Diskuze Odraz

Lež TŠ nebo "krádež"? O článku: Financování roztocké kultury – čas na změnu

RSS zdroj s posledními příspěvky 4 příspěvky

 
Jiří Macák 28 příspěvků

Netušíte o jakých situacích píše pan Šalamon? Cituji: “Minimálně dvakrát ve volebním období prokazatelně nastala situace (zdokumentovaná v zápisech), kdy někdo vědomě hlasoval pro přidělení financí své vlastní aktivitě, přičemž hlas dotyčného byl v dané situaci rozhodující (tj. bez něj by dotace či grant neprošel).”

Celý článek je na straně 30 ODRAZu číslo 7-8/2014

Financování roztocké kultury – čas na změnu
TOMÁŠ ŠALAMON, 15.7.2014
Od doby, kdy se na stránkách roztockých médií naposledy přetřásaly městské kulturní dotace, už dost času uběhlo. Zúčastnil jsem se 100% jednání kulturní komise konaných ve volebním období, které se právě chýlí ke konci, jakožto její člen, takže je na místě skládat účty.

Koncert
Koncert | ilustrační foto | mF
Určitá změna k lepšímu jistě nastala v samotném způsobu fungování komise. Když jsem v ní začínal, mělo její jednání obecně a rozdělování peněz zvlášť poněkud punkový charakter (např. když jsem předem chtěl podklady k jednání, musel jsem osobně na MÚ s foťákem). Dnes může naproti tomu účastník ve formální stránce její činnosti spatřit obrysy standardů, které by u veřejného orgánu očekával. To je nepochybně pozitivní vývoj a dovoluji se v této věci neskromně hlásit o část zásluh zejména skrze neúnavné požadavky na dodržování formálních pravidel. Co se naopak vůbec nezměnilo, je bizarní systém sám. V podstatě se jedná o dokonalou klientelistickou mašinu: parta lidí hlasuje o penězích pro své vlastní projekty, či projekty spřátelené. Minimálně dvakrát ve volebním období prokazatelně nastala situace (zdokumentovaná v zápisech), kdy někdo vědomě hlasoval pro přidělení financí své vlastní aktivitě, přičemž hlas dotyčného byl v dané situaci rozhodující (tj. bez něj by dotace či grant neprošel). Své soukromé zájmy v roztocké kultuře a spolcích má nadpoloviční většina členů. Někteří roztočtí politici zase rádi zdobí svou přítomností pódia význačných kulturní akcí. I když směrnice, kterou jsme prosadili, zakazuje přímou politickou propagaci, prostoru pro sebeprezentaci za veřejné peníze takové události skýtají habaděj. Jeden by řekl, že v šílené době, kdy se politici bojí udělat jakékoliv rozhodnutí, aby je neodvedli „v klepetech“ s univerzálně použitelnými obviněními z korupce, porušení povinností při správě cizího majetku a jak se všechny ty paragrafy jmenují, budou klientelistické praktiky na ústupu. Není tomu tak. Kulturní komise je totiž tzv. „jen poradní orgán“. Rozuměj: nenese jakoukoliv odpovědnost.

Co s tím? Člověka napadne – budou volby, je třeba zvolit tam jiné, kompetentnější, nezávislejší lidi. To je samozřejmě nesmysl. Když peníze nedostane Pepa, dostane je Franta. Nebo Anička. Ideální by samozřejmě bylo dotace zrušit a snížit lidem daně. V politice je ale nezbytná jistá míra realismu – daňová pravomoc na úrovni města je velmi omezená a v příštím rozpočtu kulturní kapitola pravděpodobně bude. Řešení však existuje – nepřidělovat peníze přes vševědoucí komisi poskytovatelům, ale rozdat je lidem – zákazníkům. Pokud bychom brali v úvahu stávající rozpočtové položky na kulturu, rozdělovalo by přes 1,1 mil. Kč. Ty lze občanům vrátit – abychom se vyhnuli administrativním nákladům např. formou stržení z poplatků za popelnice – a na lidech by pak bylo, jakou kulturu si jimi zaplatí. Ať už formou vstupného či třeba daru. Už vidím argumenty proponentů stávajícího systému:

Lidé nemají o kulturních podnicích v Roztokách přehled – nedokáží posoudit, co je dobré. Jistě, od toho tu přece máme takovou malou komisi střihu orgánu Národní fronty, která kulturní politiku řídí.
Mohli bychom takhle přispívat i na kulturu mimo Roztoky – to je pravda, ale je to špatně, když jejími konzumenty jsou roztočtí daňoví poplatníci? Konec konců, nejméně ve dvou případech v tomto volebním období město přispělo i na podniky, které mají s Roztokami společné jen to, že zde někteří jejich provozovatelé bydlí. Nechápu jako újmu, když si za peníze od města někdo koupí lístek do Národního divadla.
Lidé ty peníze vůbec nedají na kulturu – samozřejmě hrozí, že peníze nepůjdou do správných kapes. Zejména spřátelených s těmi, kteří o tom dosud rozhodovali. Názor na to, co je a co není kultura, se může lišit. A laskavý čtenář může vzít jed, že na některé věci, které v tomto volebním období město (spolu)financovalo, by peníze nedal, ani kdyby ho mučili.
Tak zásadní změna systému by si patrně vyžadovala postupný náběh, aby nebyl pro stávající poskytovatele šokem. Ale výsledek by měl být zřejmý: když už dotovat, tak konzumenty kultury, nikoliv poskytovatele.

Poslední roky se v politice nesou ve znamení zuřivého boje proti korupci a klientelismu. Takové nešvary lze vymýtit jedině omezením prostoru pro přerozdělování. Možná bude v této věci šance vidět, jak to kdo se svými proklamacemi myslí vážně. A kvalitní roztocké kultuře a dobrým spolkům by nakonec spokojení diváci mohli přinést ještě více prostředků, než kolik měly doposud od města a navíc nebudou muset být za nic vděčni politikům, kteří o tom teď rozhodují.

Tomáš Šalamon
autor je členem kulturní komise za ODS

 
Jiří Macák 28 příspěvků

Dostal sem zprostředkovaně od pana Šalamona avizované důkazy. Pročetl je a uzavřu to tady stejně jako na Facebooku.

Pan Šalamon ve článku lže. Normálně si vymýšlí, asi v rámci předvolebního kydání špíny. Nenašel sem v uvedených zápisech jediný důkaz o tom co napsal: “Minimálně dvakrát ve volebním období prokazatelně nastala situace (zdokumentovaná v zápisech), kdy někdo vědomě hlasoval pro přidělení financí své vlastní aktivitě, přičemž hlas dotyčného byl v dané situaci rozhodující (tj. bez něj by dotace či grant neprošel).”
Tedy další špína z dílny ODS. Nebudu se tomu tady dál věnovat. Myslel jsem, že doloží svá tvrzení, ale mýlil sem se. Omlouvám se všem které to otravuje, ale když Šalamon tak nepokrytě lže tak sem se “opět” neudržel. Lituju hodin strávených pročítáním uvedené problematiky.

Příště budu rovnou vědět, že místní ODS prostě zoufale loví voliče, hází špínu a slibuje modré z nebe.

 
Jiří Macák 28 příspěvků

24.7.2014 na Facebook
přes pana Jandíka pan Šalamon napsal: ...

“Dobrý den pane Macáku,
před časem jsem četl, že v dnešní facebookové a esemeskové době ztratí lidstvo postupně schopnost vyznat se v delších textech ve prospěch orientace v záplavě krátkých zpráv. Ale že to půjde až tak rychle…
Dovoluji si upozornit na jemný sémantický rozdíl mezi “Macák něco nepochopil.” a “Šalamon lže.”. Druhé není implikováno prvním. Poslední dobou máte vy Zelení s podobnými kauzalitami trochu problém, doporučuji pečlivě vážit slova. Pohybujete se ve veřejném prostoru, někoho byste mohli urazit.
Od začátku nám vůbec nešlo o to, jestli ta dostala 37 tis., ta dostala 13. tis., atd. to jsou nepodstatné věci. Podstatné je to klientelistické soustrojí samo. Jeho demontáž je nutná. Ale když už to tady tak pěkně rozmazáváte, co se dá dělat. Zkusím na to do konce týdne sednout a fakta uvedená v zápisech okomentovat, abyste to i Vy pochopil. Jinak si myslím, že Vám pár lidí za Vaši investigativní činnost moc pěkně poděkuje.
Mějte se hezky. Tomáš Šalamon”

Uplynuly dva týdny, ale asi se k tomu nedostal. Myslím, že chystá další předvolební náplň do Odrazu.

