9. – 3.10.
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o zrušení OZV č. 1/2018 o změně OZV č.2/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, a o změně vyhlášky č.2/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (PDF 267 KB)
124
OVSV
4.9. – 21.9.
VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn ÚP SÚ hl.m. Prahy (PDF 806 KB)
122
MHMP 1646303/2019
2.9. – 9.10.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 26.9.2019 v ulici Nad Vinicemi, Vrchlického (PDF 203 KB)
č. 118
PREdistribuce, a.s.
30.8. – 27.9.
VV - "Návrh územní studie Solníky" (PDF 211 KB)
104
OSRM
5.8. – 31.10.
Schválený závěrečný účet města Roztoky za rok 2018 (PDF 6.85 MB)
80
OF
10.6. – 30.6. 2020
Rozpočtový výhled 2019-2022 + Rozpočet 2019 (PDF 4.10 MB)
4
OF
8.1. – 19.12.