Služba Trojlístek nabízí partnerství mezi rodinami a náhradními babičkami.

Myšlenka služby vychází ze zkušenosti rakouské služby Oma Dienst. Cílem služby Trojlístek je usnadnění návratu na trh práce rodičům dětí do 15 let věku a současně vytváří možnost přivýdělku pro ženy zralého věku.

Rodiče dětí předškolního a školního věku dostanou možnost seznámit se s ženou, která bude v rodině zastávat roli náhradní babičky. Tyto ženy s rodinou vytvoří pracovně přátelský vztah, který bude založen na osobní rovině a zároveň na doporučeném finančním ohodnocení.

 

Doporučená částka (50 Kč/hod.) je nižší než v komerčním prostředí, což rodičům umožní zvát náhradní babičku domů častěji.

 

INFORMACE PRO NÁHRADNÍ BABIČKY

 

Služba Trojlístek nabízí ženám zralého věku, které se cítí osaměle nebo by rády byly užitečné a prospěšné někomu dalšímu

-        možnost pomoci rodinám

-        stát se součástí rodiny

-        předávat dál své zkušenosti

-        pomáhat při výchově dětí

-        dělit se o lásku, radosti i starosti.

Náhradní babička by měla dítěti (nebo dětem) poskytovat zázemí, pečovat o ně, hlídat je, doprovázet je a věnovat se jim. Svojí přítomností může obohatit způsob, jakým se o dítě starají vlastní členové rodiny. Nejedná se tedy o pomoc s pracemi v domácnosti, jako jsou úklid, vaření, žehlení atd.

Náhradní babičky získají v rámci služby možnost rozšiřování svých osobních kompetencí prostřednictvím školení a společných akcí s rodinami, kde se budou moci setkat s ostatními ženami v roli náhradních babiček a sdílet své zkušenosti.

 

INFORMACE PRO RODINY

 

Služba Trojlístek reaguje na nedostatek míst v zařízeních předškolní péče a na skutečnost, že členové širší rodiny mnohdy nežijí ve vzájemné blízkosti a nemohou si oboustranně vypomáhat v běžných potřebách rodiny.

Náhradní babička má v rodině za úkol pomáhat s péčí o dítě nebo děti, nikoliv však s chodem domácnosti. V ideálním případě mohou rodiny zažívat obdobu normálního vztahu s prarodiči. Je dobře, když děti s babičkou tráví čas, hrají si s ní, povídají si a těší se na ni. To vše bezpochyby obohacuje jejich emociální život. Rovněž vlastní zkušenosti s příslušníkem třetí generace vedou k hlubšímu poznání potřeb a chování seniorů a obecně k větší toleranci. Podaří-li se rodině najít vyhovující babičku a babičce rodinu, může vzniknout silná vazba, která obohatí a rozjasní životy všech zúčastněných.

 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

 

• Jste aktivní žena ve zralém věku a chcete smysluplně trávit volný čas? Chcete být aktivní součástí každodenního života rodiny s dětmi?

 

Obraťte se na Městský úřad Roztoky, kde vám pomůžeme najít „náhradní rodinu“.

 

• Máte malé děti a nestíháte je ráno doprovázet do školky, školy či do kroužků? Máte malé děti a potřebujete si během týdne něco obstarat? Chybí vám v rodině babička?

 

Obraťte se na Městský úřad Roztoky, kde vám pomůžeme najít „náhradní babičku“.

 

Město Roztoky uzavřelo licenční smlouvu s vlastníkem know-how, jímž je Centrum pro rodinu a sociální péči. Důvodem je snaha Města Roztoky usnadnit rodinám s dětmi každodenní starosti s hlídáním dětí, doprovázením dětí do MŠ, ZŠ, volnočasových aktivit, vyzvedávání z družiny apod.

Město Roztoky prostřednictvím Trojlístku garantuje profesionální přístup k zájemcům o tuto službu jak ze strany poptávky – tj. rodinám, které hledají „náhradní babičku“ pro své děti, tak ze strany nabídky – tj. ženám starších 50 let, které mají zájem o roli náhradní babičky.

 

KONTAKT

 

Městský úřad Roztoky

Odbor vnitřních a sociálních věcí

Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

 

Koordinátoři služby:

 

Anna Pösingerová

tel.: 220 400 260

e-mail: posingerova@roztoky.cz

 

Miroslava Kalinová

tel.: 220 400 228

e-mail: kalinova@roztoky

 

www.roztoky.cz

www.trojlistek.com

k tisku