Diskuze Město

doručování balíků pošta

RSS zdroj s posledními příspěvky 1 příspěvek

 
KB 1 příspěvek

Česká pošta několik posledních měsíců nedoručuje v Roztokách většinu balíků na adresu příjemce, ale zásilku rovnou uloží na pobočce Roztoky, aniž učiní pokus o doručení, bez ohledu na skutečnost, že tato služba byla objednána a zaplacena. Výsledkem je, že si zásilky musíme vyzvedávat na pobočce, čímž zdržujeme nejen sebe, ale i spoluobčany, kteří také stojí ve frontě na poště z jiných důvodů a zaměstnance pobočky. Doručování zásilek nezajišťuje pobočka v Roztokách, ale Depo Praha 704 v Rudné, které je doručení zásilek odpovědné. Když se Vám toto stane, můžete pobočku požádat zajištění následného doručení, někdy je provedeno, někdy ani to nepomůže. Další možností, je podat stížnost, nejjednodušší je emailem na e-podatelna@cpost.cz. Sice mimo omluvy se moc jiného nedozvíte, ale pokud si budeme stěžovat často, tak můžeme doufat, že to centrálu České pošty přestane bavit a skutečně situaci v Depu Praha 704 vyřeší. Rozčilovat se na pobočce v Roztokách je ztráta času, kdyby to mohli ovlivnit, dávno by to udělali, protože s tím mají stejný problém, jako my, navíc jsou Ti, kteří čelí oprávněně naštvaným zákazníkům. Pokud nám budou stejně opakovaně odpovídat na stížnosti a situaci neřešit, pošleme jejich odpovědi na Český telekomunikační úřad. Chování Depa 704 je v rozporu s předpisy a o to nemravnější, že Česká pošta je příjemcem veřejné podpory (dotace) z našich daní. Pokud se to nevyřeší, tak bude před Vánoci si jít na poštu pro zásilku za trest.
Připojuji vzor stížnosti
Česká pošta s.p. V Roztokách xxxxxxxxxxx
e-podatelna@cpost.cz
Věc: stížnost
Dne xxxxxxxxxx jsem obdržela informaci, že mně bude xxxxxxxxxxxx doručována zásilka xxxxxxxxx na adresu xxxxxxxxxxxx.
Přestože byla dne xxxxxxxxx byla celou dobu v místě doručení přítomna osoba oprávněná k převzetí zásilky, tak jsem místo zásilky obdržela následující den xxxxxxxxxx od společnosti Česká pošta s.p. výzvu, že doručovací pokus nebyl úspěšný, což je nepravdivá informace, protože žádný pokus o doručení nebyl učiněn. Česká pošta s.p., neprovedla službu tak jak byla objednána a zaplacena a podala příjemci zásilky ještě nepravdivou informaci.
Dne xxxxxxxxx bylo s vedoucí pobočky Česká pošty s.p. Roztoky u Prahy domluveno následné doručení následující den a situace se opakovala a přestože zase byla dne xxxxxxxx celou dobu v místě doručení přítomna osoba oprávněná k převzetí zásilky, tak jsem místo zásilky obdržela následující den xxxxxxxxxx od společnosti Česká pošta s.p. výzvu, že doručovací pokus nebyl úspěšný, což je nepravdivá informace, protože žádný pokus o doručení nebyl učiněn. Zásilku jsem si vyzvedla osobně na pobočky Česká pošty s.p. Roztoky u Prahy dne xxxxxxx.
Postup Česká pošta s.p. při doručování zásilek byl v rozporu se zákonem, tudíž žádám prošetřit, kolik zásilek dne xxxxxxxxxxxx v Roztokách u Prahy tímto způsobem nebylo doručeno, a sdělit jaké z toho byly vyvozeny důsledky vůči zodpovědným osobám. Dále žádám, aby v těchto případech, byl místo sdělení, že doručovací pokus nebyl úspěšný, příjemce zásilky pravdivě informován a automaticky zdarma proveden opakovaný doručovací pokus.
Svým postupem jste poškodili nejen zákazníky, ale i zaměstnance České pošta s.p., pobočky Roztoky u Prahy, kteří musí nedoručené zásilky vydávat a čelit stížnostem zákazníků, ale i ostatní občany Roztok (bez ohledu jaké služby na poště vyřizují), kteří stojí v dlouhých frontách mimo jiné i z důvodů vydávání nedoručených zásilek.
Pokud neobdržím přijatelné vysvětlení předám, vzhledem k tomu, že České pošta s.p. opakovaně neposkytuje služby v rozsahu jakém byly objednány a zaplaceny, stížnost předám Českému telekomunikačnímu úřadu ke sjednání nápravy s doručováním zásilek v Roztokách u Prahy.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Diskuze Město