Rozpočet 2021

 

Zastupitelstvo města Roztoky dne 16.12.2020 schválilo územní rozpočet města na rok 2021 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let – pol. 8115 a schváleným úvěrem.

Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí.

Schválený rozpočet města Roztoky na rok 2021

Rozpočtové opatření č. 1 (vyvěšeno 17.2.2021)