V uplynulých čtyřech letech jsem, v zápisech KuKo, rady města i v jednáních zastupitelstva města, nenašel konkrétní návrh, kde by se to zmiňované “klientelistické soustrojí” pokusil pan Šalamon (i místní ODS) demontovat. A to ani při následných hlasováních zastupitelstva, které tyto peníze schvalovalo, rozdávalo.

Víc se k podobným projevům nechci vyjadřovat. Je to škoda času. Píše je bohužel rád a často.

S přáním pohodového dne
Jiří Macák

 
Jiří Macák 28 příspěvků

V Odraze 2014 číslo 9. na straně 24, napsal formou placené inzerce pan zastupitel Novotný toto:
—————-
Nejkrásnější dotace pana inženýra

Člověku by se chtělo nad nepřekvapivým článkem pana inženýra Šalamona z letního dvojčísla mávnout rukou. Nepíše tam nic nového, omílá nepravdy… To, že haní své kolegy komisaře a dělá z nich klientelistickou partu, je problém jeho svědomí. Pan inženýr dokola opakuje, že má péči o veřejné peníze a o to, aby daňový poplatník netrpěl. Pan inženýr nám radí. Pan inženýr káže vodu, ale sám pije víno, a to mohutnými doušky.
S obecními penězi má problém v první řadě on sám. Je totiž jednatelem firmy, která má v dlouhodobém pronájmu zdravotní středisko pro děti. Nějak se stalo, že firma poté, co odbydlela vložené investice, zapomněla hradit nájemné. To opomenutí trvalo dva roky a obec při něm mohla přijít o dvě stovky tisíc korun. Smlouva nesmlouva. Jak se to mohlo stát? Svůj díl viny na tom má bezpochyby minulý správce našeho obecního majetku, který po firmě dluh nevymáhal včas. Ale proč se člověk, kterému je tak jasné, jak mají ostatní hospodařit, jak se mají penízky v obci opatrovat, aby ani korunka neutekla, proč se pán tak zkušený a na všechno mající názor, nechal dotovat po dva roky penězi daňových poplatníků? Nepřebývalo jeho firmě náhodou něco v kase? Je možné, že by si toho tak dobrý počtář nevšiml? Stačilo, aby se na problém přišlo až za…, a dluh by byl částečně promlčen.
Je poctivé napsat, že firma dluh nakonec uhradila. Po upozornění, poté, co vyšla pravda najevo. Věřme, že stejně tak uhradí i penále. Po neoprávněném dlouhodobém záboru veřejného prostranství, které také neplatil, je to už druhý renonc, kterého se náš kulturní Savonarola před svými spoluobčany dopustil. Dřív by se řeklo, že má z ostudy kabát, že. Co se řekne dneska, nevíme. Ale něco by se říci mělo.
Závěrem dodáme, že tohle opomenutí nesnese srovnání s běžnými dlužníky, s bědnými lidi, kteří tu zaplatí pozdě nájemné, tu neuhradí vyvezení popelnice. Proč? Inu, kdo chce být nad jinými, ukazovat jim cestu, třebas z pozice obecního zastupitele, trochu při tom ohýbat pravdu a mlžit, mohl by mít alespoň vlastní podnikání v pořádku, zvláště, když podniká s obecním majetkem.
Tomáš Novotný, zastupitel za Sakuru; Jaroslav Kubečka, zastupitel za Sakuru
————
http://www.roztoky.cz/userfiles/file/odraz/odraz-09-14.pdf
Celý Odraz 2014 č.9 na www.roztoky.cz
———————————————————
Položil jsem tedy v této souvislosti na Facebooku dotaz opět přes místostarostu za ODS pana Jandíka:

Dobrý den pane Šalamone,
je vidět, že ta fakta nějak nepředložíte. Čekal jsem, že je třeba zveřejníte. Týden uplynul 8x a nikde jste svá tvrzení nedoložil.

Pro mě není nejhorší, že takto lovíte voliče, ale že jste na změnu toho, jak píšete “klientelistickému soustrojí”, nic konkrétního nenavrhl ani v rámci KuKo ani přes své stranické zastupitele a jen to vytáhl jako předvolební slib preferenčně se topící ODS.

