Školní náměstí, výběr firmy Kirstone a.s.

RSS zdroj s posledními příspěvky 1 příspěvek

 
r.m. 9 příspěvků

Zajímalo by mne, kdo vybral tuto firmu, která se stavebnictvím oficiálně nezabývá.

Předmět podnikání dle obchodního rejstříku:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. (www.justice.cz)
Vidíte v tomto popisu činností nějakou zmínku o stavebnictví? Já ne. Chápu, že v této zemi, kde může být dámský krejčí Bakala uhlobaronem, je městská zakázka nějakých Roztok marginálie. Ale přes to se nemohu zbavit dojmu, že stavební činnost by měly vykonávat stavební firmy.
Kohopak kamarádi z městských konšelů to asi jsou? Bude rekonstrukce městských komunikací nakonec provádět příště kadeřník???
Co na to vůbec Stavební úřad?
Podle § 132 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, „stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.“
Není zadání této zakázky nakonec téma pro hospodářskou kriminálku? Němelo by být vedení stavebního úřadu pro nekmpetenci odvoláno?
Odpověď na obě otázky je ano.
Co na to naše silná pravicující trojka tržních Komsomolců Huk, Jandík a Šolomon?