Devastace ochranného pásma přírodní rezervace - Tiché Údolí

RSS zdroj s posledními příspěvky 56 příspěvků

Stránky: 1 2 3

 
lobo2 2 příspěvky

Dobrý den,
toto úterý 26.1 dojde na úřadě v zasedací místnosti k
veřejnému projednávání regulačního plánu.

Přijďte se prosím podívat, co mají zastupitelé v plánu
provést s lokalitou kolem Maxmiliánky v Tichém Údolí a
zdali se opravdu hájí zájmy občanů nebo cizích zisků
na náš úkor.

Jan Vlasák Richter

 
lobo2 2 příspěvky

Starostka nám slibovala, že budem žít hezky
její slova vzala voda,
dnes lžou nám
třesky plesky.

Starostko má starostlivá,
jste stále krásná žena,
ale ze stavařů, co k nám zvete
teče jenom špína.

 
lobo3 80 příspěvků

Zapomněl jsem napsat, že projednání je od 15.00 26.1.2010

 
Sidi 140 příspěvků

lobo2: Na jednu stranu odmítám výstavbu bytových domů na hranici přírodní rezervace. Na druhou stranu si ale nemůžu odpustit otázku: jak někteří obyvatelé Tichého údolí, kteří si zde přestavěli, či přestavují své domovy, respektují charakter této unikátní oblasti Roztok? Další otázka – co by tedy mělo v místě staré Maxy být? Chátrající ruiny, které už dnes figurují na seznamu squatů? Jo, nejlepší by asi bylo, aby v tom míste byly “jen” rodinné domy. . A ještě jedna mě napadá – proč Maxa vyhořela 2x a navíc i Koliba?

 
lobo3 80 příspěvků

Dobrý den, Sidi.

Jak krásně včera sestřelila RP pani z inspekce životního prostředí. Nejde jen o zásah do hranice rezervace, ale i do rezervace samotné. Projektant se červenal. Lidé se smáli. Docela chápu, že se starostka neráčila projednání účastnit ;)
Co by mělo být na místě Maxy? Pro začátek by stačilo, aby projekt majitele nebyl násilně vecpáván do regulačního plánu. Toto násilné vecpávání má za následek: Nepravdivá / lživá technická data v RP, nerespektování záplavových pásem, nerespektování ochranných zón rezervace, nerespektování místních obyvatel.

Vaše první otázka je důležitá. Na projednávání ji tuším zmiňoval i bývalý starosta. Ale jak nakonec bylo poznamenáno. Teď bychom se měli soustředit na největší problém a tím je prostor Maxy.

A proč Maxa a Koliba hořely? Oficiální verze tu nějaká je a je tu i několik neoficiálních. Brabci na střeše si cvrlikají, že na místě Koliby se NESMĚLO stavět, pouze opravovat stávající objekt. Jenže stávající objekt vyhořel. Jak zajímavé, co si brabci štěbetají :)

Mimochodem. Z projednání je pořízen video záznam. Upřímně doufám, že se dostane až na youtube, protože vážení sousedé, to stojí opravdu za to, to vidět a slyšet.

 
Manica 15 příspěvků

Dobrý den,
prosím, pokud se na youtube dostane záznam jednání o Maxe z 26. 1. dejte vědět. Děkuji

 
Manica 15 příspěvků

Dámy a pánové, občané Roztok, to se nám dějí věci. Při projednávaní regulačního plánu Tichého údolí se mimo jiné zjistilo, jak naši volení funkcionáři měst. orgánu nám rozprodavají pozemky v samotném chráněném území v údolí Únětického potoka. Po samet. rev. si jistá fa. Askol zakoupila Kolibu s malým pozemkem cca 150m2. Po nějakém čase majitelé firmy odkopali vedle Koliby část kopce, za což jim byla úřadem vyměřena pokuta v řádech 10ti tisíců, kterou nikdy nezaplatili. Nevím, kdo je v současné době majitelem Koliby, ale jistá realitní kancelář nabízí pozemek po vyhořelé Kolibě plus rybník a 2500 m2
(viz oplocení) zasahující hluboko do chráněného území. Majitel nabízí tento pozemek za 12 mil Kč k výstavbě čehokoliv. Takže když vyhořela Maxmiliánka, bylo jen otázkou času, kdy vyhoří Koliba. Měl jsem tu šanci být jako jeden z prvních a viděl jsem jak Koliba začala hořet ze země od vchodových dveří. Když si to spojíme všechno dohromady (debilní záměr jistých osob stavět v oblasti Maxmiliánky dle předloženého návrhu spolu s šikovnou přípravou – požár Maxy a Koliby) můžeme se obávat, aby stavební činnost neskončila až u Spáleného mlýna nebo dokonce v Úněticích. Z celého jednání kolem regulačního plánu je zřejmé, že starostka a další volení jednotlivci a orgány města pracují proti lidem, kteří je volili.
Nejsme proti výstavbě rodinných vil a jednoho hotelu na místě Maxmiliánky, ale postavit na konci údolí 4
obytné domy je vrchol. Kde jsou předvolební sliby paní starostky proti zahušťování Tichého údolí?

