VTP Roztoky - zkušebna spalovacích motorů

RSS zdroj s posledními příspěvky 1 příspěvek

 
Poštolka 1 příspěvek

Dobrý den všem,
Kdo by se chtěl více informovat a případně nás podpořit ve snaze zabránit výstavbě VTP Roztoky (zkušebna spalovacích a hybridních motorů + čerpací stanice LPG)v ulici Přílepská mezi benzinkou a STK v přímém sousedství s rodinnými domy, prosím kontaktujte MUDr. Tomáše Tobišku <tomas.tobiska@bayerhealthcare.com>, tel. 737 217 198.
KUJEME VŠEM !!!!

Dopis (znění zašleme na vyžádání) bude vytisknut a připraven k podpisu na
adrese BORKOVSKÉHO 1769, prosím od 19.00 hodin nezvoňte na zvonek, ale použijte
mobilní telefon 737 217 198 k prozvonění že jste u branky děti chodí spát dříve.

Více info na http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp?view=eia_cr&pageNumber=1

výtah z výše uvedených stránek:

Na zacatku souboru je take kaegorizace celeho projektu: – kategorie II, bod 4.3 – Strojírenská nebo elektrotechnická výroba
s výrobní plochou nad 10 000 m2 – výroba a opravy motorových
vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice
motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a
testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení;
tváření výbuchem – kategorie II, bod 10.4 – Skladování vybraných nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických,
toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro
reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v
množství nad 1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků,
barev a laků v množství nad 100 t