Výstavba Na Panenské II.

RSS zdroj s posledními příspěvky 51 příspěvků

Stránky: 1 2 3

 
VP 81 příspěvků

Tak to je super, regulační plán ještě není schválen a ing. Bláha si už předem oplocuje staveniště.
Z toho je vidět, že město si nechalo za naše peníze vypracovat regulační plán na míru ing. Bláhovi a jeho společnosti, aby zde vzniklo nové sídliště Žalov (po dostavbě by se mohla i tak jmenovat zastávka busu :-)).
Jestli někdo kritizoval předchozí vedení města, že “vznikly” Solníky, tak to oproti tomuhle sídlišti je krásné zahradní město.
Moc by mne zajímalo proč současné vedení města jde tak na ruku ing. Bláhovi a schvaluje co mu na očích vidí?
Vím, že to pole tam nebude věčně, ale co navrhuje regulační (spíš deregulační) plán je moc.
Těch 8 bytovek u Lidické by bylo ještě přijatelných, ale další 23 bytovek je opravdu moc.
Měli zde vzniknout normální RD max rozumné řadovky, ale stavět na horizontu Žalova cihlové či panelové sídliště je opravdu drzost největší.
Jelikož se ve stavebních řízeních příliš nevyznám, ptám se co můžu jako obyčejný obyvatel Roztok proti tomuhle hrůznému plánu udělat.

 
Vítek.S 373 příspěvků

Vzhledem k rozsahu výstavby bych mu k té točně na Žalově přidal i vybudování zastávek u Tesca.

 
Dana 140 příspěvků

pěkné, tak to je hodně zajímavé, že ještě není schváleno, jak a co by se mělo stavit a už se žáda o stavební povolení .... Doufala, jsem že nynější paní starostka “bojuje” právě proti takovýmto výstavbám, ale asi je to mu jinak ….co na to říct … :-(

 
Jan.Scholz 29 příspěvků

Organizuje někdo petici proti této hrůze ? Chceme “zahradní město” a né “sídliště” ..... Na Město rozhodně napíši, odpor “pár jednotlivů” však nikdo nebude brát vážně ....chce to zorganizovat nějakou podpisovou akci …

 
Jan.Scholz 29 příspěvků

Přátelé, navrhuji následující text: Petice RPN Roztoky – Panenská II

My, níže podepsaní občané města Roztoky, zásadně nesouhlasíme s navrženým urbanistickým řešením RPN Roztoky -Panenská II ze dne 15.12.2008, které neodpovídá dosavadnímu charakteru města Roztoky, tj. „zahradního města“ s rozhodující převahou rodinných domů. Požadujeme, aby urbanistické řešení území Panenská II splňovalo následující podmínky: min. 70% ploch a zároveň min. 60% počtu plánovaných obyvatel bylo určeno pro výstavbu rodinných domů.

Jméno Datum narození Bydliště Datum Podpis

Vzor podpisového archu zašlu (do 1 dne) ve Wordu, pište na Jan.Scholz@seznam.cz. Kdo se přidá jako dobrovolník pro rozšiřování petičních archů? Navíte jak distribuovat ? (spřízněná duše v nějakém obchodě na náměstí, kde by byla petice k podpisu?).

 
Jan.Scholz 29 příspěvků

Petici je možné podepsat v “Caffe Baru” Lidická 2240 (Dům služeb naproti Tescu), PO-PA 9:00-21:00, SO-NE 10:00-21:00, přijďte co nejdříve, nejpozději do 18.3.2009…..

 
VP 81 příspěvků

Pane Scholz, super počin určitě skvělý počin a tento týden přijdu podepsat.

 
Jan.Scholz 29 příspěvků

Děkuji 108-mi občanům města Roztoky, kteří podpořili petici RPN Panenká II. Petice bude předána 19.3.2009 na MÚ spolu s následujícím průvodním dopisem:

Vážená paní Ing. arch. Olga Vavřínová
starostka města Roztoky

Městský úřad Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

V Roztokách, 18.3.2009

Věc: Petice RPN Roztoky – Panenská II

Vážená paní starostko,

obracím se na Vás jménem 108-mi občanů města Roztoky, a to v záležitosti navrhovaného urbanistického řešení regulačního plánu území Roztoky – Panenská II ze dne 15.12.2008 (dále jen „Návrh regulačního plánu“), vypracovaného společností CAADstudio s.r.o., IČ 25628844, se sídlem K Žižkovu 1, Praha 9.