Mějte se hezky
Jiří Václav Macák

PS: v Odraze č.9 jsem četl placenou inzerci zastupitele Novotného, kde píše o Vašem dvouletém neplacení nájemného za zdravotní středisko. Kdo vlastně přišel na to že jste tak dlouho neplatil? Vím, že vy ne.
—————————————————
A pan Šalamon, prostřednictvím pana Jandíka, odpověděl takto:

Vážený pane Macáku, za to, že jsem Vám dosud neodpověděl se omlouvám, ale důvod je jednoduchý. Fakt nemám tolik času na plácání na internetu. Nicméně, abyste si to nevykládal špatně, zde je moje odpověď. Pan radní Novotný sice píše ve věci nájemného pravdu, jenže ne celou. Nejenže město nájem nevymáhalo, ono ho především neúčtovalo. Za celé předmětné období jsme nedostali jedinou fakturu, přestože jsem o tom se SPROMem ještě za doby pana Pejřila mluvil. Kvalitní chaos, že? Fakturace je naprosto nezbytnou podmínkou obchodního vztahu a odpovídá za ni dodavatel. Tečka. Když teď začala dělat správu pohledávek MIVA, normálně nám zavolali, poslali fakturu a my jsme ji normálně zaplatili. Takhle to ovšem nezní zdaleka tak dramaticky, že? Je pikantní, že to otevírá zrovna pan Novotný, který je z pozice radního za stav věci spoluzodpovědný. Takovýhle čurbes v tom byl plošně a na rozdíl od nás se potom řadě subjektů to nájemné odpouštělo či bylo nevymahatelné. Tím obci vznikla škoda, kterou by – pokud by byla politická vůle – mohla být vymáhána na radních. Proto bych byl – být na místě pana TN – raději jak pěna.

Co se týče těch grantů, moc se mi do toho nechtělo, ale Vy jinak pokoj nedáte… tak kupříkladu, 2x (zápis z 31.1.2012 a 9.1.2013) dalo město peníze neexistujícímu subjektu. Šlo o akci Čarodějnice, žádal “spolek čarodějnic” bez jakékoliv legální identity. Ve skutečnosti šlo o kolegyni Uvarovovou. Upozorňoval jsem na to (ve druhém případě jej dokonce i komise sama z tohoto důvodu zamítla!), pan Novotný grant v obou případech protlačil na Radě. Dovoluji si upozornit, že kdyby kdokoliv takto žádal třeba o evropskou dotaci, nejenže nedostane ani vindru, ale přijde si pro něj policie. Příklad druhý: hlasování pro své vlastní žádosti se vine působením KuKo jak červená niť. Např. kolegyně Drdová hlasovala pro svou žádost 19.5.2014 či 9.1.2013. V obou případech šlo o hlas rozhodující, jinak by šla žádost pod stůl. Jistě, tohle trestné není, ale obrázek o těch poměrech nechť si udělá každý sám. A tak bysme mohli pokračovat, za ty 4 roky mám poznámek habaděj. Představa paní Roškotové je poněkud iluzorní. Ve skutečnosti žádná faktická kontrola nad kulturními financemi neexistuje, protože není politická vůle. A pan TN se usilovně snaží tyto poněkud sicilské praktiky udržovat. Zajímavé je, že se neohradil proti mému tvrzení, že se v souvislosti s dotacemi páchala trestná činnost. Čekal bych trestní oznámení pro pomluvu, protože to je docela síla. Ale kde nic, tu nic. Evidentně ví své... Naše řešení je jednoduché – žádné komise, peníze rozdělit lidem a každý si už poradí sám. Tomáš Šalamon
——————
Odpovědi pana Šalamona a má zjištění vyvolávají další otázky:

1/ podvodné granty
Proč nikdo nepodal trestní oznámení? Proč nikdo z ODS přes své čtyři zastupitele (místostarostu!) nenavrhl změnu systému? Proč se mlčelo po celé (celá?) volební období?

2/ dvouleté neplacení nájmu
Jde tedy o obecní majetek, se který pan Šalamon dál podniká (pronajímá jej)? Proč čekal na fakturu a nebylo mu vůbec divné, že dva roky žádná nepřichází... Čekal na promlčení? Mlčel by i jako zastupitel za ODS?

Máte-li chuť, mi nějaké informace k tomuto pronájmu a opomenutí sdělit, tak budu rád. Kdo kontroloval SPROM?

Ano budou volby, ale nemusíme se přece ptát a volit “jenom” ve dny voleb a na základě slibů a hesel.

S přáním pěkného dne
Jiří Macák

Diskuze Odraz