Komunální odpad

Platby za odpad

Svozový harmonogram - svoz komunálního odpadu (popelnice)

Pondělí:
17. listopadu, Čapkova, Dobrovolného, Dobrovského, Haškova, Havlíčkova (17. Listopadu –
Masarykova), Jana Palacha, Jungmannova, Lidická (Na Sekeře – Vančurova – směr Praha levá strana),
Na Vyhlídce, Nad Čakovem, nám. 5. května, nám. J. Procházky, Nerudova (Masarykova – J. Palacha),
Obránců míru (Jeronýmova – Spěšného), Palackého, Poděbradova, Puchmajerova, Spěšného (po
Bráfovu), Šafaříkova, Šaldova, Školní nám., Třebízského, Vošahlíkova, Žirovnického.

Úterý:
Bezručova, Čechova, Hálkova, Havlíčkova (Masarykova – Zaorálkova), Hlouchova, Horova, Husovo
nám., Chelčického, Jeronýmova, Jiráskova, Krátká, Legií, Libušina, Lidická (kromě úseku Na Sekeře –
Vančurova – směr Praha levá strana), Máchova, Na Sekeře, Nad Vinicemi, Najdrova, Nerudova
(Žižkova – Masarykova), Obránců míru (Smetanova – Jeronýmova), Opletalova, Plzeňská, Řachova,
Sedláčkova, Smetanova, Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám. – u pošty, V Úvoze, Václavská,
Vančurova, Vidimova, Vraštilova, Vrchlického, Zaorálkova, Zeyerova, Žižkova.


Středa:
Kroupka, Mühlbergerova (část od Příčné), Na Pískách, Olbrachtova, Plavidlo, Čakov, Potoky,
Souběžná, Únětická (horní část), U Zastávky, V Chatách, Vltavská, Za Cihelnou, Za Potokem, Bělina, Kostelní, Kroupka - dolní část, Nádražní, Riegrova, Svojsíkovy Sady, Tiché údolí, Únětická - dolní část


Čtvrtek:
Alšova, Borkovského, Bořivojova, Bronzová, Burgerova, Husova, Chalúpeckého, Jantarová, Ke
Kocandě, Komenského, Krásného, Krolmusova, Kuželova, Lederova, Levohradecká, Levohradecké
nám., Mühlbergerova (část od Komenského), Na Panenské, Na Pomezí, Na Valech, Pilařova, Pod
Koláčovem, Pod Řivnáčem, Pod Vodojemem, Přemyslovská, Příčná, Přílepská, Řadová, Sportovní,
Sv. Ludmily, Šebkova, U Háje, U Hřiště, U Školky, Václava Havla, Veselého, Vlháčkova, Wolkerova,
Zahradní, Zvoncová, Železná.


Pátek:
B.M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čáslavského, Felklova,  Masarykova,
Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Nad Vltavou, Plk. Poláčka, Rýznerova, Seržanta
Hniličky, Spěšného (Bráfova – Solníky), Tyršovo nám. z ulice Hlouchova
(klece), V Solníkách.

 

Svozové dny u bytových domů s kontejnery o objemu 1.100 l, kde probíhá svoz 2x týdně jsou:
pondělí a čtvrtek: Tyršovo nám. č.p. 2218 – 2221
Vlháčkova č.p. 1826 a 1827
Přemyslovská č.p. 2241 – 2246
úterý a pátek: Jungmannova č.p. 1735 – 1743
Najdrova