 
Manica 15 příspěvků

Veroniko souhlasím s vámi. Při jednání o Tichém údolí paní starostka představila předkladatele plánu na zástavbu a asi jí vůbec názory občanů nezajímaly, protože hned odcházela. Ještě stihla ukázat mezi dveřmi předkladatelům, aby to dobře dopadlo, že jim drží palce a byla v tahu. To pak člověka hned napadne, jestli jí jde o občany, nebo o vlastní kapsu. Povídá se mezi lidmi všelicos. Možná se lekla hojné účasti, protože nepředpokládala, že když dají jednání od 15.00 hod, kdy je většina lidí v práci, že jich příjde tolik. Druhý den bylo jednání až od 18.00. Proč to nešlo i při jednání o Tichém údolí?

Ještě mám poznámku k žádosti paní starostky o zametení před vlastním prahem. Jde o posypový materiál. Už vidím staré lidi, jak si nesou kbelíky se stavebním materiálem Kroupkou. Nebo že by je zdarma brali řidiči do autobusu? Technické služby mají otevřeno zase jen pro důchodce a nezaměstnané. Kolik lidí přijede z práce a může hned letět pro posypový materiál. A jedna sobota, kdy mají otevřeno nestačí.

 
lobo3 80 příspěvků

Hezký večer,
zdá se mi to, nebo Veroničin příspěvek zmizel? ;) Žebychom navíc v Roztokách měli cenzuru psaného slova?
Docela by mi to ke stylu vedení paní Starostky sedělo. Ale jestli si pamatuji špatně, že zde byl příspěvek Veroniky,
tak se omlouvám.
Hned, jak se video objeví na Youtube, tak dám vědět.

Jinak sdílím tentýž názor. Starostka pracuje proti lidem. Jako jejího bývalého voliče mě to obzvlášť mrzí.

