Stav roztocké serpentiny

Zobrazit aktuální stav dopravy

Obrázek je aktualizován každých 5 minut, data nejsou ukládána.
Děkujeme firmě Connect plus za spolupráci!


Od 1.7.2023 je průjezd serpentinou sveden do jednoho pruhu a řízen semafory.

Opěrná zeď roztocké serpentiny, tj. úseku silnice 2421 ve správě Středočeského kraje, je v havarijním stavu. Z tohoto důvodu je omezena doprava vozidel nad 3,5 tuny s výjimkou MHD a IZS (hasičů, záchranky, policie atp.).

Opatření od 1.7.2023 do opravy opěrné zdi

 • Svedení dopravy do jednoho pruhu
  Od 1.7.2023 do opravy opěrné zdi je veškerý provoz v části serpentiny sveden do jednoho pruhu a řízen semafory.
 • Zákaz průjezdu vozidel nad 3,5 tuny (s výjimkou MHD a IZS)
 • Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny bude stanovena přes Slaný, tedy v délce 97 km. Je možné požádat o výjimku z objízdné trasy, může ji vydat Oddělení dopravy a správy komunikací ORP Černošice.

Alternativní trasa (přes Slaný) a zakreslení dopravního značení do mapy

Rekonstrukce opěrné zdi

Kraj ve spolupráci s městem Roztoky urychleně připravuje projekt rekonstrukce opěrné zdi, a to nejpozději na jaro 2024 (v ideálním případě na podzim 2023, nicméně v tuto chvíli nevíme, zda jde o reálný termín).

 • Projektant pracuje na projektové dokumentaci.
 • Kraj ve spolupráci s městem Roztoky řeší administrativní náležitosti a majetkoprávní vztahy nutné k zahájení stavby.
 • Město s krajem intenzivně pracuje na variantě stavby zdi, která by umožnila průjezd vozidel jedním pruhem i v průběhu stavby. 
 • Současně město, kraj a ROPID zpracovávají varianty dopravní obsluhy Roztok pro případ neprůjezdnosti serpentiny především pro MHD.

Spolupráce mezi městem, krajem a dalšími institucemi

 • Město Roztoky iniciovalo vznik krizového štábu, který se pravidelně schází. Jsou v něm zastoupeny organizace, kterých se řešení stavu a jeho dopadů dotýká.
 • Pro dopravní obsluhu města žádáme o výjimky z objízdných tras, ať technické služby vyvážení žump nebo vývoz odpadu nemusí jezdit objížďkou dlouhou 97 km.
 • Město Roztoky spolu s ROPIDem plánuje objízdné trasy autobusů v případě neprůjezdnosti hlavního tahu (samostatné odbavování vrchních a spodních Roztok na prahu, sladění intervalů, doplnění nízkopodlažním spojem zajišťující nouzové propojení vrchních a spodních Roztok především pro občany se sníženou pohyblivostí).

Chcete dostávat informace z města o dopravě a dalších tématech?