Tradiční akce

V Roztokách se koná řada zajímavých akcí, které již si vytvořily dlouhou tradici. Přinášíme Vám přehled těch nejzajímavějších akcí, které se v Roztokách konají opakovaně, a na které se můžete přijete podívat.

Masopust

Mezinárodně proslulý roztocký masopust organizuje místní spolek Roztoč. Masopustní průvod vychází od roztockého zámku a  míří do sousední vsi Únětice, kde následují koncerty a hodování.

 

Slavnosti pravého a levého břehu

Tyto slavnosti, které jsou úzce provázány s vodou, s řekou Vltavou, organizuje město Roztoky ve spolupráci s dalšími osmi okolními obcemi. Konají se současně na obou březích Vltavy a návštěvníci se mohou přemísťovat na vybrané akce a koncerty na přívozní lodi. 

 

Rozsvěcení vánočního stromu města

Koná se vždy první adventní neděli na Tyršově náměstí. Jeho součástí jsou hudební a taneční vystoupení místních dětí. Program vrcholí rozsvícením vánočního stromu s ozdobami, které vyrábějí děti z mateřských škol a základní školy. 

 

Dětský den

Koná se již 15 let vždy v pátek, který je nejblíže 1. červnu, na Tyršově náměstí. Se spoluúčastí města pořádá spolek Roztoky-město pro život. Pro děti jsou připraveny pouťové atrakce, divadlo, hudební a taneční vystoupení i naučné soutěže o ceny.

 

Pohádkový les

Akce je určena menším dětem, které absolvují pohádkovou trasu Roztockým hájem a Tichým údolím. Pořadatelem akce je Asociace TOM.

 

Čarodejnice

Akce pro děti i dospělé se každoročně koná na sportovišti v ulici U Hřiště v Žalově.
Čarodějnické rojení je na Žalovském hřišti už více než 15 let. Je určené především malým čarodějkám a čarodějům a dospělým s hravou duší.
Čarodějnice pořádáme každý rok vždy v sobotu cca týden před 30. 4., kdy se slaví opravdové čarodějnice.
Pro děti je připravena tombola, spousta her, odměn, atrakcí, tance, hudby a taktéž pro dospělé mnoho jídla, pití a zábavy. Nesmí chybět tradiční oheň, špekáčky, dobrá nálada a vždy nějaké překvapení.

 

Žalovské posvícení

Znovuobnovení tradice Žalovského posvícení, které se zde konalo řady let díky Obci Baráčníků v Žalově a které ještě někteří žalovští drží dodnes. Zabijačka, posvícenské koláče, hudba, zpěv a tanec, návštěva krojovaných baráčníků z III. župy, kam patřil i Žalov,  řemeslné stánky, houpačky a kolotoče pro nejmenší.