Rozpočet a finanční řízení

2024  2023  2022  2021  2020  2019

Rozpočet 2024

Čerpání rozpočtu 2024

Rozpočet 2023

Čerpání rozpočtu 2023

Rozpočtová opatře 2023

Rozpočet 2022

Čerpání rozpočtu 2022

Rozpočtová opatření 2022

Rozpočet 2021

Zastupitelstvo města Roztoky dne 16.12.2020 schválilo územní rozpočet města na rok 2021 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let – pol. 8115 a schváleným úvěrem.

Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí.

Rozpočet 2020

Zastupitelstvo města Roztoky dne 18.12.2019 schválilo územní rozpočet města na rok 2020 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let – pol. 8115 a schváleným úvěrem.

Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí.

Rozpočtová opatření

Rozpočet 2019

Zastupitelstvo města Roztoky dne 19.12.2018 schválilo územní rozpočet města na rok 2019 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let – pol. 8115.

Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí.

Rozpočtová opatření