V příloze tohoto dopisu si Vám dovoluji předat „Petici RPN Roztoky-Panenská II“, ve které občané vyjadřují svůj nesouhlas s Návrhem regulačního plánu. Podpisové archy spolu s kopií Návrhu regulačního plánu (podstatná část návrhu regulačního plánu je uložena také na internetové adrese http://picasaweb.google.cz/regulacniplan/RPNNaPanenskE9II#) byly k dispozici občanům od 8.3.2009 do 18.3.2009 v “Caffe3Baru”, Lidická 2240, Roztoky.

Jako organizátor petice RPN Roztoky – Panenská II bych chtěl jménem podepsaných občanů města Roztoky vyjádřit zásadní nesouhlas s navrhovaným řešením, které neodpovídá dosavadnímu charakteru města Roztoky, tj. „zahradního města“ s rozhodující převahou rodinných domů.

Jsem přesvědčen, že dosavadní Návrh regulačního plánu neodpovídá ani zadání regulačního plánu Roztoky – Panenská II, vyvěšeného na úřední desce Městského úřadu dne 7.4.2007, zejm. bodu c) „požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb“. Dle zadání je v daném území předpokládána zástavba převážně formou rodinných domů, takto: „V území se předpokládá převážně obytná zástavba formou rodinných domů, nebo dvojdomů. Řadová zástavba bude tvořit max. 20% z rodinné zástavby. Při komunikaci Lidické, v rámci všeobecně smíšeného území se připouští zástavba bytovými domy max. o 4 podlažích s možností integrace nebytových funkcí, nebo zcela nebytových objektů s odpovídající funkční náplní“.

Výše popsané skutečnosti jsou zneklidňující i z důvodu, že smyslem stavební uzávěry vztahující se k danému území od voleb na podzim roku 2006 (tyto okolnosti jsou Vám stejně jako občanům Roztok jistě dobře známy) byla právě snaha zabránit nekontrolovanému nárůstu zástavby a změny charakteru města. Má-li smyslem a účelem zpracování regulačního plánu být odstranění této stavební uzávěry, nelze se divit rozčarování řady obyvatel, kteří nutně očekávali, že nové řešení bude představovat výrazný posun k lepšímu oproti původnímu řešení, které bylo v důsledku stavební uzávěry de facto ukončeno. Jak je patrno, návrh regulačního plánu bohužel tato očekávání řady obyvatel nenaplnil.

Vážená paní starostko, jelikož plánovaná výstavba vzhledem ke svému rozsahu bude mít nepochybně zásadní vliv na budoucí charakter města Roztoky a kvalitu života všech obyvatel v našem městě, tj. nejen obyvatel v dané lokalitě Roztoky – Panenská II, prosím o zohlednění názoru řady občanů vyjádřeného v petici.
Současně si Vás dovoluji požádat o pravidelné informování občanů města o dalším průběhu schvalování regulačního plánu území Roztoky – Panenská II, stejně jako dalších území (Tiché údolí, Solníky, Na Dubečnici).

Děkuji za spolupráci a věřím, že společně přispějeme ke kvalitnímu rozvoji města Roztoky.

S pozdravem

Ing. Jan Scholz

 
Mac 7 příspěvků

Tak nám pokračuje původní územní řízení, viz úřední deska. Těžko si sice představit o jaké území přesně jde, ale ze seznamu účastníků řízení a nahlédnutí do katastru bych usuzoval, že se nebude jednat jen o pole u Lidické, ale o téměř celé pole kromě pozemků p. Válka a pí. Švecové. Vykládám si to špatně, že tady někdo usiluje o územní rozhodnutí na území, které by mělo být regulováno dosud nepřijatým regulačním plánem? Zdá se, že je tady asi právní mezera a ve chvíli, kdy bude vydáno územní rozhodnutí a rozhodnutí o umístění stavby, nějaký regulační plán nebude pro toto území asi příliš závazný. Nevíte někdo bližší informace?

 
aquiline 1 příspěvek

Dobrý den,

zajimalo by mě, jaký je přístup fy.Talora/Bláha ke klientům, myslím tím probíhající prodej Na Panenské II, pokud má někdo zkušenost, prosím podělte se o ni.

Děkuji předem.
Honza

 
LenkaO 1 příspěvek

Dobry den, zvazujeme koupi bytu Na Panenske (domy jeste nestoji). Vzhledem ke starsim prispevkum v tomto foru jsem se xhtela zeptat, zda ma nekdo aktualni zkusenost s Talorou/p.Blahou? Mame trochu obavy investovat do nexeho co jeste nestoji. Pripadne by mne take zajimaly zkusenosti tech, kteru jiz bydli v dokoncenych bytech – zda se objevily nejake zavady (plisne, zatekani, praskani zdi atp).

Predem velmi dekuji za jakekoli informace.

Lenka

Stránky: 1 2 3