Úřední deska

název evidenční číslo
jednací číslo
vyvěšeno
platnost do
Oznámení o uložení písemností pan M.R. (PDF 132 KB)
č.112
7.7. – 18.7.
Rozhodnutí VV - Rekonstrukce silnic II/242, III/2421, III/2422 (PDF 5.35 MB)
č.111
3.7. – 20.7.
VV- Oznámení o zahájení řízení o vydání AktualizacZásad úz. rozvoje hl. m. Prahy (PDF 279 KB)
příloha [1] (PDF 388 KB)
č.109
1.7. – 8.8.
Usnesení RM ze dne 24.6.2020 (PDF 448 KB)
č.110
1.7. – 17.7.
Oznámení ve věci záměru pronájmu par.č. 2992,2990/1 (PDF 313 KB)
č.107
30.6. – 16.7.
Usnesení ZM z 24.6.2020 (PDF 1.75 MB)
č.108
30.6. – 17.7.
Oznámení o provedení aktualizace bonitovaných půdně ekol. jednotek a vyložení návrhu změn (PDF 807 KB)
příloha [1] (PDF 235 KB)
příloha [2] (PDF 138 KB)
příloha [3] (PDF 649 KB)
č.105
29.6. – 30.7.
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Petr Urban (PDF 173 KB)
č.106
29.6. – 16.7.
Zpráva o výsledku hospodaření - DSO Údolí Vltavy (PDF 636 KB)
č.100
22.6. – 9.7.
Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP (PDF 283 KB)
č.101
22.6. – 8.8.
Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z 2979/09, 2984/09 a 3028/09 ÚP SÚ HMP a VVURÚ (PDF 297 KB)
č.102
22.6. – 8.8.
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP (PDF 8.36 MB)
příloha [1] (PDF 3.00 MB)
příloha [2] (PDF 84 KB)
příloha [3] (PDF 301 KB)
příloha [4] (PDF 155 KB)
č.103
22.6. – 24.7.
Ohlášení o přerušení dodávky elektřiny (PDF 113 KB)
č.104
22.6. – 14.7.
Aktualizovaný rozpočtový výhled města Roztoky do roku 2023 (PDF 955 KB)
č.93
17.6. – 17.12.
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP (PDF 310 KB)
č.91
11.6. – 21.7.
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 19 ÚP SÚ HMP (PDF 359 KB)
č.90
11.6. – 21.7.
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 1424/07 ÚP SÚ HMP (PDF 294 KB)
č.92
11.6. – 21.7.
Změny ÚP SÚ HMP vlny 10 s VVURÚ - Návrh (PDF 292 KB)

5.6. – 28.7.
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 ÚP SÚ HMP (PDF 326 KB)

5.6. – 28.7.
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav (PDF 296 KB)
č.83
4.6. – 16.7.
Vyhlášení programové dotace (PDF 831 KB)
č.72
5.5. – 5.8.
Rozpočtový výhled města Roztoky do roku 2023 (PDF 867 KB)
č.2
2.1. – 17.12.
Čerpání rozpočtu 2019 (PDF 2.70 MB)
č.1
2.1. – 17.12.