Diskuze Město

Státní dotace za ubytování uprchlíků

RSS zdroj s posledními příspěvky 1 příspěvek

 
r.m. 9 příspěvků

Varianta I. Státního integračního programu (SIP)?
? Program zajištění bydlení pro azylanty v obecním nájemním bytě
(tzv. integračním bytě)
? Obec se zaváže uzavřít smlouvu o nájmu bytu s azylantem na dobu jednoho roku
s možností opakovaného prodloužení této smlouvy a zároveň získá účelovou
neinvestiční dotaci ve výši až 700 tisíc Kč.
Dotace podle počtu ubytovaných azylantů ve výši: 1-2 osoby 400 tisíc Kč; 3-5 osob
600 tisíc Kč; 6 a více osob 700 tisíc Kč

? Obec požádá o poskytnutí dotace Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajského úřadu
? Na základě rozhodnutí ministra vnitra uzavře obec s azylantem smlouvu o nájmu bytu
a kopii této smlouvy zašle obec ministerstvu a současně krajskému úřadu na vědomí.

Ceny jako za ubytování v hotelu.)))
Za kolik peněz ročně žije běžný roztocký občan? 200 000,- Kč?
—-
Šéf Hospodářské komory a Goldman Sachz ČR se včera ještě nechal slyšet, že bychom pro děti imigrantů měli vytvořit takové podmínky, aby mohly studovat vysoké školy. Zřejmě zadarmo a s dotací, pro bledého Čecha podmínky nedostupné.

Diskuze Město