Rozpočet 2021

 

Zastupitelstvo města Roztoky dne 16.12.2020 schválilo územní rozpočet města na rok 2021 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let – pol. 8115 a schváleným úvěrem.

Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí.

Schválený rozpočet města Roztoky na rok 2021

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1 (vyvěšeno 17.2.2021)
Rozpočové opatření č. 2 (vyvěšeno 10.3.2021)
Rozpočtové opatření č. 3 (vyvěšeno 15.4.2021)
Rozpočtové opatření č. 4 (vyvěšeno 29.4.2021)
Rozpočtové opatření č. 5 (vyvěšeno 28.5.2021)
Rozpočtové opatření č. 6 (vyvěšeno 9.6.2021)