Odbor správy a rozvoje města

Kam odkládat odstrojené vánoční stromky 2018

 

Minimální obsah projektové dokumentace

Seznam pozemků města

Plán odpadového hospodářství

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2018

Svoz bioodpadu z biopopelnic v roce 2018

Informace o sběru použitého oblečení a obuvi ve městě

Od 1.4.2015 přešla agenda Zemědělský půdní fond na MěÚ Černošice, Podskalská 19, Praha 2
Novela zákona

Pozemkové úpravy

Stručně k pozemkovým úpravám

Žádost Komplexní pozemkové úpravy Roztoky

Žádost Komplexní pozemkové úpravy Žalov

Dokument Pozemkové úpravy

 

Formuláře

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny obce Roztoky (DOC 37 KB)
Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny obce Roztoky (PDF 127 KB)
Připomínka k návrhu zadání územního plánu (DOC 34 KB)
Připomínka k návrhu zadání územního plánu (PDF 138 KB)
Žádost komplexní pozemkové úpravy Roztoky (DOC 26 KB)
Žádost komplexní pozemkové úpravy Žalov (DOC 26 KB)
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (DOC 25 KB)
Žádost o povolení záboru veřejného prostranství (PDF 252 KB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (PDF 172 KB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace včetně omezení obecného užívání uzavírkou a objížďkou (PDF 171 KB)
Žádost o umístění reklamního poutače na sloup VO (PDF 185 KB)
Žádost o vydání rybářského lístku (PDF 1.62 MB)
Žádost o vyhrazení parkování (PDF 229 KB)
Žádost o zařazení do seznamu adres - svoz biopopelnic (DOC 22 KB)