Školy a školky

Mateřské školy

Roztočtí rodiče a děti si mohou vybrat mezi třemi mateřskými školami:

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ

Informace pro rodiče předškoláků - povinné předškolní vzdělávání

 

Základní škola

Základní škola je v Roztokách jedna, veškeré informace o ní najdou zájemci na její internetové stránce.

Se začátkem školního roku 2014/2015 byla otevřena dostavba základní školy, která zahrnuje nové křídlo s deseti učebnami, kabinety a především tělocvičnou a multifunkčním sálem. 

Základní umělecká škola

Umělecké nadání dětí z Roztok a okolí pomáhá rozvíjet Základní umělecká škola, jejímž ředitelem je MgA. Bohumír Šlégl.

Sídlo Základní umělecké školy Roztoky je v Jungmannově ul.143
Telefon/fax: 220 910 751
E-mail: zusroztoky@volny.cz
Webové stránky: www.zusroztoky.cz