Regulační plán - Žalov

RSS zdroj s posledními příspěvky 55 příspěvků

Stránky: 1 2 3

 
lenule 55 příspěvků http://picasaweb.google.cz/regulacniplan/RPNNaPanenskE9II# Pokud máte děs a hrůzu z této výstavby, která je navrhována jako sídliště naležato, tak se prosím vyjádřete na MU Roztoky nejpozději do 20.3.2009. Vaše návrhy a podněty budou jistě brány v potaz.
 
Dana 140 příspěvků

Kdyby jen naležato … ono těch 31 bytových domů bude mít 4 NP, takže ono to bude docela i do výšky :-((.

 
mipri 196 příspěvků

Napočítal jsem 23 čtyřpodlažních domů (výška 14m).. Kolem Lidické, co by hlavní Roztocké třídy budiž, ale v každém případě jsou čtyřpodlažní domy označené E7 – E14 (umístěné uprostřed území) hodně velký “vodvaz”... :-(

 
Dana 140 příspěvků

jj, ještě budou docela vysoko čnít nad okolní teén mi přijde… Myslela jsem, že mají být bytovky jen u Lidické .... tohle je dost šílené...
Určitě, prosím, napiště připomínky na úřad, komu se to nezdá v pořádku…. to je to jediné, co teď můžeme udělat…. snad to bude k něčemu dobré ...

 
Jan.Scholz 29 příspěvků

Přátelé, navrhuji následující text: Petice RPN Roztoky – Panenská II

My, níže podepsaní občané města Roztoky, zásadně nesouhlasíme s navrženým urbanistickým řešením RPN Roztoky -Panenská II ze dne 15.12.2008, které neodpovídá dosavadnímu charakteru města Roztoky, tj. „zahradního města“ s rozhodující převahou rodinných domů. Požadujeme, aby urbanistické řešení území Panenská II splňovalo následující podmínky: min. 70% ploch a zároveň min. 60% počtu plánovaných obyvatel bylo určeno pro výstavbu rodinných domů.

Jméno Datum narození Bydliště Datum Podpis

Vzor podpisového archu zašlu (do 1 dne) ve Wordu, pište na Jan.Scholz@seznam.cz. Kdo se přidá jako dobrovolník pro rozšiřování petičních archů? Navíte jak distribuovat ? (spřízněná duše v nějakém obchodě na náměstí, kde by byla petice k podpisu?).

 
Jan.Scholz 29 příspěvků

Petici je možné podepsat v “Caffe Baru” Lidická 2240 (Dům služeb naproti Tescu), PO-PA 9:00-21:00, SO-NE 10:00-21:00, přijďte co nejdříve, nejpozději do 18.3.2009…..

 
Jan.Scholz 29 příspěvků

Děkuji 108-mi občanům města Roztoky, kteří podpořili petici RPN Panenká II. Petice bude předána 19.3.2009 na MÚ spolu s následujícím průvodním dopisem:

Vážená paní Ing. arch. Olga Vavřínová
starostka města Roztoky

Městský úřad Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

V Roztokách, 18.3.2009

Věc: Petice RPN Roztoky – Panenská II

Vážená paní starostko,

obracím se na Vás jménem 108-mi občanů města Roztoky, a to v záležitosti navrhovaného urbanistického řešení regulačního plánu území Roztoky – Panenská II ze dne 15.12.2008 (dále jen „Návrh regulačního plánu“), vypracovaného společností CAADstudio s.r.o., IČ 25628844, se sídlem K Žižkovu 1, Praha 9.

V příloze tohoto dopisu si Vám dovoluji předat „Petici RPN Roztoky-Panenská II“, ve které občané vyjadřují svůj nesouhlas s Návrhem regulačního plánu. Podpisové archy spolu s kopií Návrhu regulačního plánu (podstatná část návrhu regulačního plánu je uložena také na internetové adrese http://picasaweb.google.cz/regulacniplan/RPNNaPanenskE9II#) byly k dispozici občanům od 8.3.2009 do 18.3.2009 v “Caffe3Baru”, Lidická 2240, Roztoky.

Jako organizátor petice RPN Roztoky – Panenská II bych chtěl jménem podepsaných občanů města Roztoky vyjádřit zásadní nesouhlas s navrhovaným řešením, které neodpovídá dosavadnímu charakteru města Roztoky, tj. „zahradního města“ s rozhodující převahou rodinných domů.

Jsem přesvědčen, že dosavadní Návrh regulačního plánu neodpovídá ani zadání regulačního plánu Roztoky – Panenská II, vyvěšeného na úřední desce Městského úřadu dne 7.4.2007, zejm. bodu c) „požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb“. Dle zadání je v daném území předpokládána zástavba převážně formou rodinných domů, takto: „V území se předpokládá převážně obytná zástavba formou rodinných domů, nebo dvojdomů. Řadová zástavba bude tvořit max. 20% z rodinné zástavby. Při komunikaci Lidické, v rámci všeobecně smíšeného území se připouští zástavba bytovými domy max. o 4 podlažích s možností integrace nebytových funkcí, nebo zcela nebytových objektů s odpovídající funkční náplní“.

