RP Solníky

Zadání RP

Veřejná vyhláška - návrh zadání regulačního plánu Solníky


V souladu s usnesením Zastupitelstva města Roztoky č. UZ-138-7/21 tímto zveřejňujeme pracovní návrh regulačního plánu Solníky a žádáme Vás o aktivní připomínkování jeho obsahu v rámci společného projednání návrhu regulačního plánu dle ustanovení § 65 stavebního zákona. Zveřejnění návrhu RP pro společné jednání předpokládáme do konce tohoto měsíce – října 2022.

Hlavní výkres
VPS_VPO
Výkres dopravní a technické infrastruktury
Výkres regulace
Výrok - RP Roztoky Solníky