Úřední deska

Název
Evidenční/jednací číslo
Platnost
Schválený závěrečný účet za rok 2021 (ÚDe č. 113)
č.113
7.6.2022 - 7.6.2023
(PDF 11.59 MB)
Opatření obecné povahy 1/2021 (ÚDe č.145)
č.145
14.9.2021 - 9.6.2024
Opatření obecné povahy 1/2022 (ÚDe č.233)
č.233
7.11.2022 - 1.1.2024
(PDF 440.82 kB)
Schválený rozpočet města Roztoky na rok 2023 - ÚDe č. 12
č.12
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 5.09 MB)
Schválený střednědobý výhled města Roztoky na roky 2024-2025 - ÚDe č. 11
č.11
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 2 MB)
Schválený rozpočet MŠ Spěšného pro rok 2023 - ÚDe č. 10
č.10
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 462.26 kB)
Schválený rozpočet MŠ Přemyslovská pro rok 2023 - ÚDe č. 9
č.9
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 502.4 kB)
Schválený rozpočet MŠ Havlíčkova pro rok 2023 - ÚDe č. 8
č.8
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 498.94 kB)
Schválený rozpočet ZUŠ Roztoky pro rok 2023 - ÚDe č. 7
č.7
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 339.29 kB)
Rozpočet ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky na rok 2023 a výhled 2024-2025 - ÚDe č. 6
č.6
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 223.8 kB)
Finanční plán Technických služeb města Roztoky pro rok 2023 - ÚDe č. 5
č.5
5.1.2023 - 31.12.2023
(PDF 615.91 kB)
Zkoušky z hub 2023 - informace pro obce (ÚDe č.80)
č.80
22.2.2023 - 24.5.2023
Roztoky, Neznámý vlastník - stav k 1.2.2023 (ÚDe č.84)
č.84
2.3.2023 - 2.1.2024
(PDF 743.03 kB)
(PDF 32.86 kB)
Vyhlášení programové dotace (granty) pro II. pol. 2023 (ÚDe č.89)
č.89
6.3.2023 - 1.7.2023
(PDF 1.38 MB)
Veřejná vyhláška: ohlašovna - K. Procházková (ÚDe č.93)
č.93
9.3.2023 - 9.4.2023
(PDF 201.83 kB)
Oznámení města Roztoky ve věci záměru pronájmu nebyt. prostoru: součást p.č. 2151/1 v k.ú. Roztoky (č.109)
15.3.2023 - 18.4.2023
(PDF 504.54 kB)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 18.4.2023 9:00-13:00 ul. Pod Řivnáčem, U Háje - č.p. v příloze (ÚDe č.110)
č.110
21.3.2023 - 19.4.2023
Závěrečný účet DSO ÚDOLÍ VLTAVY za rok 2022 - návrh (ÚDe č.111)
č.111
24.3.2023 - 25.4.2023
(PDF 2.54 MB)
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 14.4.2023 8-15 hod. - Nádražní č.p. 1640, 20, 21 (ÚDe č.112)
č.112
27.3.2023 - 15.4.2023
Oznámení města Roztoky: záměr prodeje částí pozemků p.č. 2633/5 a 2634/6 v k.ú. Roztoky (ÚDe č.114)
č.114
28.3.2023 - 15.4.2023
(PDF 613.71 kB)
VV - Stanovení místní úpravy provozu: Roztoky, MK Olbrachtova (ÚDe č.115)
č.115
31.3.2023 - 17.4.2023
(PDF 168.04 kB)