Výše popsané skutečnosti jsou zneklidňující i z důvodu, že smyslem stavební uzávěry vztahující se k danému území od voleb na podzim roku 2006 (tyto okolnosti jsou Vám stejně jako občanům Roztok jistě dobře známy) byla právě snaha zabránit nekontrolovanému nárůstu zástavby a změny charakteru města. Má-li smyslem a účelem zpracování regulačního plánu být odstranění této stavební uzávěry, nelze se divit rozčarování řady obyvatel, kteří nutně očekávali, že nové řešení bude představovat výrazný posun k lepšímu oproti původnímu řešení, které bylo v důsledku stavební uzávěry de facto ukončeno. Jak je patrno, návrh regulačního plánu bohužel tato očekávání řady obyvatel nenaplnil.

Vážená paní starostko, jelikož plánovaná výstavba vzhledem ke svému rozsahu bude mít nepochybně zásadní vliv na budoucí charakter města Roztoky a kvalitu života všech obyvatel v našem městě, tj. nejen obyvatel v dané lokalitě Roztoky – Panenská II, prosím o zohlednění názoru řady občanů vyjádřeného v petici.
Současně si Vás dovoluji požádat o pravidelné informování občanů města o dalším průběhu schvalování regulačního plánu území Roztoky – Panenská II, stejně jako dalších území (Tiché údolí, Solníky, Na Dubečnici).

Děkuji za spolupráci a věřím, že společně přispějeme ke kvalitnímu rozvoji města Roztoky.

S pozdravem

Ing. Jan Scholz

 
lenule 55 příspěvků

Moc pěkně napsáno :)

 
lenule 55 příspěvků

Dne 27.1.2010 od 18 hod proběhne mimořádné zasedání, bodem jednání bude také schvalování Panenské II. Přijde nás podpořit. Díky

 
lobo3 80 příspěvků

Starostka má rozhodnuto
se stavaři domluva jde lehce
sídliště tu prostě bude
ať plebs chce či nechce.

V Roztokách nám hnije strom
jak zpívá Voskovec a Werich
“Zrodil se nám nový tvor,
blázen diktátor!”

 
Sidi 140 příspěvků

Vzor máte určitě – už jsem podobné verše:?) někde – nedávno- viděla. Ale Voskovce s Werichem si do “huby” neberte, nesluší vám. Vypadá to pd vás spíš na předvolební taneček, V s W by vám to omlátili o hlavu :), bacha na věc.

 
lobo3 80 příspěvků

Hezký den Sidi,
nemusí se Vám to líbit, ale to máte těžké. Včera jsem byl na zasedání a nestačil se divit.

Nevím proč, ale starostka se tak chová. Vyvíjí agresivní nátlat na zastupitele, kteří mají snahu zastávat se lidí.
Příklady?

1) Od počátku zasedání agresivně připomíná, že už je to vlastně rozhodnutá věc a zákon jim velí celou věc schválit, jak je
2) Když se architekt mírně zastal zastupitele Matase, tak se na něj starostka obrátila a posunky ho umlčela
3) Šokovala mě výzva paní starostky, když se obrátila na jednoho zastupitele a opět agresivně ho vyzvala ať hlasuje spolu s ní
cituji: “No tak Jirko hlasuj”
4) Když zastupitelé začali řešit názory lidí a pan Boloňský vyslovit myšlenku, jestli se mají zastupitelé smířit s řešením, které se lidem
nelíbí, tak starostka živě zareagovala: “Nejsme tady od toho, abychom posuzovali něčí dojmy. Jen splnění zákonů.”

Ech mohl bych pokračovat dlouho a dlouho. Co se tedy posuzuje? Chtěla tím starostka říci, že názory lidí ji nezajímají? Ona
opravdu přišla už rozhodnutá. Hotová šaráda.

V+W, uznávám, složil tu písničku na někoho jiného, podle včerejšího zasedání není daleko od mého pocitu, ale jestli se Vám to zdá
přehnané, tak si místo diktátor dosaďte lobista ;) A neříkejte mi, co by V+W dělali. Možná kdyby to včera viděli, tak by se smáli
ještě teď.

A předvolební taneček, říkáte? Nemáte pravdu. Jen komentuji, co vidím.

 
lobo3 80 příspěvků

Omlouvám se, až teď jsem si všiml, že jste žena…

 
Sidi 140 příspěvků

Já se také na zasedáních nestačím divit. Ale zřejmě se divímˇjindy a jinak, než vy.
Vy tady vypichujete reakce p.Matase nebo p. Boloňského. To o něčem vypovídá.
Já také komentuji, co vidím, tudíž vidíme každý něco jiného?

 
lobo3 80 příspěvků

Zbytečně předjímáte, Sidi. Já jsem bývalý volič současné starostky. A dnes nejsem zastáncem ani jedné strany
apriori. No, nařkla jste mě z převolebních tanečků a teď podruhé. Ale asi se ptáte, proč se ozývám až teď.
Nechtěl jsem o tom mluvit, ale nedáváte mi jinou možnost.