 
Manica 15 příspěvků

Vážení spoluobčané,
už jste četli poslední Odraz (2/2010)? Mám několik poznámek k článku paní starostky Veřejné projednání RP Tiché údolí.
1) Jak může napsat, že hlavním argumentem obyvatel TÚ bylo, že komunikace bude zástavbou nadměrně zatížena. Jednak se jednání nezúčastnila a jak to vypadá, tak si ani nepřečetla odvolání, které tam občané podepsali. Že bude paní starostka argumentovat tím, že komunikace je veřejná a může po ní jezdit každý, to už je myslím i pod její úroveň. Vždyť se musí brát v úvahu, že v úzkém údolí (kde je špatné odvětrávání) není kam úzkou ulici rozšířit, pouze pokud by se zrušily rovněž úzké chodníky. Starostka uvádí, že ráno z 30 bytů 60 aut odjede a večer ve vrátí. Asi zapomněla na další 11 naplánovaných bytů v TÚ. To je dalších asi 22 aut. Neviděla asi ani regulační plán, kde uvádějí nárůst v ranní špičce jen 9 aut a v odpolední špičce 10 aut. Takže se s nimi starostka “nepatrně” liší. A aby ten nárůst vyřešili, chtějí zakázat v celém údolí parkování!!! Kde zaparkují např. návštěvníci nemocnice je nezajímá.
K cca 265 současným obyvatelům TÚ by mělo přibýt 100-120 dalších a k asi 115 autům dalších 82, plus
auta návštěvníků restaurace.
Nebude to nárůst jen v TÚ, ale také v serpentině, vzhledem k tomu, že v dolních Roztokách není žádná občanská vybavenost a člověk tu nekoupí ani rohlík. (Pro nové spoluobčany: dříve tu byla samoobsluha, zelenina, cukrárna, obuv, lékárna, mateřská škola a jesle.)
2) Občané podepsali odvolání, kde je na 5 stranách, proč nesouhlasí s tak masivní zástavbou. Např.: – Slabý tlak vody, budou problémy s elektřinou, plynem, kanalizací. Tzn. opětovné rozkopání Tichého údolí. Ještě si dobře pamatujeme ten nepořádek, kdy jsme se brodili blátem. – Výstavba je na hranici chráněného území, Koliba už zasahuje do tohoto území. Na pozemku jsou staré stromy (platan). – Regulační plán se rozchází s jejich projektem a rozměry budov nesouhlasí s tím, co tam chtějí postavit. – Dotčené organizace nebyly informované, aby se vyjádřily (viz. např. návrh zadání regulačního plánu bod j) ......nebude požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí ..... – V projektu není uveden náhon procházející všemi zahradami, nikdo s majiteli nekomunikoval. – Hrozí záplavy nejen z Únětického potoka, ale také při přívalových deštích z horních Roztok. Starousedlíci pamatují, jak k nám připlavala hlína a odpad ze skládky. – Jsme proti rušení parku ve Svojsíkových sadech. Chceme úpravu parku, lavičky. Děti a mladí lidé se nemají kde scházet. Tichým údolí procházejí stovky výletníků, konají se akce turistické, sportovní.
3) Paní starostka píše, že “rozumná zástavba, která hmotově respektuje okolní zástavbu” je více než žádoucí. Myslím, že žádoucí by spíš bylo, aby se nezhoršilo životní prostředí současných obyvatel TÚ. (Stačí nám neustále narůstající počet letadel nad našimi hlavami.)
Jak chce paní architektka hmotově respektovat okolní zástavbu, když i laik si dokáže představit, že 30 luxusních bytů v místě Maxmiliánky asi nebudou byty 1+kk o rozloze 15 m2.
4) Zajímavé je, že v usnesení RM za r. 2006 doporučuje RM cituji: “aby při změně územního plánu byly zpřísněny regulativy co do hustoty zástavby v zóně Tiché údolí”. Nabyla jsem přesvědčení, že naopak jakékoli regulativy byly zrušeny.
5) V předvolebních slibech měli všichni ústa plná ochrany Tichého údolí jako “rodinného stříbra”.
Nezapomínáme na to.

 
Veronika 8 příspěvků

Dobrý den, nejsem si zcela jista, jestli jsem vkládala komentář i v diskusi na téma Tiché údolí, častěji se vyskytuji u tématu Na Panenské :-) Ale ve všem souhlasím s Manica, Lobo… Jen se pomalu probouzím z naivity, že vedení města v čele se starostkou zajímá blaho občanů – vlastně ano – zastupitelé, starostka, někteří developeři (Bláha) jsou také občany Roztok, takže vedení vlastě hájí zájmy občanů – a to, že je jich třeba menšina, na tom nesejde! Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá výmluvy – starostce se daří jen hledat výmluvy, proč něco nejde (resp. proč nemůže respektovat mínění velké části obyvatel města, které zastupuje), přitom uráží všechny kolem (obvytele, kteří se ozvou s nesouhlasným postojem, bývalé vedení města, současné zastupitele, kteří se občas ozvou a DOVOLÍ si nesouhlasit s paní vševědoucí... Ať žije arogance moci!!Starostka nutí občany, aby zametli před vlastním prahem a tím pomohli městu. To, že město občanům nepomáhá, jen jim život komplikuje, to se nebere!Možná by bylo vhodné, kdyby vedení města dokázalo zamést svůj vlastní “dům” a zhodnotit, čeho dosáhli, kolik lidí urazili, naštvali, komu nahrávají svým přístupem a hlavně – co se z Roztok stává??? Nejen, že Roztoky nejsou připraveny pojmout neustálé se navyšující počet obyvatel, ale copak vedení města nedochází také to, že s rostoucím počtem obyvatel často dochází také k nárůstu sociálně patologických jevů!!?? Určitě stojí za to nevzdávat se a s lidskou hloupostí bojovat! Jakmile polevíme, tak jen nahrajeme těm, kterým vůbec nahrávat netoužíme – a čekat, že se v někom probudí svědomí??? To by bylo opravdu nejen naivní, ale dokonce směšné!!!

