Školy a školky

MŠ Havlíčkova

Havlíčkova 1024, Roztoky
Odloučené pracoviště: Tiché údolí 125, Roztoky

Vedení školy

Mgr. Hana Fialová
Kontakt: 220 912 021, 705 166 369 | ms.havlickova@volny.cz 
www.mshavlickovaroztoky.cz 

MŠ Přemyslovská

Přemyslovská 1193, Roztoky
Odloučené pracoviště: Lidická 2240

Vedení školy

Hana Novotná
Kontakty: 724 772 290 | ms.roztoky-zalov@volny.cz 
www.ms-premyslovska.cz

MŠ Spěšného

Spěšného 288, Roztoky
Odloučená pracoviště:

  • Kaštánek (zadní budova) + Palackého (přední budova): Palackého 781
  • Durdoňka: Jungmannova, nám. 5. května 34

Vedení školy

Bc. Jana Kellerová
Kontakty: 731 525 100 | spesneho.roztoky@gmail.com
www.msspesneho.cz

 

Základní škola ZDENKY BRAUNEROVÉ Roztoky

Školní náměstí 470, Roztoky (ZŠ Roztoky)
Odloučená pracoviště:

  • Zaorálkova 1300 (ZŠ Žalov)
  • Kantorova 2485 (ZŠ Cihelna)
  • Kantorova 2490
  • 17. listopadu 711

Vedení školy

Mgr. Olga Janoušková
Kontakty: 
233910580 (Roztoky), 233910040 (Žalov), 601260538 (Cihelna) | info@zszb.cz 
www.zszb.cz 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Roztoky

Jungmannova 143
Odloučené pracoviště: Jungmannova 1020

Vedení školy

MgA. Bohumír Šlégl
Kontakt: 220 910 751, 220 910 751 (fax), info@zusroztoky.cz
www.zusroztoky.cz 

Soukromé mateřské školy

ABC ACADEMY Preschool

Akreditovaná nadstandartní soukromá anglická jazyková školka s rodilými mluvčími.

Adresa: V Úvoze 1730, 252 63 Roztoky
Kontakt: Linda Day, 604111566, linda@abcacademy.cz 
www.abcacademy.cz 

Školka ŽIRAFA

Soukromé předškolní zařízení pro děti od 2 do 7 let s výukou anglického jazyka.

Adresa: Nerudova 541, 252 63 Roztoky
Kontakt: Radka Plíhalová, 604 979 754, info@skolkazirafa.cz 
www.skolkazirafa.cz 

Dětský klub POHÁDKA – mateřská školka

Soukromé hlídání dětí ve věku 2–6 let formou rodinné miniškoličky v krásném prostředí vily Hvězda.

Adresa: Nad Vinicemi 1549, 252 63 Roztoky
Kontakt: Jana Buštová, 777 977 244, jannabustova@seznam.cz
www.detskyklubpohadka.cz 

Dětský klub V LESE – lesní školka

Soukromý dětský klub inspirovaný lesními školkami, jež existují na mnoha místech v Evropě.

Adresa: Potoky 1398, 252 63 Roztoky
Kontakt: Zuzana Sýkorová, 777 901 374, esedra.os@gmail.com 
www.esedra.cz/osesedra 

Hlídání VÁCLAVKA

Soukromé hlídání předškolních dětí v rodinné vile, k využití zahrada s hřišťátkem.

Adresa: Václavská 784, 252 63 Roztoky
Kontakt: Mgr. Irena Čermáková, 607 863 259, hlidanivaclavka@centrum.cz 
www.hlidanivaclavka.webnode.cz 

LITTLE ENGLAND Academy ZŠ a MŠ

Akreditovaná dvojjazyčná soukromá mateřská a základní škola.

Adresa: Roztocká 6, 252 64 Úholičky
Kontakt: Lucie England, 733661155, lucie.england@little-england.cz 
www.little-england.cz

SMART KIDS – chytrá mateřská školka a jesle

Soukromé předškolní bilingvní zařízení pro děti od 2 do 6 let zapsané v rejstříku škol MŠMT.

Adresa: Vančurova 649, 252 64, Velké Přílepy
Kontakt: Ivana Kořalníková, 721 707 071, info@smartkidsvelkeprilepy.cz 
www.smartkidsvelkeprilepy.cz 

Dětský klub ŽELVA, z.s.

Rodinný přístup, malý kolektiv, mnoho aktivit

Adresa: Jana Palacha 983, Roztoky
Kontakt: Jana Suchopárková, 604 726 800, zelvicka-roztoky@seznam.cz 
www.zelvicka-roztoky.cz    

 

Soukromé základní školy

ZŠ Sedmihlásek

Akreditovaná soukromá základní škola se soukromým zřizovatelem - Ústav pro podporu vzdělávání v Roztokách, kterou založili roztočtí rodiče pro své děti.

Adresa zřizovatele: Libušina 390, 252 63 Roztoky
Místo vzdělávání: Tiché údolí 125, 252 63 Roztoky
Kontakt: Mgr. Kláru Janů, 775 646 114, skola.sedmihlasek@gmail.com 
www.skolasedmihlasek.cz 

LITTLE ENGLAND Academy ZŠ a MŠ

Akreditovaná dvojjazyčná soukromá mateřská a základní škola.

Adresa: Roztocká 6, 252 64 Úholičky
Kontakt: Lucie England, 733661155, lucie.england@little-england.cz 
www.little-england.cz

Pedagogicko-psychologické poradny

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Jednou týdně funguje v rámci odloučeného pracoviště v budově ZŠZB Zaorálkova.

Vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna Lexik

Jsme školské poradenské zařízení zařazené do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Činnost naší PPP vyplývá ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

PPP poskytuje „služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků“. Naším základním posláním je tedy poskytovat pomoc (psychologickou, psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou, metodickou a primární prevenci rizikového chování) dětem a žákům ve věku 3–26 let, jejich rodičům a učitelům všech typů škol. Učitelům, kromě metodické pomoci, můžeme nabídnout také supervizi.

Každý rodič má právo si svobodně vybrat školské poradenské zařízení (PPP) dle vlastního výběru a rozhodnutí.

Kontakt: www.lexik.cz | info@lexik.cz, 739035000 | poradna@lexik.cz, 739034000 | Adresa: Obránců míru 2348, 252 63 Roztoky

Vzdělávací centrum pro děti i dospělé Lexik

Nabízíme jazykové a akreditované rekvalifikační kurzy, přednášky, semináře.

Pro děti dále u nás najdete nejen jazykové kurzy, ale i doučování, logopedii, během školních prázdnin pořádáme vzdělávací příměstské tábory a další aktivity.

Kontakt: www.lexik.cz | info@lexik.cz, 739035000 | poradna@lexik.cz, 739034000 | Adresa: Obránců míru 2348, 252 63 Roztoky