Je to osobní. Jelikož jsem se pod jeden příspěvek podepsal, tak asi víte, že část mé rodiny hájí prostor kolem Maxy
již řadu měsíců. Přiznám se, že jsem tomu nevěnoval velkou pozornost. Souhlasil jsem, ale nemluvil nahlas.
Jednoho dne odjel táta na služební cestu mimo Republiku. K nám domů volal člověk názorově spřízněný s majitelem
pozemku kolem Maxy a dlouze mluvil s mou mladší důvěřivou sestrou a ptal se jí na věci, do kterých mu vůbec nic nebylo.
Moc požárů a moc telefonátů v Tichém Údolí. Ten telefonát. To, že si někdo dovolil se otřít o mladší sestru je…slušně řečeno…
k vzteku a poslední kapka.

Divní lidé a divné postupy. Nezajímají mě třenice jednotlivých frakcí v zastupitelstvu. Jsem prostý občan. Momentálně vytočený do vrtule :)

 
Vítek.S 373 příspěvků

Mne by spíš zajímalo, proč si neustále zvyšujete číslici, pokud jste stále Lobo. Já si také musel zněnit Nick, ale velmi nerad.

 
lobo3 80 příspěvků

Dobrý den. Protože mě systém dvakrát zařízl. Nemohl jsem se přihlásit. Tak jsem myslel, že jsem zapomněl heslo. Tak jsem tedy heslo resetoval. Leč marnost nad marnost. Nešlo to :( Nechci se maskovat, systém mě prostě nepouštěl. Je divné, že se to stalo dvakrát. Asi chyba fóra ;)

 
lobo3 80 příspěvků

Výcuc z českých médií aneb už se o nás píše. Přikládám odkaz skrze který si můžete přehled stáhnout.
http://www.edisk.cz/stahni/48707/roztoky.pdf_348.46KB.html

A tak mě napadlo. Já nikdy nebudu štastný dokud v Roztokách nevyroste alespoň skládka radioaktivních odpadků.
Ano. Bude splňovat všechny normy. Bude v souladu s územním plánem a od paní Starostky uslyším, že tak
je to správné a krásné. A že se s tím nedá nic dělat. Že se musí naplnit zákon. Rozhodně jsem pro naplňování zákonů ;)

 
Veronika 8 příspěvků

souhlasím s “lobo” a číslice je mi lhostejná. Již delší dobu sleduji hájení zájmů developerů paní starostky…. Na zastupitelstvu jsem včera taky byla – opravdu fraška!!!!!! Kdykoliv se kdokoliv ze zastupitelů ozval proti plánu a měl tendenci hájit zájmy občanů, starostka zrudla… Její neverbální komunikace byla výmluvnější než ta verbální – bohužel!!! Prostě vlastní zájmy nade vše. Se spoustou věcí, jak se zdá, prostí občané v tomto “městě” nic nezmůžou, dokud nám budou vládnout takoví ........ (ať si každý doplní, co chce). Starostka se neustále vymlouvá na předchozí zastupitelstvo – ona by přeci nikdy nic takového neschválila!!! Ale jen jí to nahrává, jak zůstat rádoby hodná a lidumil, ale na druhou stranu jde na ruku developerům tak, jak jen může. Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá výmluvy!!! Tak jen memento pro příští volby – dost bylo DOST a starostky taky… Mám pocit, že pod jejím vedením se jí povedla jedna věc dokonale…. Na…t možná většinu obyvatel Roztok! Třeba by se měla vrhnout také do celostátní politiky – takových prototypů je tam většina – razící heslo JÁ JÁ JÁ JENOM JÁ....

 
Vítek.S 373 příspěvků

to lobo1-3: Tak a teď chvilku vážně. Nejsem odborník na regulační plány, stejně jako vy. Ale já tu větu starostky pochopil úplně jinak. Své vlastní názory měli zastupitelé uplatnit při formulaci zadání. Nyní opravdu mohli jen kontrolovat, zda projektant splnil jejich zadání, dostál zákonům a vyrovnat se s připomínkami občanů. Jsou připomínky občanů v souladu se zadáním a se zákony? Ano či ne!!!! Je výsledek v souladu se zadáním a se zákony? Ano či ne!!!! Měnit zadání nelze. Je to jako byste si objednal modrou třídvéřovou skříň a při jejím přebírání chtěl zelenou dvoudvéřovou. Také jsem si všiml, že starostka zabránila svému kolegovi Durdíkovi aby nějakou problematiku zastupiteli Matasovi vysvětlil. Chápal jsem její gesto jako důkaz přesvědčení, že to zastupitel Matas stějně nepochopí. Protože se stýkám jak se starostkou, tak se zastupitelem Matasem (s tím méně) mohu Vás ujistit, že tento negaticní vztah je oboustranný. Velmi mne těší Váš zájem o věci veřejné. Jen je třeba chodit častěji, či si občas něco nastudovat.

Stránky: 1 2 3