 
Lenny 3 příspěvky

Víte, jak se prošustruje rodinné stříbro? Snadno – stačí jen přesvědčit ty co ho vlastní, že ho vlastně nepotřebují a mohou ho výhodně prodat nebo třeba za něco vyměnit. A víte jak se prošustruje Tiché údolí, které je rodinné stříbro? Úplně stejně.
Moc nechybělo a datum 26.1.2010, kdy se projednával návrh regulačního plánu pro Tiché údolí, mohl být tím dnem, kdy se Tiché údolí prošustrovalo developerům, aniž by z toho městu něco káplo. Možná, že někde káplo, nebo dokonce zapršelo, ale určitě ne do městské kasy.
Naštěstí ti, co na jednání přišli a ti ostatní, kteří je podpořili (všem díky), ukázali všem, že se opít rohlíkem nedají a hlavně, že budou za Tiché údolí bojovat dál. Protože Tiché údolí za to stojí. Je totiž výjimečné – krásné, zelené , klidné a taky plné lidí, kteří chtějí, aby takové zůstalo. A nejen pro ně, ale i pro ty ostatní z Roztok.

 
lobo3 80 příspěvků

Lenny, Veronico, Manico,
souhlasím…byl jsem včera na zasedání zastupitelstva. Víte. Městu šéfuje psychopatický, afektovaný tvor. A je to podle mého mínění diktátor…vážněji, starostka zavolala na pana Matase policii. Matas se zcela správně ohradil proti plivanci mu vmeteným do tváře. Policie přišla, já doufal, že konečně bude důvod se prát pro obranu demokracie, ale nakonec vše vyšumělo…slyšel jsem názory, že Ona je tvrdá, úžasná a silná. Starou belu. Je vulgární a směšná. Takový hnědokošiláček…

 
lobo3 80 příspěvků

A abychom nebyli smutní, tak nám i naší rádobystarostce pustíme něco pro usmání

http://www.youtube.com/watch?v=0oqU0NModSQ

 
Náplavka 115 příspěvků

Lobo, díky moc za ten odkaz na TyTrubko. Svým obdivem k této socialistické estetice, která stupidně uráží kohokoli, kdo i jen vzdáleně připomíná šlechtu, adorujíc přitom lůzu, kterou vznešeně označuje jako “dělnickou třídu”, jste o sobě mnohé objasnil…

 
lobo3 80 příspěvků

:) Drahý Náplavko…rádo se stalo. Neznám Vás, ale pradědové naší rodiny nosili řády západních legií. Naše babička raději šla vařit na dráhu, než aby poslouchala takový kecy. Pokud mi něco takového řeknete do očí a pokud Vás pak ošetří na nosním. Nebudu mít pocit viny…zkuste zapojit cit, o který vás roky okrádali…a hledáte-li lůzu, tak se jděte podívat na jednání dolní komory. Tam najdete lůzu bez ohledu jaké barvy nosí.

 
emilk 26 příspěvků

Jestli si mám z dvou výroků
“Hlupáku najdu tě je komunistická propaganda, a je divné, že na to lobo3 nepřišel.”
a
“Dám ti na hubu, protože si chytřejší.”
vybrat, co jsou jen kecy, tak jste u mě vyhrál vy, pane lobo3.

 
lobo3 80 příspěvků

Dobrý den,
v demagogii jste dobří. Vzdávám se. Nechci to tu zasvinit ještě víc.

 
Sidi 140 příspěvků

Prosím, nesviňte tedy.

 
Náplavka 115 příspěvků

Ad lobo a zasedání zastupitelstva:
Na zastupitelstvu jsem nebyl a zaujala mě poznámka loba o plivnutí Matasovi do tváře a jeho následném ohrazení, kvůli kterému na něj starostka zavolala městskou stráž.
Tak jsem si pustil záznam a je to opravdu velmi vydařené. Natolik, že jsem neodolal a přepíšu to sem:
Štifter: Já se omlouvám za to co řeknu, ale nicméně musím to říct, tohle to jsou předvolební kecy
Matas: Jděte do p****!
Štifter: protože
Matas: Jděte do p****! já se vám na volby úplně můžu vykašlat
Vavřínová: Pane Matasi!
Štifter: Můžete se vykašlat
Matas: vykašlat, protože když takový člověk jako vy sedí na odboru inspekce životního prostředí, tak já musím jít ven na chodbu, tam tiše zvracet a až já skončím, tak přijdu …
a dál už jenom změť výkřiků, kterou jsem nerozšifroval
Je to někde v 52. minutě, pokud by si to někdo chtěl pustit též...

Stránky: 1 2 3